Η σύννομη διαδικασία ταφής εκταφής νεογνών

Πολίτης κατήγγειλε στον Συνήγορο την ομαδική ταφή του βρέφους της και την άρνηση της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων να επιτρέψει την, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παράδοση στη χώρα μας, εκταφή της σορού του.

 

 

Η νομοθεσία (άρθρο 2 του ν. 445/1968) ορίζει τη διαδικασία για τον ενταφιασμό των νεκρών και ειδικότερα το άρθρο 37 του ν. 344/1976 προβλέπει τα περί θανάτου των νεογνών. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας το 2009 «Τα νεκρά νεογνά θα πρέπει να τυγχάνουν της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται και στους ενήλικες νεκρούς. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για υποχρεωτική φύλαξη κάθε σορού του νεογνού ατομικά. Οι σοροί των νεογνών θα πρέπει να ενταφιάζονται με διακριτό ατομικό τρόπο κατόπιν έκδοσης εξατομικευμένων ληξιαρχικών πράξεων».

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το 2008 σε Ειδική Έκθεσή του για τους όρους λειτουργίας των κοιμητηρίων, μεταξύ άλλων είχε αναδείξει το ζήτημα της μη σύννομης ομαδικής ταφής βρεφών σε κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων. Παρά το γεγονός αυτό, ο Δήμος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει γνώση επισήμως της ως άνω εγκυκλίου. Ως εκ τούτου ακολουθούσε την υφιστάμενη, μη σύννομη πρακτική ενταφιασμού βρεφών.

 

Η Αρχή διαπίστωσε ότι είχε όντως πραγματοποιηθεί ομαδική ταφή, με συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα διαχωρισμού των σορών και αυτό θα ήταν εμπόδιο στην εκταφή της σορού του συγκεκριμένου βρέφους. Επιπλέον, επεσήμανε ότι δεν ακολουθήθηκε νόμιμη διαδικασία ως προς την έκδοση άδειας ταφής.

 

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να αποσαφηνιστεί με ασφάλεια αν στον συγκεκριμένο τάφο ήταν πράγματι ενταφιασμένο το βρέφος της αναφερομένης. Στην περίπτωση αυτή πρότεινε να ειδοποιηθεί επισήμως η πολίτης για την δυνατότητα εκταφής της σορού, η οποία αν δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί εξατομικευμένα, να γίνει για όλες τις σορούς από κοινού. Ως προς το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης και την ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες του Δήμου μη σύννομη πρακτική, η Αρχή θεώρησε ότι ο Δήμος θα πρέπει να επιδιώξει τη συμμόρφωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Παράλληλα, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, απευθυνόμενη και προς τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου, στο μέτρο που την αφορά, να εφαρμόζεται από όλους η ισχύουσα νομοθεσία ως προς την φύλαξη, ταφή και εκταφή των νεογνών.