ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος τον Σεπτέμβριο 2016

Στις 91,4 διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα από 90,9 µονάδες τον Ιούλιο, σε επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (83,8 µονάδες).

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσµα της µικρής βελτίωσης των προσδοκιών σε όλους τους τοµείς, αλλά και της αισθητής ανόδου στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, η οποία από τον Μάρτιο και µετά κυµαινόταν σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, από τα οποία σταδιακά ανακάµπτει.

Συνολικά, ο δείκτης καταγράφει σταδιακή ανάκαµψη των προσδοκιών µετά το κατώτατο σηµείο στο οποίο είχαν φτάσει το καλοκαίρι του 2015 και αποτυπώνει επιστροφή στην κανονικότητα σε πλευρές της οικονοµίας και εκτέλεση του προγράµµατος προσαρµογής. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το οικονοµικό κλίµα δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα που είχε φτάσει το 2014 πρέπει να αποδοθεί, κατά ένα µέρος, στις πρόσθετες πιέσεις, φορολογικές και λοιπές, που αντιµετωπίζουν τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, από περισσότερο βραχυχρόνια άποψη, στην πλευρά των επιχειρήσεων, χωρίς να καταγράφεται κάτι αξιοσηµείωτα θετικό, φαίνεται να διαµορφώνεται ένα περιβάλλον µεγαλύτερης σταθερότητας, σε σχέση µε την αβεβαιότητα που υπήρχε στις αρχές τουλάχιστον του έτους για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος. Στην πλευρά των καταναλωτών, η πολύ δύσκολη συγκυρία που αντιµετωπίζουν οι πολίτες, ειδικότερα σε σχέση µε το φορολογικό και ασφαλιστικό, φαίνεται ότι έχει σε ένα βαθµό προεξοφληθεί ήδη από τους προηγούµενους λίγους µήνες, µε αποτέλεσµα τον Σεπτέµβριο να καταγράφεται οριακή άµβλυνση της απαισιοδοξίας.

Αναλυτικότερα:

  • Στη Βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες βελτιώνονται, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα παραµένει αµετάβλητο, ενώ οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχωρούν ελαφρά.
  • Στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων αµβλύνονται και δίνουν τη θέση τους σε θετικό ισοζύγιο, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης χάνουν έδαφος.
  • Στο Λιανικό Εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις ανακάµπτουν, όπως συµβαίνει και µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, µε το δείκτη των αποθεµάτων να κινείται όµως αυξητικά.
  • Στις Κατασκευές, αµβλύνονται οι πολύ δυσοίωνες προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στις προβλέψεις για την απασχόληση.
  • Στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, η βελτίωση του δείκτη είναι αποτέλεσµα των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων στις προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12-µηνο, αλλά και της βελτίωσης της πρόθεσης για αποταµίευση, µε τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας αντίθετα να βαίνουν δυσµενέστερες.

Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται στην Ευρωζώνη και την ΕΕ

Τον Σεπτέµβριο, το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ βελτιώνεται σε σχέση µε τον Αύγουστο, µετά από ένα τρίµηνο πτωτικών ή σταθερών τάσεων, φθάνοντας στην πρώτη τις 104,9 µονάδες (+1,4) και στη δεύτερη τις 105,6 (+1,8), πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου τους.

Στην Ευρωζώνη, καταγράφεται µικρή ανάκαµψη του κλίµατος στη Βιοµηχανία (+2,6), στο Λιανικό εµπόριο (+1,6) και στον τοµέα των Κατασκευών (+0,8), µε τις Υπηρεσίες επί της ουσίας να µην µεταβάλλονται (+0,1). Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύονται από οριακή άνοδο στην καταναλωτική εµπιστοσύνη (+0,3). Σε επίπεδο χωρών, το κλίµα βελτιώνεται οριακά και στις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης και περισσότερο στην Ολλανδία (+1,7), ενώ ακολουθούν η Γερµανία (+1,6), η Γαλλία (+0,9), η Ισπανία (+0,5) και η Ιταλία (+0,4).

Η άνοδος του κλίµατος στην ΕΕ, η οποία είναι ελαφρώς εντονότερη σε σχέση µε εκείνη στην Ευρωζώνη, καθορίζεται εν πολλοίς από την άνοδο του δείκτη στο οικονοµικό κλίµα της Πολωνίας (+2), αφού στο Ην. Βασιλείου καταγράφεται µετριοπαθής ανάκαµψη (+0,6). Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες βελτιώνονται σε όλους τους τοµείς, ενώ και η καταναλωτική εµπιστοσύνη µεταβάλλεται θετικά και µάλιστα έντονα.