Φορολογική Μεταρρύθμιση: Ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, βάρη για ελεύθερους επαγγελματίες

Tο προσχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης για την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να φέρει πρόσθετα 1 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία, κυρίως από την κατάργηση υφιστάμενων επιδομάτων αλλά και από την κατάργηση του αφορολογήτου για τους αυτοαπασχολούμενους.

Μειώνονται σε τρία από οκτώ τα κλιμάκια στη φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς. Αυξάνεται το αφορολόγητο, με αποτέλεσμα ένα εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι να μην πληρώνουν φόρο. Καταργούνται επιλεκτικές εκπτώσεις στο φόρο από δαπάνες, όπως τόκων στεγαστικών δανείων, ασφαλίστρων και διδάκτρων. Οι φοροαπαλλαγές για παιδιά μετατρέπονται σε επιδόματα. Καταργούνται ειδικά φορολογικά καθεστώτα, όπως για αγρότες και ναυτικούς.

Καταργείται το αφορολόγητο στους ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή, τα εισοδήματα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Καθιερώνονται δύο φορολογικοί συντελεστές 26% για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 50.001 ευρώ και άνω.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ο εταιρικός συντελεστής θα είναι 26%, ο συντελεστής μερισμάτων 10% και ο συνολικός φόρος στα διανεμόμενα κέρδη 33,4%.

defencenet.gr