Ίδρυση Σωματείου Υποστηρικτών του ΙΟΒΕ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του το ΙΟΒΕ προχώρησε στην Ίδρυση Σωματείου Υποστηρικτών του ΙΟΒΕ. Με την απόφαση του αυτή το ΙΟΒΕ δίνει τη  δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, στην ενίσχυση και προώθηση του έργου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Κύριοι στόχοι του Σωματείου είναι:

 

 

α)  να ενισχύσει το έργο του ΙΟΒΕ σε απόλυτη συνεργασία με την διοίκησή του,

 

β) να λειτουργήσει σαν φορέας υποδοχής και αξιοποίησης των πολύτιμων εμπειριών και γνώσεων σε όσα από τα απερχόμενα μέλη του ΔΣ του ΙΟΒΕ επιθυμούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια του ΙΟΒΕ, και

 

γ) να αποτελέσει προθάλαμο υποδοχής των νέων μελών του ΔΣ του ΙΟΒΕ.

 

Το ΙΟΒΕ μέσω του Σωματείου Υποστηρικτών του φιλοδοξεί να διευρύνει τον κύκλο των άμεσα ενδιαφερομένων και να εξασφαλίσει την ενεργή υποστήριξη ενός ευρύτερου φάσματος της κοινωνίας. Μέλη στο Σωματείο μπορούν να εγγραφούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και να συνεπικουρήσουν το Ίδρυμα στο έργο του.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το Σωματείο Υποστηρικτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου, 210-9211275/263, ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,members@iobe.gr.