Η έκθεση του συστήματος «Ήλιος» για Απρίλιο 2014

Η νέα έκθεση του συστήματος «Ήλιος» για τις καταβολές των συντάξεων και των επιδομάτων πρόνοιας του Απριλίου 2014, παρουσιάζει και αυτό το μήνα τα παρακάτω στοιχεία.
Συγκεκριμένα, ως προς τις συντάξεις:

§ Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.645.672
§ Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.452.117 εκ των οποίων οι 10.492 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών
§ Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 2.306.220.279,39 ευρώ
§ Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο τετράμηνο του 2014 ανέρχεται σε 9.195.497.191,49 ευρώ, κινούμενη στους προγραμματισμένους στόχους της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς από προϋπολογισθείσα καταβολή 33,3% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 34,2% συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΑΣ
§ Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 943,19 ευρώ
Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:
• Ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων ανέρχεται σε 161.644
• Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 170.293
• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 54.296.330 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο τετράμηνο του 2014 ανέρχεται σε 219.140.967 εκ ευρώ».