Φορολογικές μετεκλογικές επιβαρύνσεις

Ο ΕΝΦΙΑ 2015, τα τέλη κυκλοφορίας, ο φόρος πολυτελείας και η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά συγκαταλέγονται στα φορολογικά βάρη με τα οποία θα έλθουν αντιμέτωποι οι φορολογούμενοι αμέσως μετά τις εκλογές. Ωστόσο, το τοπίο στην φορολογία θα αλλάξει ακόμη πιο ριζικά με τα φορολογικά προαπαιτούμενα που θα ακολουθήσουν από το Νοέμβριο.

Ενδεικτικώς, η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να ενσωματώσει την έκτακτη εισφοράς αλληλεγγύης στη φορολογία εισοδήματος, να προχωρήσει σταδιακά στην αύξηση των προκαταβολών φόρου στο 100%, να αλλάξει το υφιστάμενο πλαίσιο για την ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις, να προχωρήσει στην αύξηση του φόρου για τα εισοδήματα από ενοίκια, να προχωρήσει στην κατάργηση των επιστροφών φόρου για το αγροτικό ντίζελ, να αυξήσει τον συντελεστή φορολογίας των αγροτών στο 26% σταδιακά έως το 2017 και να καταστήσει αυστηρότερο τον ορισμό των αγροτών.

Ωστόσο, το τρίτο πρόγραμμα στηρίξεως της Ελλάδας δεν στέκεται μόνον σε αυτές τις παρεμβάσεις. Η νέα κυβέρνηση καλείται να εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφορούν στην φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και να ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.

Ακόμη, θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

Τέλος, θα πρέπει να επανεξετάσει την λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (όταν το τεκμαρτό εισόδημά είναι υψηλότερο από το συνολικό εισόδημά) και θα «εκμηδενίσει» τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος.

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500023492