Η Ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι εφικτή όταν θεμελιώνεται επάνω σε βασικές ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά

Τι αναφέρει ο κ.  Χαραλαμπίδης σε επιστολή του στο Κυπριακό Κοινοβούλιο
Αξιότιμε κ. Βουλευτά

Η Ευρωπαϊκή οικοδόμηση μπορεί να είναι νοητή, εφικτή, σταθερή και διαρκής μόνον όταν θεμελιώνεται επάνω σε βασικές ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά.
Σημαντικό βήμα προς την Ευρωπαϊκή οικοδόμηση αποτέλεσε η καθιέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 27ης Ιανουαρίου ως ημέρας μνήμης των θυμάτων του Ναζισμού. Μετά την τραγωδία του ολοκαυτώματος, η Ευρώπη, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί συνειδητοποίησαν ότι ο σεβασμός της αξίας της ανθρώπινης ζωής αποτελεί βασικό, πρωταρχικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης.
Μεγάλα ποιοτικά εκπολιτιστικά άλματα της Ευρώπης ιστορικά προκλήθηκαν από την συνάντηση Ευρωπαϊκών περιοχών και κοινωνιών με ανθρωπιστικές αξίες, αρχές και ιδανικά. Σ’ αυτές τις συναντήσεις βρίσκονται ουσιαστικά οι αφετηρίες της Ευρωπαϊκής μορφοποίησης. Ένας από τους μεγάλους δημιουργούς αυτών των ανθρωπιστικών ρευμάτων και επιπλέον ένας από τους μεγάλους ανθρωπιστές, πατέρες της ιδέας της Ευρώπης, ήταν ο Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος.
Επομένως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Ανατολικά, προς την ίδια την Μικρά Ασία δεν μπορεί να γίνει νοητή παρά ως επέκταση όλων εκείνων των ιδεών, των ιδανικών, των αρχών που αποτέλεσαν τα θεμέλια των Ευρωπαϊκών δημοκρατιών, της κοινής Ευρωπαϊκής οικοδόμησης, της ίδιας της ιδέας της Ευρώπης. Κυρίως του σεβασμού μίας θεμελιώδους αξίας, της αξίας της ανθρώπινης ζωής.
Οι λαοί της Ευρώπης γνώρισαν, υπέστησαν μια εχθρική προς τον άνθρωπο, προς την ανθρώπινη ζωή ιδεολογία, αυτήν του Ναζισμού. Ο Ναζισμός είναι μια ιδεολογία του θανάτου. Οι ιστορικοί αυτόχθονες λαοί της Μικράς Ασίας υπέστησαν επίσης μια όχι μόνον συγγενική προς τον Ναζισμό, αλλά προδρομική του Ναζισμού ιδεολογία του θανάτου, τον Κεμαλισμό.
Οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις ιδεολογίες του θανάτου, τα δύο μεγάλα κακά του 20ου αιώνα, πρέπει να μελετηθούν. Υπάρχει όμως ένα χρονικό, ιστορικό γεγονός που τις διαχωρίζει. Ενώ η Ναζιστική μηχανή του θανάτου λειτούργησε επί δέκα περίπου χρόνια, η Κεμαλική δρα ατιμώρητη και προστατευόμενη επί ένα αιώνα. Τελευταία θύματα της μετά την Κύπρο η ιστορική Κουρδία και οι εναπομείναντες αυτόχθονοι εξισλαμισμένοι λαοί της Μικράς Ασίας. Οι Οθωμανικές ρίζες της Κεμαλικής μηχανής του θανάτου θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσουν.
Θα ήθελα να μείνω στον Κικέρωνα παρ’ όλο που είναι πολλοί οι Κλασικοί συγγραφείς που θεωρούσαν την Ελλάδα και την Μικρά Ασία περιοχή της Humanitas, σε αντίθεση με τις περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης που τις θεωρούσαν ζώνες βαρβαρότητας. Το ιστορικό αίτημα της περιόδου που διανύουμε είναι η αποκατάσταση της Humanitas κατά τον Κικέρωνα, στους τόπους που γεννήθηκε. Δεν είναι η εισαγωγή της Κεμαλικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη. Ακόμη και σήμερα στην Μικρά Ασία από το Άμεντ της Κουρδίας έως την Τραπεζούντα του Πόντου, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία.
Η κάλυψη αυτού του τεράστιου σύγχρονου, ηθικού, ανθρωπιστικού και πολιτικού κενού, η Αποκατάσταση, η Επιστροφή και Προστασία της Humanitas, του ανθρωπισμού στην Μικρά Ασία μπορεί να σηματοδοτηθεί με την καθιέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 19ης Μαΐου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας μνήμης των θυμάτων του Κεμαλισμού.
Η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί μια σημαντική στιγμή για την πραγματοποίηση ενός ιστορικού άλματος που θα συμβάλει στην επιστροφή του ανθρωπισμού στην περιοχή μας.
Η Κύπρος λόγω ιστορίας, πολιτισμικής, ανθρωπιστικής κληρονομιάς και γεωγραφίας οφείλει να δείξει, να ανοίξει έναν σύγχρονο και αναγκαίο για τους λαούς και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς ανθρωπιστικό ορίζοντα. Η Κύπρος δεν είναι μικρή, είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι αδύνατη, είναι πολύ δυνατή.
Ο ανθρωπιστικός, ηθικός και πολιτισμικός της πλούτος και η δύναμη είναι απορία εκτός των πολλών άλλων και ενός τραγικού ιστορικού γεγονότος. Του ότι εμείς οι Έλληνες υποστήκαμε, γνωρίσαμε και τις δύο ιδεολογίες του θανάτου και τον Κεμαλισμό και τον Ναζισμό. Όπως γνωρίσαμε την βία τόσο των Σταυροφοριών όσο και των Ιερών Πολέμων.
Η τραγική αυτή ιστορική κληρονομιά μεταβάλλεται σε καθήκον, σε υποχρέωση, σε πρωτοβουλία για την πρόκληση, την προώθηση της νέας μετάβασης της Μικράς Ασίας, της Μεσογείου, της Ευρώπης στον Ανθρωπισμό.
Είναι το Κυπριακό Κοινοβούλιο, πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό που μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστήσει σ’ αυτήν την μετάβαση καθιερώνοντας την 19η Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Κεμαλισμού. Συνεχίζοντας το άνοιγμα ενός παραθύρου προς την ζωή, προς τον άνθρωπο που συμβόλισε η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων τον Μάιο του 1994.
Αναγνώριση που συνέχισαν πολλά Κοινοβούλια με τελευταίο αυτό μιας χώρας του Βόρειου άκρου της Ευρώπης, της Σουηδίας. Στο βιβλίο που σας αποστέλλω μπορείτε να δείτε τις μέχρι σήμερα αναγνωρίσεις της γενοκτονίας των Ποντίων από Εθνικούς και Διεθνείς θεσμούς.
Σήμερα τόσο οι λαοί που υπέστησαν και υφίστανται την Κεμαλική γενοκτόνα βία όσο και η Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας κοινής Ημέρας Μνήμης των θυμάτων. Γιατί ο θύτης διαχρονικά είναι ο ίδιος, το ιδιόμορφο ΚεμαλοΤουρκικό φαινόμενο.
Η συνάντηση της Κύπρου, του Κυπριακού Κοινοβουλίου, της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ιστορία θα έχει τις ευχές, την επιβράβευση όλων εκείνων των Ευρωπαίων Ανθρωπιστών αλλά και των Κομματιών του Ισλάμ που εμπνεόμενα από τα κλασικά Ελληνικά ιδεώδη διαμόρφωσαν μια Φιλάνθρωπη αντίληψη των ανθρώπινων Κοινωνιών και συνέβαλαν στον Εξανθρωπισμό του Κόσμου. Αυτό που έχει σήμερα ανάγκη η Εποχή μας και ο Πλανήτης μας.
Πολύ περισσότερο θα σας ευγνωμονούν οι νέες γενιές, τα παιδιά των διαφορετικών Εθνικών, Θρησκευτικών, Πολιτισμικών Ομάδων της Μικράς Ασίας που θέλουν να ζήσουν σε αρμονία μεταξύ τους, με την ιστορία, την γεωγραφία, τους τόπους τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Μιχάλης Χαραλαμπίδης