EY το νέο διεθνές brand name

 

Ο Mark Weinberger νέος πρόεδρος και CEO της EY διεθνώς

 

„  Στόχος: «Building a better working world»

„ Παρουσιάσθηκε το νέο λογότυπο της Ernst & Young

 

 

Την υιοθέτηση του EY ως διεθνούς εμπορικού σήματός της με στόχο «Bulding a better working world», ανακοίνωσε, χθες παγκοσμίως, η Ernst & Young, παρουσιάζοντας το νέο λογότυπο της. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η αλλαγή στη διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με την οποία

ο κ.Mark Weinberger αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου διεθνώς, αντικαθιστώντας τον κ.Jim Turley.

 

«Building a better working world»

Από σήμερα η φράση «Building a better working world» θα συνοψίζει  την αποστολή της εταιρείας και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σήματός της.

Ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ κ.MarkWeinberger σχολίασε: «Στην ΕΥ, η οικοδόμηση ενός κόσμου που λειτουργεί καλύτερα ήταν πάνταο στόχος μαςκαι από σήμερα απεικονίζουμε το στόχο αυτό με ένα σαφή καισυνοπτικό τρόπο. Γνωρίζουμεότι η οικοδόμηση ενόςκόσμου που λειτουργεί καλύτερα αποτελεί ένα φιλόδοξο στόχο, αλλά είναι μια εξαιρετικά σημαντικήφιλοδοξίακαιθα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των μελλοντικών κινήσεων της εταιρείας. Κάθε μέρα, κάθε στέλεχος της ΕΥ είναι κομμάτι της προσπάθειας οικοδόμησης ενός κόσμου που λειτουργεί καλύτερα – για τους πελάτες μας, τις κοινότητές μας και για τις οικογένειές μας. Πιστεύουμε ότι όλα όσα κάνουμε – κάθε έλεγχος, κάθε φορολογική υπηρεσία, κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, κάθε συνεργασία με τον πελάτη ή τον συνεργάτη μας – πρέπει να στοχεύει σε έναν κόσμο καλύτερο από ό, τι ήταν πριν.

Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο, αυξάνεται η απασχόληση, οι καταναλωτέςξοδεύουνκαι οι επιχειρήσειςεπενδύουνστις κοινότητές τους. Πέρα από την απλή  ανάπτυξη, ένας κόσμος που λειτουργεί καλύτερα αξιοποιεί και αναπτύσσει τις ανθρώπινες δεξιότητες καιενθαρρύνει τη συνεργασία. Κατανοούμε την υποχρέωση μας να δούμε πέρα από το ατομικό μας συμφέρον και συμμετέχουμε στην κοινωνία. Χρησιμοποιούμε την παγκόσμια παρουσία μας και τις σχέσεις μας με τους πελάτες, τις κυβερνήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να προκαλέσουμε αλλαγή προς το καλύτερο.»

 

Οι αξίες μας

Παρά τις αλλαγές αυτές, οι αξίες μας παραμένουν σημαντικές όσο ποτέ.

Όπως εξηγεί ο Mark Weinberger: «Οι θεμελιώδεις πεποιθήσειςτης εταιρείας μας καθορίζουν το ποιοι είμαστεκαιθα παραμείνουν τοθεμέλιοτης εταιρικής μας κουλτούρας.Οι άνθρωποί μας επιδεικνύουν ακεραιότητα, σεβασμό και ομαδικότητα, και διακρίνονται από ενέργειακαι ενθουσιασμό. Έχουντο θάρρος ναοικοδομούν σχέσειςβασισμένες στο να «κάνειςτο σωστό.»

 

Απλουστευμένη ονομασία και νέο λογότυπο

Με την ευκαιρία αυτή, η ΕΥ απλοποίησε την ονομασία της και επανασχεδίασε το λογότυπό της.  

Όπως εξηγεί ο Mark Weinberger: «Από την 1η Ιουλίου θα ονομαζόμαστεEY. Η συντομευμένη ονομασία θα δώσει τη συνοχήκαι την ευκολία χρήσης στις υπηρεσίες και τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, επανασχεδιάσαμε και το λογότυπομας, απεικονίζοντας τηννέα επωνυμίαμας με σαφήνειαστο σχεδιασμό. Το νέοεμπορικό σήμακαι το λογότυπομας αναδεικνύουν με σαφήνεια καιτόλμη το ποιοι είμαστε καιαντανακλούντα χαρακτηριστικάπου χρειαζόμαστε για να είμαστε τοκαλύτερο brand στον κλάδο μας. Το σήμα και το λογότυπό μας φανερώνουν το ποιοι είμαστεκαιτι αντιπροσωπεύουμε. Σήμερα παίρνουμετην ευκαιρία να ενισχύσουμεκαι να εκσυγχρονίσουμετο πώςεμείς οι ίδιοιεκπροσωπούμαστε στις αγορέςσε όλο τον κόσμο απέναντι στους πελάτες μας, τους ανθρώπους μαςκαιτις κοινότητες στιςοποίες δραστηριοποιούμαστε.»

 

Ο νέος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΕΥ

Ο MarkWeinberger51 ετών, έχει διαγράψει διακεκριμένη επαγγελματική πορεία έχοντας καταλάβει σειρά ηγετικών θέσεων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΥ. Ο Weinbergerέχει διατελέσει επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών (Αμερικής και διεθνώς) ενώ συμμετείχε στο διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο της εταιρείας. Υπήρξε senior advisory partner για ορισμένους από τους μεγαλύτερους πελάτες της εταιρείας μετέχοντας επίσης και στις επιτροπές Διεθνών Αγορών και Διεθνούς Πολιτικής. Στη διάρκεια της προεδρίας του GeorgeW.Bush διετέλεσε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για τη φορολογική πολιτική, ενώ ο Πρόεδρος Clinton τον τοποθέτησε στη Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο Mark Weinberger δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή το να ηγηθείς αυτού του σπουδαίου οργανισμού σεαυτήν την περίοδο δυναμικών αλλαγών. Ανυπομονώ να βρεθώ αντιμέτωπος με τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Η EY έχει μια περήφανηιστορία πουεκτείνεται σε περισσότεροαπό έναν αιώνα. Στο διάστημα αυτόέχουμε εμπεδώσει ένα όνομα που ταυτίζεται με την ποιότητα, την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα. Οικοδομούμε πάνω στηνιστορία και τη φήμημας για να δημιουργήσουμετο μέλλον μας.»