Αίτημα για ίση μεταχείριση της Ελλάδας στην ΕΕ

Ερώτηση έκανε ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής. Η ίση μεταχείριση όμως, απλώς επιβάλλεται…. Από εμάς στους ευρωπαίους. Τι λέμε τώρα…

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν απαντά στο Αίτημα ίσης μεταχείρισης της Ελλάδας για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται να δώσει απάντηση στο αίτημα ίσης μεταχείρισης της Ελλάδας για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ).

Αυτό προκύπτει από απάντηση του Συμβουλίου της Ε.Ε. στην  ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή. Στην ερώτηση του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφερόταν στη Σύνοδο Κορυφής της 28ης-29ης Ιουνίου 2012, όπου αποφασίστηκε η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα Ιταλίας και Ισπανίας με απευθείας χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, και καλούσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να «υπάρξει ίση μεταχείριση και ελάφρυνση των δανειακών βαρών που έχουν επωμισθεί οι δύο χώρες» (Ελλάδα και Πορτογαλία).

Στην απάντηση του το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται ουσιαστικά να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση δηλωτική των προθέσεων του, αλλά περιορίζεται σε μια ιστορική αναφορά των όσων έχουν αποφασισθεί μέχρι σήμερα στο Eurogroup, σχετικά με την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

Η πλήρης απάντηση του Συμβουλίου έχεις ως εξής:

«Στις 29 Ιουνίου 2012, κατά τη διάσκεψη κορυφής της ευρωζώνης δηλώθηκε ότι η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει προτάσεις δυνάμει του άρθρου 127, παράγραφος 6, για ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και ζητήθηκε από το Συμβούλιο να μελετήσει τις προτάσεις μέχρι το τέλος του 2012. Σύμφωνα με τη δήλωση, αφ’ότου θεσπισθεί αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός για τις τράπεζες στην ευρωζώνη, στον οποίον θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ΕΜΣ) θα μπορεί, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Στις 9 Ιουλίου, η ευρωομάδα χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει στις αρχές Σεπτεμβρίου προτάσεις δυνάμει του άρθρου 127, παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ενιαίο εποπτικό μηχανισμό με τη συμμετοχή της ΕΚΤ. Δήλωσε ακόμη ότι αναμένει από το Συμβούλιο να μελετήσει αυτές τις προτάσεις κατεπειγόντως μέχρι το τέλος του 2012 και πρόσθεσε ότι προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου χρέους, οι τεχνικές συζητήσεις για το μελλοντικό μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών του ΕΜΣ θα αρχίσουν επίσης το Σεπτέμβριο έτσι ώστε ο ΕΜΣ να μπορεί, κατόπιν αποφάσεως, να έχει τη δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αφ’ότου θεσπισθεί αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Επιπροσθέτως, η ευρωομάδα σημείωσε ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, διενεργούν επί του παρόντος την έβδομη εξέταση του ιρλανδικού προγράμματος προσαρμογής. Στη συνάρτηση αυτή, πρόκειται να διεξαχθούν συζητήσεις για τεχνικές λύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του προγράμματος προσαρμογής το οποίο προχωρεί ικανοποιητικά. Η ευρωομάδα υπενθύμισε ότι παρόμοιες περιπτώσεις θα εξεταστούν κατά τον ίδιο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των μεταβαλλόμενων συνθηκών. Η Ευρωομάδα ζήτησε ακόμη από την Τρόικα (Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) να συνεργαστεί με τις πορτογαλικές αρχές κατά την πέμπτη αποστολή εξέτασης η οποία αρχίζει στις 28 Αυγούστου 2012 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική πορεία του προγράμματος προσαρμογής».