Η τέχνη της επικοινωνίας και το περιβάλλον της σε 5 επίπεδα

Η τέχνη της επικοινωνίας όπως κάθε τέχνη καθορίζεται από τις συνθήκες από το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον, όπως και η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση από το ευρύτερο επιχειρησιακό-οικονομικό περιβάλλον. Ο κατέχων την τέχνη της επικοινωνίας δεν μπορεί να αγνοεί τους γενικότερους κανόνες που ισχύουν στο ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον.

 

 

1. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΠΕΙΘΩ

 •       Ο πομπός και ο δέκτης
 •       Η εξουσία των λέξεων και η εξουσία του λόγου
 •       Ρητορική
 •       Η εξουσία των συμβόλων ( θρησκευτικά, εθνικά σύμβολα)
 •       Διατυπώσεις και μηνύματα
 •       Η Στρατηγική επικοινωνίας(επικοινωνιακός σχεδιασμός)
 •       Η διαχείριση γνώσης
 •       Ο συμπεριφορισμός και επικοινωνιακή παραπλάνηση
 •       Το επικοινωνιακό marketing
 •  
 •  
 •  
 • 2.   Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΝΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
 •  
 •  
 •       Η αμφίδρομη διαπροσωπική επικοινωνία της αλληλόδρασης
 •       Ο διάλογος και η διαλεκτική ως κουλτούρα διαλόγου.
 •       Κοινότητες- κοινωνικά δίκτυα- συλλογικότητες
 •       Συνέδρια- Συνελεύσεις-ενημερωτικές εκδηλώσεις
 •       Τα επιμορφωτικά σεμινάρια
 •       Το Διαδίκτυο και τα Social Media
 •  
 • 3.   Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
 •  
 •       Καλλιτεχνικά έργα- ως μηνύματα
 •       Επικοινωνιακά καλλιτεχνικά γεγονότητα ( εκθέσεις-συναυλίες- κ.τ.λ)
 •       Η μυθολογία της συμπαράστασης
 •       Η εξουσία των συμβόλων
 •       Η γοητεία της αισθητικής
 •      Το θέατρο / κινηματογράφος
 •  
 • 4.   Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ως ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗ
 •  
 •      Μαζικά μέσα επικοινωνίας / 4η εξουσία ( Η πολλαπλασιαστικότητα του μηνύματος)
 •      Επικοινωνιακά συστήματα

i)Η εκκλησία ./ το σχολείο

ii)Τα κόμματα

iii)Οι καθοδηγητές γνώμης ( η ενσάρκωση του μηνύματος)

 • α)Το μέσο και τον μήνυμα
 •   Από την μυθολογία στην επιστήμη των μέσων
 • β)Η διαφήμιση
 •    Ο πολίτης και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών
 •    Η οριζόντια διαδραστική επικοινωνία
 •    Το διαδίκτυο
 •    Τα Social Media
 •  
 •  
 • 5.   Ο ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 •  

·          

  •      Ο πολίτης και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών
  •      Η οριζόντια διαδραστική επικοινωνία
  •      Το διαδίκτυο
  •       Τα Social Media

Η επικοινωνία ως άυλη ενέργεια κινεί τις σχέσεις των ανθρώπων, τις ιδέες και τις ανταλλαγές γι αυτό έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη

 •  
 • Ένα τελικό ερώτημα :

Ποια είναι η σχέση της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του ατόμου με το επικοινωνιακό περιβάλλον και τα συστήματα;

Η απάντηση είναι : καθοριστική για την ανάπτυξη της θεματολογίας που χρειάζεται ένα σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης

http://www.oikopress.gr/index.php/2012-10-03-05-38-03/723-5