Η Ευρ. Επιτροπή αποφεύγει να πάρει θέση στο θέμα της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης των μικρο-Ομολογιούχων του Δημοσίου

Ο αρμόδιος Επίτροπος Οικονομικών της Ε.Ε. Olli Rehn, απέφυγε να δώσει απάντηση στην ερώτηση του Θόδωρου Σκυλακάκη, μέσω της οποίας, ο ευρωβουλευτής της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και Πρόεδρος της Δράσης, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρει θέση για την δυσμενή διακριτική μεταχείριση που υφίστανται σε σχέση με τις τράπεζες , οι απλοί πολίτες που αποταμίευσαν σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο Θ. Σκυλακάκης ζήτησε από την Επιτροπή «να πάρει θέση απέναντι στο άρθρο 3 παρ.5 του Ν. 4046/2012 που συνιστά προνομιακή μεταχείριση στα νομικά πρόσωπα και προκαλεί δυσανάλογη και άδικη επίπτωση του PSI στα φυσικά πρόσωπα-ομολογιούχους του ελληνικού δημοσίου και στη δυνατότητα να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση και για τους ιδιώτες ομολογιούχους».
Ο Olli Rehn στη δική του απάντηση ανέφερε αόριστα ότι “οι γενικοί όροι της προσφοράς για την ανταλλαγή ομολόγων, που καλύπτουν όλους τους κατόχους ομολόγων στον ιδιωτικό τομέα, συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα”.
Δεν έδωσε δηλαδή καμία απάντηση στο ερώτημα που έθιξε ο Πρόεδρος της Δράσης.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Πρόεδρος της Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε:
“Αφού διαπίστωσα, μετά από συναντήσεις με εκπροσώπους των Ομολογιούχων, τη διακριτική μεταχείριση την οποία υφίστανται σε σχέση με τις τράπεζες την επομένη του PSI, θεώρησα υποχρέωσή μου, να φέρω το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι συμμετείχε καθοριστικά στη διαπραγμάτευση του PSI.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μέσω της τρόικας έχει άποψη για τα πάντα, αποφεύγει να έχει άποψη για το γεγονός ότι οι τράπεζες -που ως μεγάλοι και οργανωμένοι επενδυτές όφειλαν να γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους μικρο-ομολογιούχους (τους οποίους μάλιστα συμβούλευαν) την ποιότητα των ομολόγων που αγόραζαν-, αντιμετωπίζουν μετά το PSI διακριτικά ευνοϊκή μεταχείριση σε σχέση με τους απλούς ομολογιούχους.
Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε.
Θέλουμε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη των πολιτών, που δεν θα είναι ξένη με τα προβλήματα των λαών της.
Θέλουμε μια κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στην αληθινή ανάπτυξη, με λιγότερο κράτος και λιγότερους φόρους και όχι μια κυβέρνηση που αφού προεκλογικά έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις στους ομολογιούχους, τώρα εξυπηρετεί με κάθε ευκαιρία τα οργανωμένα συντεχνιακά ή τα κομματικοδίαιτα οικονομικά συμφέροντα. Και τα δύο μπορούμε να τα αλλάξουμε.
Στις εκλογές που έρχονται οι πολίτες μπορούν να στείλουν τη δική τους απάντηση.”

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ:
“Oι πολίτες που αποταμίευσαν σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίοι ξεπερνούν τις 15.000 (έλληνες πολίτες οι περισσότεροι αλλά και πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ) υπολογίζουν ότι υπέστησαν ζημία ύψους 1 δισ. ευρώ από το PSI (το 70% των αποταμιεύσεών τους) και καταγγέλλουν ότι η διαδικασία που επελέγη για το «κούρεμα» δεν ήταν εθελοντική, όπως επίσημα λέγεται, αλλά υποχρεωτική.
Επίσης, καταγγέλλουν ότι το PSI είχε δυσανάλογη επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα μεμονωμένων ιδιωτών με μικρό εισόδημα, τη στιγμή που τράπεζες και άλλα νομικά πρόσωπα είχαν προνομιακή μεταχείριση από το νόμο. Πράγματι, το ελληνικό Δημόσιο, με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του Ν. 4046/2012 (1) εξασφάλισε φορολογικές ελαφρύνσεις και συμψηφισμούς, προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα να αποσβέσουν μέρος της ζημίας που υπέστησαν από το PSI.
Αν το PSI δεν έχει γίνει με την εθελοντική συμμετοχή των φυσικών προσώπων και έχει ζημιώσει δυσανάλογα τους μεμονωμένους ομολογιούχους, τότε το κούρεμα των ομολόγων ισοδυναμεί με δήμευση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων και πλήττει καίρια την αξιοπιστία του ελληνικού κράτους και της ευρωζώνης.
Γι’ αυτό τον λόγο, και δεδομένου ότι η Επιτροπή συμμετείχε καθοριστικά στη διαπραγμάτευση του PSI ως μέλος της Τρόικα, της ζητείται σχετικά:
– Να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία που αφορούσε τα φυσικά πρόσωπα ομολογιούχους του ελληνικού δημοσίου στο PSI ήταν εξ ολόκληρου εθελοντική·
– Να πάρει θέση απέναντι στο άρθρο 3 παρ.5 του Ν. 4046/2012 που συνιστά προνομιακή μεταχείριση στα νομικά πρόσωπα και προκαλεί δυσανάλογη και άδικη επίπτωση του PSI στα φυσικά πρόσωπα-ομολογιούχους του ελληνικού δημοσίου και στη δυνατότητα να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση και για τους ιδιώτες ομολογιούχους.
(1) Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων, κατ’εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενομένης από αυτή μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από τον χρόνο διακράτησής τους (Αρ. 3 παρ. 5 Ν. 4046/2012).
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών της Ε.Ε. Olli Rehn αναφέρει τα εξής:
“Στην Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό ανταγωνιστικότητας έναντι των άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και σωρεύθηκε πολύ υψηλό δημόσιο χρέος. Στο 2-ο ελληνικό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, εξετάζονται οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η επιτυχής εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων ήταν σημαντική προϋπόθεση για ένα διάδοχο πρόγραμμα.
Οι γενικοί όροι της προσφοράς για την ανταλλαγή ομολόγων, που καλύπτουν όλους τους κατόχους ομολόγων στον ιδιωτικό τομέα, συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα.”