Ἔι ἐσεῖς ἐκεῖ στά κόμματα, μόνον δούλους θέλετε καί ὑπηκόους;

 

Φιλονόη Πόντου

Κανονικ δν θέλω νχω σχέσεις μαζύ σας.
λλναγκάζομαι νπικοινωνήσω, κυρίως γι νποδείξω στος συμπολτες μου πόσο πολ πασχίζετε ν μς κρατήσετε μορφώτους, γραμμάτους κα τελικς λεγχομένους.

 

Τν Παρασκευ στς 8 Μαρτίου, στν καδημία θηνν, γίνεται μία μεγάλη κδήλωσις γι τν γλσσα μας.
Βέβαια, κα
δυστυχς, σ ατν τν κδήλωσιν προσκεκλημένοι εσε κι σες, ο βασικοπεύθυνοι γι τν κατάντια της.
π τν μία τ ΚΚΕ μ τς λαϊκουρίστικες γλωσσοφονίες (κ το φονεύω, γι τος γραμμάτους το εδους) του, π τν λλην τ ΠΑΣΟΚ μ τς μερικανιές του, πο διέλυσε σα εχαν μείνει ρθια, π τν τάχα μου πέναντι πλευρ ΝΔ πο τελικς κατήντησε ν εναι τ κυρίως κόμμα πο νομοθετε κατ τς γλώσσης, κα φυσικ ΣΥΡΙΖΑ πονδιαφέρεται γι τν γλσσα, σο γνδιαφέρομαι γι τος λέφαντες.

πάρχουν φυσικ κα ο νεοεισαχθέντες τς βο(υ)λς. λλ θ πρέπ ν θυμμαι πς γι τν Πνο Καμμένο γλσσα εναι στ τελευταα νδιαφέροντά του, κα συνολικς παιδεία παραμένει σ ατ πο θσχοληθ μαζύ τους, ταν θχουμε γεμίσ τν στομάχα μας…. σο γι τν Μιχαλολιάκο… κούσαμε λόγια λλπργα εδαμε …ΤΙΠΟΤΑ!!!

Στ δημοτικά μας κα στ γυμνάσιά μας δ κα μνες διδάσκονται «γραμματικς» πο καταργον ν τελς ρκετ γράμματα τολφαβήτου μας. Κύριοι φυσικγκέφαλοι εναι κάποιοι, ς τος πομε γλωσσολόγους, χάριν εγενείας, πο πιστεύουν πς τ παιδιά μας ξέχασαν τν μητρική τους κα πρέπει ν τος τν ξαναδιδάξουν. Γι παράδειγμα, στ βιβλίον το Γυμνασίου μφανίζεται νότητα συλλαβισμο.
Κατ’ ο
σίαν μμέσως παραδέχονται πς μ τν γκληματική τους  δράσιν,  πέναντι στν γλσσα, παίρνουν τ παιδάκια μας π τ δημοτικ κα τ παραδίδουν στ γυμνάσιον δίχως βασικς γνώσεις συλλαβισμού.

λλο σημαντικ παράδειγμα εναι «γραμματικ» το Δημοτικο, πο οσιαστικς βασίζεται σ γραμματικ γραμμένη γιλλοδαπος πο θέλουν ν μάθουν τν λληνική. Κα πάλι δλα δ καταργον κα καταστρατηγον τν λογικ τν λληνοπαίδων, πο οτως λλως τυγχάνει λληνικ μητρική τους.

Ἐὰν γαπητοί μου θέλετε ν διδάξετε σλλοδαπος τν λληνική, τρθότερον, δικαιότερον κα συμφερότερον γιλους μας θταν ν τν διδάσκεται σ δύο πιπέδων τμήματα. Στ παιδι ποχουν ς μητρικ τν λληνικ μ τν ρθ τρόπο, τν παραδοσιακό, κα στ παιδι πο δν τν χουν μποιον τρόπο θέλετε. διάφορον μς εναι.

Τ ζητούμενον μως σήμερα εναι τ τ θέλετε σες.
λογική μου μοπαγορεύει πς θέλετε μέσα στν πομένη δεκαετία ν τελειώσετε δι παντς μ τν ναπομείνασα κρίσιν τολληνος. Γι ν τπιτύχετε ατ πρέπει νπιταχυνθον ο διαδικασίες πο θλοκληρώσουν τν πομάκρυνσίν μας π τν μελέτη τς γλώσσης. Συνεπς, ἐὰν σχύ ατ ποσχυρίζομαι, θδιαφορήσετε γιτούτην τν πιστολή.
Ἐὰν μως δν σχύ, τότε  δο πεδίον δόξης λαμπρό.
ποδεξτε πς πράγματι θέλετε τν λληνα πεπαιδευμένο.
ποδεξτε τ μ τ ν παρουσιάσετε ρωτήσεις, περωτήσεις, χλήσεις γενικότερα στν κυβέρνησιν, πρ κειμένου ν καταργηθον ατ τ δύο νοσιουργήματα.

Ἐὰν πράγματι θέλετε, πως σχυρίζεστε, τ καλ το τόπου, τ πρτο πργμα πο πρέπει νναδομήσετε εναι παιδεία. πε δ δν θ τ κάνετε, διότι δν θέλετε καμμίας μορφς ναδόμησιν, τότε πλς μς ποδεικνύετε πς ΟΛΟΙ σας εστε συνεργο κι γκληματίες κατ τολληνος.

Σς εχαριστ γι τν χρόνο σας. Ξέρω πς εναι πολύτιμος, ντιθέτως μ τν δικό μας. 

Φιλονόη.

http://filonoi.gr/f-ei-eseis-ekei-sta-kommata-monon-doyloys-thelete-kai-yphkooys/#more-99885