Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά

Μελέτη για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, από την εταιρεία McKinsey & Company με πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναθέσει στον διεθνούς κύρους μελετητικό οργανισμό McKinsey & Co τη μελέτη τίτλο «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά», στόχος της οποίας είναι να δώσει ορατή αναπτυξιακή διέξοδο στην ελληνική κοινωνία. Τα βασικά συμπεράσματα και κατευθύνσεις της μελέτης, η οποία αριθμεί πάνω από 500 σελίδες, περιλαμβάνουν πάνω από 100 συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη.  Είναι η πρώτη μελέτη που έχει εξετάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας για να αναδείξει εκείνους που μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταλήξει σε συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες προτάσεις.

 

 

 

Greece 10 Years Ahead

Greece 10 Years Ahead is a study that aims to define a new growth model and strategy for economic development in Greece for the next 5 to 10 years, founded on the principles of competitiveness, productivity, extroversion, investment stimulation, and employment opportunities.

To fulfill this purpose, Greece 10 Years Ahead analyzes the structure and development prospects of key economic sectors, and studies fundamental cross-sector macroeconomic drivers, challenges, and opportunities of the Greek economy. Thereafter, the study focuses on the five largest (in terms of Gross Value Added-GVA) ‘production sectors’ (‘major sectors’) and eight smaller but high potential areas of the economy (‘rising stars’) that have significant potential to fuel the country’s economic growth in the coming years, clearly recognizing that there might be additional growth opportunities in other sectors or sub-sectors that have not been covered by Greece 10 Years Ahead.

Greece 10 Years Ahead proposes a new National Growth Model for Greece for the next decade and outlines a ‘blueprint’ to reignite growth that contains 20 specific proposals on possible ‘horizontal’ (cross-sector) reforms and more than 130 proposals on ‘vertical’ (sector–specific) priorities and measures for the Greek state and market participants to consider.

The Greece 10 Years Ahead study was conducted by the Athens Office of McKinsey & Company. It took place between December 2010 and November 2011 and was jointly sponsored by McKinsey & Company, the Hellenic Bank Association (HBA) and the Hellenic Federation of Enterprises (SEV). The outcome is an independent report that solely reflects the results of analyses conducted and insights gathered and substantiated by McKinsey & Company.

The end products of the Greece 10 Years Ahead include 15 reports: An Executive Summary, a Macroeconomic Analysis and ‘horizontal’ growth reforms report and 13 sector reports: i.e., five reports on the largest ‘production’ sectors namely: Retail, Manufacturing/Food Processing, Tourism, Energy, Agriculture, and eight reports on the ‘rising stars’ namely: Generic Pharmaceuticals, Aquaculture, Medical Tourism, Long–term & Elderly Care, Cargo & Logistics Hub (transshipment and gateway), Waste Management, Graduate Classics Education Hub, and Greek Specialty Foods.

This document is the Executive Summary of the Greece 10 Years Ahead study and contains an overview of the major conclusions.

Download executive summary in English (PDF – 14.4 MB)http://www.mckinsey.com/locations/athens/global/images/icon_slideshow_sienna.gif