Η «ΠΕΔΥ εποχή»

Το νομοσχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Διαβάστε τι προβλέπει.

Ο ΕΟΠΥΥ, οι δομές και οι εργαζόμενοι του, η διάρθρωση και η λειτουργία της ΠΦΥ αλλάζουν με το σχέδιο νόμου που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας και σχεδιάζει να καταθέσει σήμερα στη Βουλή.

Ο ΕΟΠΥΥ, μετά από δύο χρόνια λειτουργίας ως αγοραστής και πάροχος υπηρεσιών υγείας, θα διατηρήσει μόνο τον πρώτο ρόλο του, παραχωρώντας το κομμάτι που σχετίζεται με την προσφορά υπηρεσιών υγείας στο ΕΣΥ και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, που θα αναλάβουν τη διοίκηση και οργάνωση της νέας ΠΦΥ.
Τον κορμό του νέου δικτύου, του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), θα αποτελούν τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και οι λοιπές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), καθώς και τα πολυϊατρεία (του ΕΟΠΥΥ), τα τελευταία ως έχουν, προς το παρόν, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος πλέον θα αποτελεί μόνο αγοραστή υπηρεσιών υγείας, θα παραμείνουν στον Οργανισμό, ενώ το ΠΕΔΥ θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η μετάβαση από τις Υπηρεσίες Υγείας του ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ

Κατά τη μεταβατική περίοδο από την «εποχή ΕΟΠΥΥ» στην «εποχή ΠΕΔΥ», το προσωπικό του ΕΟΠΥΥ θα ενταχθεί σε διαδικασία διαθεσιμότητας/κινητικότητας, η οποία θα διαρκέσει ένα μήνα, πλην ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι κοκ) για τους οποίους θα διαρκέσει 15 ημέρες. Σε αυτό το μήνα, για τις υπηρεσίες ΠΦΥ οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται σε Κέντρα Υγείας, τους συμβεβλημένους ιατρούς και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Άγνωστο είναι τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες των ελεγκτών ιατρών, για την έγκριση δαπανών των ασφαλισμένων.
Η συμμετοχή των γιατρών στο ΠΕΔΥ θα είναι, καταρχάς, δική τους επιλογή, την οποία θα πρέπει να λάβουν εντός επταημέρου, από την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων. Έτσι, είτε θα παραμείνουν σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής εργασίας είτε θα επιλέξουν να διατηρήσουν το ιατρείο τους και θα απολυθούν αυτοδικαίως. Εάν επιλέξουν το πρώτο, θα πρέπει να λάβουν τη σκληρή απόφαση να κλείσουν το ιατρείο τους. Μάλιστα, η αίτηση τους για τη μετακίνηση τους στη νέα ΠΦΥ θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση διακοπής λειτουργίας του ιδιωτικού τους ιατρείου ή την αίτηση διακοπής.
Σύμφωνα με την Αριστοτέλους, όσοι επιλέξουν τα ιατρεία τους θα μπορούν να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται για τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς. Η μεταρρύθμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια.
Για όσους επιλέξουν το ΠΕΔΥ, η διαδικασία δεν σταματάει εκεί αφού μετά από 8 μήνες θα περάσουν από αξιολόγηση από ειδικά συμβούλια που θα συσταθούν από γιατρούς του ΕΣΥ και τον επικεφαλής της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το ιατρικό προσωπικό που θα μεταφερθεί στη νέα ΠΦΥ θα διατηρήσει το σύνολο των αποδοχών του έως την αξιολόγηση. Μετά την ένταξη τους στους αντίστοιχους κλάδους ιατρών του ΕΣΥ θα λαμβάνουν και τις προβλεπόμενες αμοιβές.

Οι οδοντίατροι μεταφέρονται στη νέα μορφή του ΠΦΥ και επιπλέον, αναζητούνται χρήματα, που ο Υπουργός ευελπιστεί ότι θα εξοικονομηθούν μέσω της μεταρρύθμισης, προκειμένου να προχωρήσουν και στη συνεργασία με συμβεβλημένους οδοντίατρους.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, στα ΚΕΠΑ θα διορίζονται μόνιμοι γιατροί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά προβλήματα στη λειτουργία τους.

Βαθμολόγιο

«Η κατάταξη των υποψηφίων σε βαθμό γίνεται σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους», αναφέρεται στο νομοσχέδιο και η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν συνολική υπηρεσία έως 10 έτη θα λάβουν τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’, όσοι έχουν προϋπηρεσία 10 έως 25 ετών, στο βαθμό του Επιμελητή Α’ και όσοι ξεπερνούν τα 25 έτη στο βαθμό του Διευθυντή. «Όσοι δεν επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση ή δεν αξιολογηθούν θετικά για ένταξη τον κλάδο ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, παραμένουν υπηρετούντες στον κλάδο ΠΕ ιατρών – οδοντιάτρων».
Επιπλέον, τα ηλικιακά όρια για τους ειδικευμένους του ΕΣΥ δεν θα ισχύουν σε πρώτη φάση, αρκεί οι γιατροί που προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ να μην ξεπερνούν τα 67.

Οι δομές

Κτήρια υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ και τα μηχανήματα τους περνούν στις Υγειονομικές Περιφέρειες, ενώ σε ότι αφορά τα μισθώματα, συνεχίζουν να ισχύουν, αλλά εντός τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου οι ΥΠΕ θα πρέπει να τα επαναδιαπραγματευθούν.

Οικογενειακός Γιατρός
Με το σχέδιο νόμου εισάγεται και ο θεσμός του Οικογενειακού Γιατρού. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, συνολικά το ρόλο αυτό υπολογίζεται να αναλάβουν 3 χιλιάδες γιατροί, παθολόγοι, γενικοί ιατροί και παιδίατροι. Οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν τον οικογενειακό τους ιατρό, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι σε γενικές γραμμές οι οικογενειακοί γιατροί θα προέρχονται από τα πολυϊατρεία.
Οι γιατροί αυτοί θα αναλάβουν να παρακολουθούν τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, κυρίως στα αστικά κέντρα, με δεδομένο ότι στην επαρχεία έχει ενεργοποιηθεί και ο θεσμός του Αγροτικού Ιατρού. Θα παρακολουθεί ανά γειτονιά τους πολίτες και θα αναλάβει να συντάξει και τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους.

Λοιπές διατάξεις
Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Κινητών Μονάδων ΠΦΥ, ενώ την αρμοδιότητα για τη βεβαίωση λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης έχει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος.
Επίσης, καθιερώνεται η ανάπτυξη Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου
Νεογνών, καθώς και τα Ατομικά Δελτία Υγείας για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, αγρότες, μετανάστες και ΑμεΑ.
Παράλληλα, ιδρύονται και οργανώνονται Ιατρεία Διακοπής Καπνίσματος (ΙΑ.ΔΙ.ΚΑ.)
σε μονάδες ΠΦΥ και δευτεροβάθμιας περίθαλψης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμη, οι όροι και προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας, μεταξύ αυτών για τον εξοπλισμό και το προσωπικό, για τη λειτουργία ιδιωτικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, θα καθορίζονται με Υπουργική απόφαση και γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ.
Μονάδες ιαματικής θεραπείας, θερμαλισμού και θαλασσοθεραπείας, θα μπορούν να αναγνωρίζονται ως μονάδες ΠΦΥ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ενώ οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση τους θα καθορίζονται με ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού.

Με τη νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζεται και η συμβολή ζώων συντροφιάς και κατοικίδιων σε θεραπευτικά προγράμματα ή στη συνδρομή σε ασθενείς, όπως σκύλοι βοηθείας. Ειδικά για τους σκύλους οδηγών τυφλών και οι σκύλοι βοηθείας θα επιτρέπεται η είσοδος τους σε περισσότερες εγκαταστάσεις. Αρμόδιοι Υπουργοί για τη ρύθμιση των ζητημάτων γύρω από τη συμμετοχή ζώων σε προγράμματα θεραπείας είναι οι Υγείας, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος, επιτρέπεται η επαναλειτουργία ιδιωτικών κλινικών των οποίων οι
Ιδιοκτήτες, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν έχουν επαναλειτουργήσει. «Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες των κλινικών οι οποίοι,
ενώ είχαν το δικαίωμα, δεν έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση αναθεώρησης της
αδείας της κλινικής σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις».

 

http://www.virus.com.gr/site/index.php?option=com_k2&view=item&id=1506:i-pedy-epoxi&Itemid=169