Εθνικό Σχέδιο για την απασχόληση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε (3/7/2013)  μια νέα πρωτοβουλία σχεδιασμένη να αποτελεί μια θετική συμβολή στην διαμόρφωση του μέλλοντος της Ελλάδας, το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής και Δημόσιας Διακυβέρνησης.

 
Το νέο Ινστιτούτο, υπό την ηγεσία του τέως Προέδρου του Επιμελητηρίου Γιάννου Γραμματίδη, συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα εκπροσώπων της ελληνικής κοινωνίας σε μια προσπάθεια να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια πιο αξιοκρατική, διαφανή και αειφόρο πορεία με αναπτυξιακό προσανατολισμό.
 
Το Ινστιτούτο, ποu θα λειτουργεί σαν μια δεξαμενή σκέψης, θα προτείνει σχέδια πολιτικών ποu θα οδηγούν σε αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και σε μια πιο συνεργατική προσέγγιση για την διαμόρφωση λύσεων.
 
Παράλληλα, το Ινστιτούτο επικεντρώνεται στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με πρακτικές προσεγγίσεις ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των Ελλήνων πολιτών.
 
Στρατηγικό στοιχείο του Ινστιτούτου Πολιτικής είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου, δηλαδή ενός συνόλου στόχων, αποδεκτών από τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους πού θα αντιπροσωπεύουν μια βασική συναίνεση ως προς τις θεμελιώδεις ανάγκες στην Ελλάδα: οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης, επιχειρηματικότητα, άμεσες ξένες επενδύσεις, ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα, μείωση της αδήλωτης εργασίας και βελτίωση της δημόσιας διακυβέρνησης.
 
Το Ινστιτούτο Πολιτικής θα επικεντρωθεί ειδικότερα στην καταγραφή, συμπλήρωση και βελτίωση των μεταρρυθμίσεων – τόσο εκείνων που αποτελούν μνημονιακές υποχρεώσεις της  χώρας όσο και όλων των άλλων – στον σχεδιασμό, πρόταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών, στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μέσα από διάλογο, σε λευκές βίβλους, άρθρα κι εκδηλώσεις, βασισμένο στην εμπειρία των μελών των Επιτροπών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ακαδημαϊκών, ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρηματικών κι εμπορικών ενώσεων. Παράλληλα, θα συνεισφέρει στην ενημέρωση των πολιτών πάνω στην ανάγκη και στην ανάλυση των διαρθρωτικών αλλαγών πού θα οδηγήσουν στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.
 
Ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: «Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ανακοίνωσε σήμερα την ίδρυση Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης. Πρόθεση και στόχος μας είναι να πυροδοτήσουμε την αλλαγή νοοτροπίας και να βοηθήσουμε στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση και στο οικονομικό μοντέλο της χώρας. Με την σύμπραξη ευρύτερων δυνάμεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρηματικών φορέων, ευελπιστούμε ότι το Ινστιτούτο θα δώσει το έναυσμα για τις απαιτούμενες αλλαγές  που έχει ανάγκη η Ελλάδα.»
 
Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Πολιτικής Γιάννος Γραμματίδης δήλωσε: «Το νέο Ινστιτούτο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αποτελεί μια ιστορική όσο κι έμπρακτη συμβολή του στην εθνική υπόθεση στην πιο καίρια χρονική στιγμή για την χώρα, σχεδιάστηκε για να ασχοληθεί με ουσιαστικά θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα-οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά-και για να αρχίσει μια συνεργατική προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων για ένα καλύτερο αύριο»
 
Το Ινστιτούτο Πολιτικής υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας –επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Αποτελείται από μια Συντονιστική Επιτροπή, ένα Συμβουλευτικό Όργανο στο οποίο συμμετέχουν φορείς μεταξύ των οποίων οι ΣΕΒ, Ελληνικά Χρηματιστήρια, ΣΕΤΕ, ΣΕΛΠΕ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΕΕΔΕ, ΕΑΣΕ, ένα Κολλέγιο Εμπειρογνωμόνων αποτελούμενο από καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων σχολών πού συνδυάζουν κι εμπειρία διοίκησης, την Boston Consulting Group ως σύμβουλο στρατηγικής και μια έμπειρη ομάδα διοικητικής υποστήριξης κι επικοινωνίας. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με το ΙΟΒΕ σε θέματα ερευνών και στηρίζεται τόσο από μια πλειάδα κοινωνικών ομάδων όπως η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς κ.α., όσο και από διμερή επιμελητήρια ευρωπαϊκού προσανατολισμού όπως τα Ελληνο-Ιταλικό, Ελληνο-Γαλλικό, Ελληνο-Βρετανικό, Ελληνο-Γερμανικό και Ελληνο-Ολλανδικό.