Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (right2water.eu)

1. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;
Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα καινούργια εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη το οποίο είναι διαθέσιμο από την 1η Απριλίου 2012. Οι πολίτες μπορούν να θέσουν θέμα στην Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα μέσω μιας πρωτοβουλίας πολιτών, η οποία προϋποθέτει τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί οι πολίτες να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στις ευρωπαϊκές διαδικασίες.

2. Από ποιόν διοργανώνεται αυτό;
Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών πρέπει να οργανωθεί από τουλάχιστον επτά ευρωπαίους πολίτες, από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτή η ομάδα ονομάζεται επιτροπή πολιτών. Η δική μας επιτροπή πολιτών απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από συνδικάτα δημοσίων υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) από καιρό αγωνίζεται για την αναγνώριση του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα ζωτικής σημασίας βήμα για την νομική κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος.

3. Γιατί το διοργανώνουμε αυτό;
Αναλαμβάνουμε την πρόκληση για να βάλουμε την «εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση» στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο διάλογο επί του θέματος και θα θέσουμε μια αλλαγή στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το νερό. Μέχρι τώρα ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά οι υπηρεσίες παροχής ύδρευσης είναι διαφορετικές. Είναι απαραίτητες για τη ζωή και το νερό είναι ένας περιορισμένος φυσικός πόρος.

Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δημόσιο αγαθό που πρέπει να διαφυλαχθεί, να μην ανοίξει για τον ανταγωνισμό. Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής για το νερό, και όχι ο ανταγωνισμός ή η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό είναι, άλλωστε αυτό που συμφώνησαν και τα Ηνωμένα Έθνη έπειτα από αρκετά χρόνια συζητήσεων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα δικαιώματα, να μην αφήσουν αυτές τις υπηρεσίες στις δυνάμεις της αγοράς.

4. Ποιος μπορεί να υπογράψει;

Όλοι οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε κάποιο από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να υπογράψουν αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

5. Γιατί πρέπει να υπογράψω;
Γιατί συμφωνείς με τουλάχιστον έναν από τους στόχους που θέτουμε στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν εγγυημένη παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, που δεν έχουν τις κατάλληλες παροχές σε νερό ή αποχέτευση. Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα που απειλούνται με διακοπή, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσει τη σταθερή ώθηση της για την απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η προώθηση της αγοράς για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σημαίνει ότι οι οικονομικά εύρωστοι θα μπορούν να πάρουν καλύτερες υπηρεσίες και οι οικονομικά ασθενέστεροι θα έχουν χειρότερες υπηρεσίες. “Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει νερό” είναι αυτό που σημαίνει μια αγορά υπηρεσιών νερού. Αλλά το νερό και η αποχέτευση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι υποχρέωση και ευθύνη των κυβερνήσεων να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους.

Σε όλο τον κόσμο 800 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται την πρόσβαση στο νερό και πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει περισσότερα και πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει ότι και σε άλλα μέρη του κόσμου οι άνθρωποι μπορούν να απολαύσουν το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση.

6. Ποιες οργανώσεις βρίσκονται πίσω από αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;
Αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU). Η EPSU αντιπροσωπεύει 275 συνδικάτα και πάνω από 8 εκατομμύρια εργαζομένων σε όλα τα είδη των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Άλλες ευρωπαϊκές ή διεθνείς οργανώσεις που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας (EAPN), την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας (EPHA), το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο (EEB), Γυναίκες στην Ευρώπη για ένα Κοινό Μέλλον (WECF), Δημόσιες Υπηρεσίες και διεθνείς, την αδελφό οργάνωση της EPSU σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλοί περισσότεροι οργανισμοί που υποστηρίζουν αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μπορείτε να δείτε τα λογότυπα τους στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας αυτού του
site.

7. Που μπορώ να υπογράψω για την υποστήριξη αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών;
Μπορείτε να εγγραφείτε σε απευθείας σύνδεση σε αυτή την ιστοσελίδα, κάνοντας κλικ στο κουμπί SIGNNOW, ή να υπογράψετε σε χαρτί. Μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα για να εγγραφείτε στη δική σας γλώσσα στη σελίδα του «Σχετικά με εμάς». Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να υπογράψουν σε χαρτί είναι τα 10 άτομα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία. Αυτή είναι μια απαίτηση που τίθεται από την κυβέρνησή σας. Αν δεν συμπληρώσετε όλα τα πεδία, τότε η υπογραφή σας δεν θα είναι έγκυρη για αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

8. Πότε μπορών να υπογράψω;
Μπορείτε να υπογράψετε έως τον Οκτώβριο του 2013. Επιβεβαιώστε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία διαφορετικά η υπογραφή σας δεν θα είναι έγκυρη.

9. Τι είναι το Ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό; Τι σημαίνει;
Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να έχουν καθαρό και ασφαλές νερό και αποχέτευση. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα, προσιτά και αποδεκτά για τους ανθρώπους. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ακόμη και στο εσωτερικό μιας χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλους. Αυτό είχε συμφωνηθεί από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα δικαιώματα, να μην αφήσουν αυτές τις υπηρεσίες στις δυνάμεις της αγοράς.

10. Γιατί είναι σημαντικό το δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση;
Η πιο σημαντική πτυχή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό είναι ότι εξουσιοδοτεί τους ανθρώπους. Η ύδρευση και η αποχέτευση, ως δικαιώματα, δεν είναι πλέον θέμα φιλανθρωπίας που μια κυβέρνηση μπορεί να δώσει ή να στερήσει. Πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν. Τα κράτη να γίνουν πιο υπεύθυνα, και όταν οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν αυτό το δικαίωμα, το σύνολο των δυναμικών αλλάζει καθώς μπορούν να καταστήσουν τις αρχές υπόλογες.

11. Γιατί θέλουμε διασφαλισμένες υπηρεσίες παροχής νερού στην ΕΕ;
Οι κυβερνήσεις πρέπει να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους. Παρ’ όλα αυτά, μερικές φορές οι κυβερνήσεις πιστεύουν ότι οι αγορές θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και τις αφήνουν στις δυνάμεις της αγοράς. Αλλά αυτό αλλάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες, προσβάσιμες, προσιτές και αποδεκτές για όλους τους ανθρώπους. Αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο με την εξασφάλιση / εγγύηση αυτών από το νόμο.

12. Γιατί αντιτιθέμεθα στην απελευθέρωση;
Οι υποστηρικτές της προσέγγισης της αγοράς υπόσχονται πάντα φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα παραμύθι, που δημιουργήθηκε από τις εταιρείες που κάνουν τα μεγαλύτερα κέρδη σε μια αγορά. Η πραγματικότητα δείχνει ότι αυτό σημαίνει: καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες για τους πλούσιους, αλλά χειρότερες και πιο ακριβές υπηρεσίες για τους φτωχούς. Για τις υπηρεσίες του νερού αυτό είναι απαράδεκτο. Ο ανταγωνισμός σημαίνει ότι οι εταιρείες νερού πρέπει να επενδύσουν στο μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και σε ανταγωνιστικά ίδια, όλα αυτά τα χρήματα δεν μπορούν στη συνέχεια να τα επενδύσουν στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι παρέχουν.

13. Αποκλείετε τις ιδιωτικές εταιρίες;
Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης η παροχή νερού και υγιεινής για τους ανθρώπους της. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν πώς θα οργανώσουν τις υπηρεσίες τους. Στις περισσότερες χώρες, οι υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιες επιχειρήσεις, σε ορισμένες χώρες από ιδιωτικές εταιρείες. Δεν έχει σημασία εφ ‘όσον παρέχουν υπηρεσίες καλής ποιότητας. Θέλουμε νερό καλής ποιότητας και υγιεινής για όλους. Οι υπηρεσίες νερού είναι δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδεκτές και προσιτές για όλους.
Ο κύριος στόχος των ιδιωτικών εταιρειών είναι να κάνουν κέρδη και αυτό τους οδηγεί στο να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην παροχή υπηρεσιών, όπου αυτό είναι πιο επικερδές και για εκείνους που μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Αυτό οδηγεί σε παραμέληση των περιοχών όπου οι υπηρεσίες νερού δεν είναι κερδοφόρες και εκείνων που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες.

http://3.bp.blogspot.com/-pr2WrRB2_Wo/UUGksVlpN3I/AAAAAAAAAyE/DZJmCGbxOp4/s640/2.jpeg


14. Είναι ο στόχος σας να αποτρέψετε τις ιδιωτικοποιήσεις;

Θέλουμε μια αλλαγή στην εστίασης και μια αλλαγή στην προσέγγιση του νερού και των υπηρεσιών αποχέτευσης στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το νερό και η αποχέτευση είναι απαραίτητες υπηρεσίες για τη ζωή και για την εκπλήρωση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση της ύδρευσης και της αποχέτευσης σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης και να υιοθετήσει μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα αντί της σημερινής της προσέγγισης που με βάση την αγορά. Το ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής για το νερό και όχι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Οι κυβερνήσεις έχουν επίσης την υποχρέωση διασφάλισης των υδάτινων πόρων για τις μελλοντικές γενιές. Έχουμε πολλές πρακτικές προτάσεις για το πώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, Βλέπε «Σχετικά με εμάς».

15. Πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες νερού πρέπει να είναι δωρεάν;
Όλοι γνωρίζουν ή πρέπει να γνωρίζουν ότι κοστίζει χρήματα η παραγωγή (καθαρού και ασφαλούς) πόσιμου νερού και αποχέτευσης και η μεταφορά και παράδοσή τους. Το ανθρώπινο δικαίωμα σημαίνει ότι το νερό και η αποχέτευση πρέπει να είναι προσιτές για όλους. Σε ορισμένες χώρες, οι υπηρεσίες ύδρευσης πληρώνονται μέσω της φορολόγησης, σε άλλες μέσω τελών ή μέσω ενός συνδυασμού. Αυτό που προωθούμε είναι κοινωνικά τιμολόγια. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τόσο υψηλότερη η τιμή ανά κυβικό μέτρο.

Αυτό είναι δίκαιο και σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν ορθολογική χρήση και να μην χαλάνε πολύτιμο (πόσιμο) νερό για το πότισμα του κήπου ή το καθάρισμα του αυτοκινήτου. Σημαίνει, επίσης, ότι οι απλοί άνθρωποι δεν θα πρέπει να πληρώνουν το λογαριασμό για τους μεγάλους βιομηχανικούς ή γεωργικούς χρήστες που εξάγουν ή ρυπαίνουν τους υδάτινους πόρους και να το καταστήσει πιο δύσκολο για τις εταιρείες να παράγουν πόσιμο νερό.

16. Βοηθά το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό τους φτωχούς και τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα;
Υποστηρίζουμε μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες για την επέκταση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στους φτωχούς. Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι ο καθένας έχει (καθαρή, ασφαλή, οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη) ύδρευση και αποχέτευση. Αυτό είναι σε αντίθεση με μια προσέγγιση βασισμένη στην αγορά που απαιτεί ότι οι άνθρωποι πληρώνουν πρώτα για την πρόσβαση στην υπηρεσία. Δεν μπορείτε να ζητήσετε στους φτωχούς να πληρώσουν προκαταβολικά για τη σύνδεση σε ένα σύστημα νερού. Φέρνοντας το ανθρώπινο δικαίωμα σε πρώτο πλάνο βοηθά τους φτωχούς, και αυτό μια αγορά για το νερό δεν το κάνει. Υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για αυτό.

17. Ποιος συντονίζει αυτή την πρωτοβουλία;
Τα συνδικάτα δημόσιων υπηρεσιών συντονίζουν αυτή την εκστρατεία σε κάθε χώρα. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του καθενός από τους συντονιστές κάνοντας κλικ στο κουμπί ‘σχετικά με εμάς’ στην κορυφή της σελίδας.

18. Με ποιόν μπορώ να επικοινωνήσω για να βοηθήσω στη συλλογή υπογραφών;
Επικοινωνήστε με τον εθνικό συντονιστή σας. Κάντε κλικ στο «Σχετικά με εμάς» και δείτε τον κατάλογο των συντονιστών σε κάθε χώρα. Μπορείτε να προσεγγίσετε επίσης μία από τις πέντε ομοσπονδίες: EAPN, EEB, EPHA, WECF ή EPSU για περισσότερες πληροφορίες.

19. Πώς βοηθάει η υπογραφή μου;
Στόχος μας με αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι η επίτευξη 3 στόχων: εγγυημένη ύδρευσης και αποχέτευσης για όλους στην ΕΕ των 27. Καμία απελευθέρωση των υπηρεσιών νερού και η καθολική πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με 1 εκατομμύριο υπογραφές μόνο, αλλά αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι το πρώτο βήμα για να πάρει την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα και να το κάνει να συμβεί.

20. Πόσες υπογραφές χρειάζονται σε κάθε χώρα;
ΔΕΙΤΕ.

21. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η ΕΕ για την επίτευξη παγκόσμιας πρόσβασης στο νερό και την αποχέτευση;
Η ΕΕ μπορεί να κάνει την επίτευξη της καθολικής πρόσβασης σε τμήμα ύδρευσης και αποχέτευσης μέρος της αναπτυξιακής της πολιτικής. Πάλι είναι ένα θέμα εστίασης. Είναι πιο σημαντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν καλή ύδρευση και αποχέτευση από ότι η εμπορική πολιτική μιας χώρας είναι υπέρ του εμπορίου με την Ευρώπη. Η ΕΕ μπορεί να διαθέσει περισσότερα χρήματα για τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και η ΕΕ μπορεί να προωθήσει τις συμπράξεις δημόσιου-δημόσιου τομέα: δηλαδή τη συνεργασία αντί του ανταγωνισμού. Έχουμε πολλές πρακτικές προτάσεις που μπορείτε να δείτε στο «Σχετικά με εμάς».

22. Τι μπορώ να κάνω για να στηρίξω την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών;
Μπορείτε να ευαισθητοποιήσετε και να προωθήσετε αυτή την εκστρατεία με τη διάδοση των πληροφοριών, μιλώντας με φίλους και άλλους ανθρώπους ή φιλοξενώντας μια εκδήλωση σχετικά με αυτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Χρησιμοποιήστε το Facebook, το Twitter ή άλλα μέσα για να μάθουν οι ανθρώπους ότι υποστηρίζετε την πρωτοβουλία αυτή. Μπορείτε επίσης να συμβάλετε στη συλλογή υπογραφών σε χαρτί: επικοινωνήστε με τον εθνικό συντονιστή της χώρας σας για να μάθετε πώς και πότε θα συλλέγονται υπογραφές.
Μην ξεχνάτε ότι, όταν οι άνθρωποι υπογράφουν (και όταν εσείς ο ίδιος υπογράφει), όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν. Αυτή είναι μια απαίτηση που καθορίζεται από την κυβέρνησή σας. Αν δεν είναι όλα τα πεδία συμπληρώνονται, η υπογραφή σας δεν θα είναι έγκυρη για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

23. Ποιοι απαρτίζουν την επιτροπή πολιτών;
Έχουμε 33 ανθρώπους στην ευρωπαϊκή επιτροπή πολιτών που προέρχονται και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Για τα ονόματά τους δείτε στο ‘Σχετικά με εμάς’.

24. Ποια είναι η νομική βάση πάνω στην οποία ζητάμε να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θα πρέπει να είναι εντός των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που περιγράφονται στη συνθήκη (λειτουργία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστή ως Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών μας παραπέμπει στα άρθρα 14 (σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος) και τα άρθρα 209 και 210 (για την αναπτυξιακή συνεργασία) της συνθήκης.