Για ποιες φορολογικές υποθέσεις η παραγραφή παρατείνεται για μια διετία

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην παραγραφή των φορολογικών χρήσεων 2001 έως και 2007 τονίζουν αρμοδίως στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας πως ανοικτές προς έλεγχο θα μείνουν μόνο οι υποθέσεις που προβλέπει ο νόμος  4203/2013.

 

Βάσει των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων την 1η Ιανουαρίου 2014 παραγράφονται οι χρήσεις 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να καταστραφούν τα σχετικά βιβλία και στοιχεία των επιτηδευματιών που σήμερα φυλάσσονται για το ενδεχόμενο ελέγχου.

Εξαιρούνται της παραγραφής οι εκκρεμείς υποθέσεις του Ν. 4203/2013. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του εν λόγω νόμου η παραγραφή παρατείνεται για μια διετία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και

-Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

 

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/243275-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1