ΠΣΕ: Η ευρωπαϊκή κρίση πιέζει τις ελληνικές εξαγωγές

Μεγαλύτερες των αρχικών εκτιμήσεων είναι οι πιέσεις που δέχθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη μείωση της ζήτησης κυρίως από τις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω επέκτασης της οικονομικής συρρίκνωσης, αλλά και της αβεβαιότητας γύρω από τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας. Αρνητική εξέλιξη αποτελεί επίσης το γεγονός ότι μείωση παρατηρείται και στις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, που όμως σε επίπεδο 9μήνου του 2012 συντηρούν τους θετικούς ρυθμούς για το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών.

 

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «οι οικονομικές αντιξοότητες και η συρρίκνωση των οικονομιών της ΕΕ αποδεικνύουν ότι η κρίση δεν είναι αποκλειστικότητα της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι συνολικό και δεν μπορεί ολόκληρο το οικονομικό οικοδόμημα, η πραγματική οικονομία της Ευρώπης να είναι δέσμια σε λογικές δόσεων, αναβλητικότητα στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και χρονικές μεταθέσεις στην επίλυση δημοσιονομικών προβλημάτων.

Οι πρόσφατες αποφάσεις της Γαλλίας για επανεργοποίηση εγγυήσεων ασφάλισης εξαγωγών προς την Ελλάδα, η άνοδος της χώρας μας κατά 22 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες για αξιοποίηση της Ελλάδας ως διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά και οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για επιστροφές ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, με την εξομάλυνση των δόσεων από πλευράς δανειστών, συνθέτουν το περίγραμμα λύσεων που θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί στην Ευρώπη και περικλείεται από το τρίπτυχο: αλληλεγγύη, συνέργιες και αμοιβαίως επωφελείς συμπράξεις για την αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά».

 

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, υποχώρησε στο ποσό των 1.320,6 εκατ. ευρώ (1.702,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.419,6 εκατ. ευρώ (1.960,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,0%. Οι αρχικές εκτιμήσεις προέβλεπαν μείωση της τάξης του 6,6%. Η μείωση αυτή προκλήθηκε εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών κατά 6% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 8,8% προς τις Τρίτες Χώρες.

 

Σε επίπεδο 9μήνου 2012, η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 12.447,0 εκατ. ευρώ (16.001,6 εκατ. δολάρια) έναντι 11.824,7 εκατ. ευρώ (16.689,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,3%.  Η διατήρηση της αύξησης των εξαγωγών εντός του ορίου των αρχικών προβλέψεων του ΠΣΕ για ετήσια αύξηση μεταξύ 4 και 6%, αποδίδεται στην αύξηση των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες σε ποσοστό 22,6%, έναντι μείωσης των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ κατά 3,3%.

 

Πλέον το ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών που απορροφάται από τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται σε 61,5%, έναντι 38,5% του μεριδίου των Τρίτων Χωρών, αναλογία η οποία δείχνει τάση παγίωσης από την αρχή του έτους. Στο 9μηνο του 2011, το ποσοστό συμμετοχής των χωρών της ΕΕ στην απορρόφηση ελληνικών εξαγωγών ανέρχονταν στο 67%, έναντι 33% των Τρίτων Χωρών.

 

Οι εισαγωγές

 

Σε ότι αφορά τις εισαγωγές, η συνολική τους αξία, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2012 περιορίστηκε στο ποσό των 2.445,3 εκατ. ευρώ (3.134,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.871,5 εκατ. ευρώ (3.942,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,8%.

 

Σε επίπεδο 9μηνου (Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012) οι εισαγωγές υποχώρησαν στο ποσό των 22.501,7 εκατ. ευρώ (28.765,5 εκατ. δολάρια) έναντι 24.655,7 εκατ. ευρώ (34.558,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,7%. Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από τη μείωση εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ, κατά 12,5%, ενώ σχεδόν στάσιμες είναι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες (-0,4%).

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2012 διαμορφώθηκε σε 1.124,7 εκατ. ευρώ (1.431,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.451,9 εκατ. ευρώ (1.981,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 22,5%.

 

Στο 9μηνο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, μειώθηκε σε 10.054,7 εκατ. ευρώ (12.763,9 εκατ. δολάρια) έναντι 12.831,0 εκατ. ευρώ (17.868,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,6%.

 

Σε σχέση με το 2010, οι ελληνικές εισαγωγές στο 9μηνο έχουν μειωθεί κατά 5 δις ευρώ ή κατά 18,7%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα έχει περιοριστεί κατά 7,3 δις ευρώ, ήτοι κατά ποσοστό 42%.