Η διάταξη για τα τέλη κυκλοφορίας (Τ.Κ.) του 2016

Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010)ΑΠΟ ΕΩΣ Τ.Κ. 2015 ΤΚ 2016 %

Έως 2000 1 300 22 22 0,00 

301 785 55 55 0,00 

786 1071 120 120 0,00 

1072 1357 135 135 0,00 

1358 1548 240 225 -6,25 

1549 1738 265 250 -5,66 

1739 1928 300 280 -6,67 

1929 2357 660 615 -6,82 

2358 3000 880 820 -6,82 

3001 4000 1.100 1.025 -6,82 

4001 9999 1.320 1.230 -6,82 

Από 2001 έως 2005 1 300 22 22 0,00 

301 785 55 55 0,00 

786 1071 120 120 0,00 

1072 1357 135 135 0,00 

1358 1548 240 240 0,00 

1549 1738 265 265 0,00 

1739 1928 300 300 0,00 

1929 2357 660 630 -4,55 

2358 3000 880 840 -4,55 

3001 4000 1.100 1.050 -4,55 

4001 9999 1.320 1.260 -4,55 

Από 2006 έως 2010 1 300 22 22 0,00 

301 785 55 55 0,00 

786 1071 120 120 0,00 

1072 1357 135 135 0,00 

1358 1548 240 255 6,25 

1549 1738 265 280 5,66 

1739 1928 300 320 6,67 

1929 2357 660 690 4,55 

2358 3000 880 920 4,55 

3001 4000 1.100 1.150 4,55 

4001 9999 1.320 1.380 4,55 

Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας γίνονται με ξεκάθαρη κατεύθυνση τη δίκαιη αναδιανομή των υποχρεώσεων των πολιτών, ώστε να ελαφρυνθούν οι κάτοχοι οχημάτων, κατασκευής άνω των δέκα ετών, που έχουν χάσει αρκετή από την εμπορική τους αξία. Οι αυξήσεις είναι της τάξεως των 15-60 Ευρώ ανά κλίμακα. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ. 

Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010)

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2015 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016   ΔΙΑΦΟΡΕΣ ανά κατηγορία από το 2015 στο 2016 σε ΕυρώΡΥΠΟΙ


ΡΥΠΟΙ
ΣΥΝΤΕΛ. Ρύποι Χ Συντελεστή Ρύποι Χ Συντελεστή ΣΥΝΤΕΛ. Ρύποι Χ Συντελεστή Ρύποι Χ Συντελεστή Ποσοστιαία
Μεταβολή %
ΑΠΟ ΕΩΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

0 90 0,00     0,00          

91 100 0,00 0,00 0,00 0,90 81,90 90,00   81,90 90,00

101 120 0,90 90,90 108,00 0,98 98,98 117,60 8,89 8,08 9,60

121 140 1,10 133,10 154,00 1,20 145,20 168,00 9,09 12,10 14,00

141 160 1,70 239,70 272,00 1,85 260,85 296,00 8,82 21,15 24,00

161 180 2,25 362,25 405,00 2,45 394,45 441,00 8,89 32,20 36,00

181 200 2,55 461,55 510,00 2,78 503,18 556,00 9,02 41,63 46,00

201 250 2,80 562,80 700,00 3,05 613,05 762,50 8,93 50,25 62,50

251 9999 3,40 853,40 … 3,72 933,72 … 9,41 80,32 …


 Ο Πίνακας Β διαψεύδει τα όσα λέγονταν και αποδεικνύει πως η αύξηση με την οποία θα επιβαρυνθούν οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων, θα είναι ύψους από 0,08 μέχρι 0,32 ευρώ ανά ρύπο!! Επίσης, παραμένει απαλλασσόμενη από τέλη κυκλοφορίας η κλίμακα των αυτοκινήτων που εκπέμπουν μέχρι 90 ρύπους.