Αγοράζει με 250 και παίρνει 522 εκ ευρώ

Ποιος δεν θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια αγορά;

Ενώ πωλούν 250 εκ. ευρώ την ΕΥΔΑΠ, ο νέος αγοραστής (με το καλημέρα σας), λαμβάνει 522 εκ. ευρώ σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία
• Απάντηση της Κομισιόν στον Ν. Χουντή
Αν πωληθεί η ΕΥΔΑΠ, ο αγοραστής πρέπει να λάβει μέσα σε 90 μέρες τις τεράστιες μη αμφισβητούμενες οφειλές του Δημοσίου και των Δήμων που έχουν δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό θα συμβεί εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης απλά «κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη», σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.
Αυτά προκύπτουν από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου για την φορολογία και την καταπολέμηση απάτης, κ. Α. Šemeta, στην ερώτησή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή σχετικά με τα χρέη του Δημοσίου και των Δήμων προς την ΕΥΔΑΠ.
Η απάντηση αυτή, είναι βόμβα για τα οικονομικά της κυβέρνησης αλλά και των Δήμων που μαζί χρωστάνε 522 εκ ευρώ (χωρίς προσαυξήσεις) στην ΕΥΔΑΠ. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται η τραγελαφική κατάσταση που δημιουργείται με την πώληση της ΕΥΔΑΠ που ενώ ετοιμάζονται να την πουλήσουν περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ, ο νέος αγοραστής, με το καλημέρα σας, θα απαιτήσει 522 εκατομμύρια και προσαυξήσεις που είναι βεβαιωμένες οφειλές.
Στην ερώτησή του, ο Ν. Χουντής, αφού σημείωνε ότι «το Ελληνικό Δημόσιο και Δήμοι, οφείλουν στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα τιμολόγια… και ακόμα υπάρχουν τεράστιες οφειλές του κράτους προς την εταιρεία από επιχορηγήσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες», ζητούσε από την Επιτροπή να διευκρινίσει αν γι αυτά τα χρέη, μπορούν να εφαρμοστούν οι οδηγίες 2000/35/ΕΚ και 2011/7/ΕΕ που προβλέπουν ότι σε περίπτωση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών, οι οφειλές είναι άμεσα απαιτητές από την εταιρεία και τους μετόχους της.
Στην απάντησή του ο κ. Šemeta, με πλήρη σαφήνεια τονίζει ότι «Η οδηγία 2000/35/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 16η Μαρτίου 2013, από την οδηγία 2011/7/ΕΕ. Και οι δύο οδηγίες προβλέπουν τη διαδικασία έκδοσης εκτελεστού τίτλου για τον πιστωτή για την είσπραξη μη αμφισβητούμενων οφειλών, στην περίπτωση που ο πιστωτής έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη».
Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση
5/12/2012

Ερώτηση Ν. Χουντή
Χρέη του Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Σύμφωνα με πληροφορίες το Ελληνικό Δημόσιο και Δήμοι, οφείλουν στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από απλήρωτα τιμολόγια.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τεράστιες είναι οι οφειλές του κράτους προς την εταιρεία από επιχορηγήσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου 2000-2010 και από την συμβατική δέσμευση του κράτους να καταβάλει το 60% των κεφαλαιακών δαπανών που αφορούν τη συντήρηση, λειτουργία και επέκταση του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης.
Δεδομένου ότι στην ερώτησή μου 008870/2011 η Επιτροπή έχει απαντήσει ότι είχε πραγματοποιηθεί «λεπτομερής ανάλυση των θεσμικών χαρακτηριστικών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των δημόσιων επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανόνες που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ-95)» και με δεδομένη την οδηγία 2000/35/ΕΚ που αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 2011/7/EE για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Μπορεί να ενημερώσει για το ύψος των οφειλών του Κράτους και των Δήμων που αφορούν για ανεξόφλητα τιμολόγια προς την ΕΥΔΑΠ, για το ύψος των οφειλόμενων επιχορηγήσεων και το ύψος των υποχρεώσεων για κεφαλαιακές δαπάνες που αφορούν το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης;
Σχετικά με τις οφειλές για τις απλήρωτες υπηρεσίες, προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με βάση την οδηγία 2000/35/EK και την αναδιατυπωμένη οδηγία 2011/7/EE για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, εάν είναι οι οφειλές άμεσα απαιτητές από την εταιρεία και τους μετόχους της;

Απάντηση του κ. Šemeta

Τα στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ελληνικού κράτους και των δήμων έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή (Eurostat) από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) σε συνολικό επίπεδο. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν υποβληθεί στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τις ελληνικές αρχές και συνεπώς, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις όποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους και των δήμων στην ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας). Η Επιτροπή (Eurostat) δεν συγκεντρώνει στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μεμονωμένες εταιρείες.

Η οδηγία 2000/35/ΕΚ καταργείται με ισχύ από την 16η Μαρτίου 2013, από την οδηγία 2011/7/ΕΕ . Και οι δύο οδηγίες προβλέπουν τη διαδικασία έκδοσης εκτελεστού τίτλου για τον πιστωτή για την είσπραξη μη αμφισβητούμενων οφειλών, στην περίπτωση που ο πιστωτής έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη.