Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Η κρίση και η φτώχεια απειλούν θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου

Θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτό της προστασίας της ζωής, της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της ασφάλειας απειλούνται λόγω της
εξαπλωνόμενης φτώχειας και της διάσπασης του κοινωνικού ιστού,
προειδοποιεί ο Συνήγορος του Πολίτη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι η επέτειος
της υπογραφής της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η προστασία και ο σεβασμός της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, ιδιαίτερα για τις
πιο ευάλωτες που έχουν κατά κύριο λόγο πληγεί από την τρέχουσα
δημοσιονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα μας.

Ο Συνήγορος
παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία την ραγδαία περιθωριοποίηση τμημάτων
της κοινωνίας αλλά και την ιδιαίτερη έξαρση των βίαιων περιστατικών εις
βάρος μελών ομάδων που δαιμονοποιούνται λόγω κάποιας ιδιαιτερότητας, και
θα αναλάβει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του
επικίνδυνου φαινομένου από τη συντεταγμένη πολιτεία. Επίσης, επισημαίνει
ότι η φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα των κρατουμένων, την
κατάσταση των οποίων, που επιδεινώνεται και λόγω της κρίσης, η ανεξάρτητη
αρχή παρακολουθεί στενά και παρεμβαίνει συστηματικά στο πλαίσιο των
νομίμων αρμοδιοτήτων της.
Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία μετρά
σήμερα περισσότερα από 60 χρόνια ζωής, αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, συνταγματικά
αναγνωρισμένοι θεσμοί όπως ο Συνήγορος του Πολίτη έχουν ταχθεί από την
Ελληνική Πολιτεία στην πρώτη γραμμή προστασίας των δικαιωμάτων των
πολιτών και υπεράσπισης του ανθρωπιστικού νομικού πολιτισμού.
Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το 1998, μέχρι σήμερα, ο Συνήγορος
έχει ασχοληθεί με χιλιάδες καταγγελίες για παραβίαση θεμελιωδών
δικαιωμάτων ενώ παράλληλα έχει πλούσια δραστηριότητα στην προώθηση
της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες
μπορείτε να αναζητήσετε στις ιστοσελίδες της ανεξάρτητης αρχής για:
– την ισότητα των φύλων
– την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και τις υπηρεσίες
– τα παιδιά
– τους Ρομά
– τον μετανάστη, τον πρόσφυγα και τον ομογενή