Λειτουργία Γραφείου Ισότητας στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούλιο 2012, το Γραφείο Ισότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ΕΣΠΑ με έδρα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Το έργο αυτό σχεδιάστηκε και συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σε μια προσπάθεια διάχυσης της πολιτικής ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των γυναικών συνδικαλιστριών σε όλες τις βαθμίδες των αντιπροσωπευτικών οργάνων.

Σκοπός του Γραφείου Ισότητας είναι η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων στο συνδικαλιστικό πεδίο και η ποσοτική και ποιοτική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΓΣΕΒΕΕ και των μελών της (Σωματεία και Ομοσπονδίες τοπικές και κλαδικές).

Το Γραφείο Ισότητας απευθύνεται σε γυναίκες των επαγγελματικών κλάδων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ (αυτοαπασχολούμενες και εργοδότριες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου που δεν δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά, στις γυναίκες συνδικαλίστριες των Σωματείων και Ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ και τέλος, στις γυναίκες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.

Για την υποστήριξη των γυναικών λειτουργεί ιστοσελίδα (www.isotita.imegsevee.gr) και τηλεφωνική γραμμή πληροφόρησης και στήριξης (helpline) σε τρίωρη βάση 10:00-13:00 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στον αριθμό 210-8219552. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν θέματα συνδικαλιστικά, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης-επιμόρφωσης και κατάρτισης και άλλα θέματα που αφορούν την ισότητα.

Προβλέπεται  επίσης η υλοποίηση σεμιναρίων ενδυνάμωσης και αναβάθμισης των προσόντων των γυναικών – συνδικαλιστριών της ΓΣΕΒΕΕ , βιωματικού χαρακτήρα, με ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών, προκειμένου να συμβάλλουν στην ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης, αλλά και γενικότερα στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.