Η εκπαίδευση των ανηλίκων πρέπει να ξεκινάει στο σχολείο από μικρή ηλικία!

Η εκπαίδευση των ανηλίκων σε σχέση με το Διαδίκτυο πρέπει να αρχίζει από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, όπως σημειώνεται στα αποτελέσματα διαδικτυακού ερωτηματολογίου της Δράσης Ενημέρωσης Saferinternet.gr που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 23/10/2012 έως 15/01/2013 με αποδέκτες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης[1]. Μέσα από το ερωτηματολόγιο, οι εκπαιδευτικοί  κλήθηκαν  να δώσουν την άποψή τους αναφορικά με σημαντικά ζητήματα ορθής και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου που αφορούν τους μαθητές τους. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά:

 

§  Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας πρέπει να ξεκινάει σίγουρα από το δημοτικό σύμφωνα με το 69,8% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, ενώ το 23,4% πιστεύει πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ήδη από το νηπιαγωγείο. Μόλις ένα 6,5% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απαντά πως η εκπαίδευση για τα θέματα ασφάλειας του Διαδικτύου θα πρέπει να ξεκινά στο Γυμνάσιο και μόνο ένα 0,2% στο Λύκειο.

§  Εξάλλου, σύμφωνα με σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών (95,4%), η εκπαίδευση  των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας είναι ευθύνη και των γονέων και των εκπαιδευτικών.

§  Είναι σημαντικό να επισημανθεί σε αυτό το πλαίσιο, πως σύμφωνα με την εμπειρία των μισών  εκπαιδευτικών που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, οι ανήλικοι δεν απευθύνονται στους γονείς ή/και στους δασκάλους τους όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, γεγονός που τονίζει την ανάγκη προσέγγισης των ανηλίκων για τα θέματα που τους απασχολούν στο Διαδίκτυο από μικρή ηλικία, ώστε να εξοικειώνονται με τον επιβοηθητικό ρόλο των γονέων και των δασκάλων σε ότι μπορεί να τα προβληματίσει online.

§  Αναφορικά με τον τρόπο της εκπαίδευσης αυτής, 86,6% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί – και όχι μόνο οι καθηγητές πληροφορικής – μπορούν να διδάξουν (σε όποιο βαθμό μπορούν και ανάλογα με το μάθημά τους) την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, υποδεικνύοντας έτσι τη διαθεματική προσέγγιση του ζητήματος.

§  Δυστυχώς, μόνο ένα 22,2% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρεί ότι η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και γενικώς των online τεχνολογιών διδάσκεται επαρκώς στο σχολείο του, ενώ…

§  Ένα 61,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει κάνει πρόοδο για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης αυτής στο σχολικό πρόγραμμα.

§  Αντιθέτως, 86% των εκπαιδευτικών πιστεύουν ότι έχει έρθει η ώρα, η ασφαλή χρήση του Διαδικτύου να μπει στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

§  Ως προς τον καλύτερο τρόπο εκπαίδευσης / αφύπνισης των μαθητών γύρω από τα ζητήματα αυτά, στις τρεις πρώτες θέσεις τίθενται  η ενημέρωση που βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά (67,3%), η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τη βοήθεια διασκεδαστικού υλικού, όπως π.χ. προβολή βίντεο, ή χρήση κουίζ / παιχνιδιών (65,2%) και η χρήση κατάλληλου online και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού όπως π.χ. του εγχειριδίου “Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και ασφάλεια” της δράσης Saferinternet.gr.

 

 

Αναλυτικά αποτελέσματα της ερώτησης του ερωτηματολογίου με δυνατότητα περισσότερων απαντήσεων (και όχι μόνο «Ναι / Όχι / Δεν απαντώ»):

 

Κατά τη δική σας άποψη, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης / αφύπνισης των μαθητών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας; (μπορείτε να επιλέξετε έως και 3 απαντήσεις από την παρακάτω λίστα):

Ενημέρωση που βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά.

67,3%

Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τη βοήθεια διασκεδαστικού υλικού, όπως π.χ. προβολή βίντεο, ή χρήση κουίζ / παιχνιδιών.

65,2%

Χρήση κατάλληλου online και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού όπως π.χ. του εγχειριδίου “Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και ασφάλεια” της δράσης Saferinternet.gr.

48,5%

Συζήτηση που βασίζεται σε προφίλ των ίδιων των μαθητών (π.χ. Facebook).

31,6%

Παρακίνηση των μαθητών να δημιουργήσουν το δικό τους υλικό (π.χ. βίντεο, πόστερ, ιστορίες) και να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις όπως η “Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου”.

32,1%

Ενημέρωση μαθητών από μαθητές: εκπαίδευση μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών με σκοπό την μετέπειτα ενημέρωση μικρότερων μαθητών.

21,9%

Ενημέρωση μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars).

16,3%

Άλλο

3,8%

Δεν έχω άποψη.

0,3%

 [1]     Στο online ερωτηματολόγιο ανταποκρίθηκαν 831 εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.