Η πορεία των εξαγωγών το 13

ΠΣΕ: Σταθεροποίηση των εξαγωγών στα επίπεδα των 27,5 δις ετησίως

-Οριακή μείωση (-0,2%) to 2013, μετά τις ισχυρές πιέσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

 

 

Για πρώτη φορά από το 2010 και έπειτα, οι ελληνικές εξαγωγές σε ετήσια βάση εμφανίζονται μειωμένες, τόσο σε συνολική αξία (-0,2%), όσο και σε αξία εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών (-2,2%). Αιτία της μείωσης οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε συνολικά το εξωτερικό εμπόριο της χώρας το τελευταίο δίμηνο του περασμένου έτους, εξαιτίας του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τις αρνητικές επιδόσεις του κλάδου των πετρελαιοειδών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι για δεύτερο συνεχόμενο έτος η εορταστική περίοδος του Δεκεμβρίου, όχι μόνο δεν ευνόησε τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά ενίσχυσε τις πιέσεις στους περισσότερους κλάδους εξωστρεφούς εμπορικής δραστηριότητας.

 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των εκτιμήσεων της μηνός της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Δεκέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 14,2% (στα 2,09 δις ευρώ, έναντι 2,44 δις ευρώ του Δεκεμβρίου του 2012, όποτε είχε καταγραφεί υποχώρηση 13,4% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2011). Αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση της τάξης του 3,7%% (στο 1,32 δις ευρώ, από 1,37 δις το Δεκέμβριο του 2012).

 

Να σημειωθεί ότι οι πιέσεις αυτές συνέχισαν το αρνητικό σερί του περασμένου Νοεμβρίου, οπότε η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 21,5% (-6% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Το αποτέλεσμα αυτών των μειώσεων τους δύο τελευταίους μήνες του 2013 ήταν να περιοριστούν οι εξαγωγές κατά σχεδόν 1 δις ευρώ (941,6 εκατ. ευρώ), σε σχέση με τις επιδόσεις του τελευταίου διμήνου του 2012.

 

Ως συνέπεια, σε επίπεδο 12μήνου 2013 καταγράφεται πλέον οριακή μείωση στη συνολική των εξαγωγών κατά 0,2% (στα 27,53 δις ευρώ, έναντι 27,59 δις ευρώ το 2012). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 2,2% (στα 16,81 δις ευρώ έναντι 17,2 δις ευρώ το 2012).

 

Σε σχέση με το 2008, οπότε και άρχισε η κρίση, οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 29,12% (ή κατά 56,6% από τα χαμηλά του 2009).

 

Σε ότι αφορά τη μείωση των εξαγωγών τον περασμένο Δεκέμβριο κατά 14,2%, αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-19,2%), που αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή, και λιγότερο προς τις χώρες της ΕΕ (-6,8%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά μόλις 1,4% και στις χώρες της ΕΕ κατά 5,2%. Μετά τις σχετικές αυτές μεταβολές, το ποσοστό της συνολικής αξίας των εξαγωγών που αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ διαμορφώθηκε στο 44,3% (έναντι 55,7% των Τρίτων Χωρών), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει η αναλογία 60,49% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 39,51% προς Τρίτες Χώρες.

 

Το ειδικό βάρος των πετρελαιοειδών

 

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση αρνητικών προσήμων για τις ελληνικές εξαγωγές στο σύνολο του έτους, έπαιξαν οι επιδόσεις του κλάδου των πετρελαιοειδών στο τελευταίο δίμηνο του έτους. Με δεδομένο ότι τα πετρελαιοειδή αντιστοιχούν πλέον στο 38,94% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο επηρεάζει την εν γένει πορεία τους κάθε έντονη μεταβολή στον κλάδο, θετική ή αρνητική. Τον περασμένο Δεκέμβριο, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 26,7% (περιορίζοντας σε ένα βαθμό τις απώλειες του Νοεμβρίου, όπου η πτώση ήταν μεγαλύτερη του 40% σε αντιστοιχία με το Νοέμβριο του 2012), ενώ ακόμα ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε ο κλάδος του ελαιολάδου (-61,9%), που όμως νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε καταγράψει επιδόσεις ρεκόρ, με αποτέλεσμα να είχε απορροφηθεί σχεδόν το σύνολο της προς εξαγωγή παραγωγής. Αρνητικό πρόσημο εμφάνισαν επίσης οι κλάδοι των Πρώτων Υλών (-5%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (-5,8%) και των Μηχανημάτων (-4,5%). Οριακές ήταν οι μεταβολές στον κλάδο των τροφίμων (-0,5%) που παραδοσιακά παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις και επιδεικνύει αντιστάσεις σε περιόδους πιέσεων στο εξωτερικό εμπόριο.

 

Αντίθετα, παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, σε ανοδικούς ρυθμούς κινήθηκα τα Ποτά-Καπνός (+40,3%), τα Χημικά (+11,2), τα Διάφορα Βιομηχανικά Προϊόντα (+15,7%) και τα Εμπιστευτικά Προϊόντα (+136,7%).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)*

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

308,6

307,1

-0,5%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

39

54,7

40,3%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

112,8

107,2

-5,0%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

1068,2

783,4

-26,7%

ΛΑΔΙΑ

74

28,2

-61,9%

ΧΗΜΙΚΑ

180,9

201,1

11,2%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

260,3

245,1

-5,8%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

178,5

170,5

-4,5%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

127,3

147,3

15,7%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

21,5

50,9

136,7%

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 

 

 

Μείωση και των εισαγωγών

Οι δυσχέρειες στην εσωτερική αγορά αποτυπώνονται και στη μείωση των εισαγωγών της χώρας τόσο σε επίπεδο μήνα, όσο και συνολικά για το 2013. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών μειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο κατά 9,9% (-12,2% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Σε ετήσια βάση, οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5% (στα 46,8 δις ευρώ, από 49,3 δις το 2012), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 4,9%.

Θετικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι μειώθηκε περαιτέρω το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας στα 19,33 δις ευρώ (ήτοι κατά 11% σε σχέση με το έλλειμμα των 21,72 δις ευρώ του 2012).

Σε σχέση με το 2008, οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά 27,8%.