Η βαθιά ιδιοτελής, αντικοινωνική και πολιτικά αντιδραστική φύση της πολιτικής τάξης

Ανάλυση από τον καθηγητή Κοντογιώργη:

 

http://contogeorgis.blogspot.gr/2013/05/blog-post_30.html