Ισότητα των γυναικών σημαίνει πρόοδος για όλους

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Γυναίκας – Σάββατο 8 Μαρτίου – είναι αφιερωμένη στην ισότητα ως παράγοντα προόδου για όλους. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της παγκόσμιας στρατηγικής της UNICEF για την προώθηση της ισότητας είναι η αντιμετώπιση των διακρίσεων.
Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών περνά μέσα από τη χειραφέτησή τους μέσα από τη μόρφωση και την παιδεία. Είναι γεγονός ότι σήμερα:

· Από τα 775 εκατομμύρια αναλφάβητων ενηλίκων τα 500 εκατομμύρια είναι γυναίκες.
· Ένα επιπλέον έτος φοίτησης στο σχολείο, μπορεί ν’ αυξήσει τις αποδοχές μιας γυναίκας από 10% έως 20%.
· 1 δολάριο επένδυση σε εκπαίδευση και δεξιότητες αποφέρει 10 δολάρια σε οικονομική ανάπτυξη.
Οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών γίνονται συχνά αιτία άσκησης βίας και αναρίθμητων παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους. Εκτιμάται ότι σε παγκόσμιο επίπεδο κάθε χρόνο 1,5 με 3 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας βίας με βάση το φύλο.
Ιδιαίτερα σε περιοχές που πλήττονται από συρράξεις οι συνέπειες αυτές μπορεί να ξεκινούν από την πολιτισμικά απαράδεκτη ή ανεπαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στις εγκαταστάσεις υγιεινής και να φθάνουν μέχρι την άσκηση βίας και εκμετάλλευσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς.
Η UNICEF, εφαρμόζει προγράμματα σε σχολεία, κέντρα νέων, αστυνομικές ακαδημίες και άλλους οργανισμούς που ενθαρρύνουν την ισότητα των δύο φύλων. Για να ενισχύσει τη θέση των γυναικών και να προστατεύσει τα κορίτσια εφαρμόζει προγράμματα με στόχο:
· Την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών.
· Την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
· Την ασφαλή μητρότητα & ισότητα στην πρώιμη παιδική φροντίδα.
· Την κοινωνική και οικονομική βελτίωση της θέσης των γυναικών.
· Την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε εμπόλεμες συρράξεις.
· Την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.
· Τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Στην Ελλάδα μπορεί τα κορίτσια να απολαμβάνουν τους καρπούς της προόδου στο ζήτημα της ισότητας σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού συστήματος όμως σε σημαντικό πρόβλημα έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια αυτό της ανεργίας των γυναικών που επιτείνεται από την αδυναμία συγκερασμού της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Η UNICEF Ελλάδος προτείνει για το σκοπό αυτό σε πρόσφατη έκθεσή της για την κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα, μέτρα για την συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:
· Ελαστικό ωράριο εργασίας στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
· Ενημέρωση ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τη χρήση διαφόρων αδειών και ενθάρρυνση της άδειας πατρότητας.
· Διευκόλυνση εγκύων εργαζομένων για προγεννητικές εξετάσεις, για μαθήματα τοκετού και θεσμοθέτηση διακοπών εργασίας για θηλασμό σε ειδικό χώρο των επιχειρήσεων.
· Υποστήριξη των μητέρων από τα μαιευτήρια και τις επιχειρήσεις κατά τη λοχεία και προώθηση των Φιλικών προς τα Παιδιά Νοσοκομείων.
· Δημιουργία δομών στήριξης για υπηρεσίες φύλαξης παιδιών σύμφωνα με τις ανάγκες των γονέων – εργαζομένων.
· Δωρεάν γεύματα στα σχολεία, παροχή σχολικών ειδών πρώτης ανάγκης, ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο σχολείο για την αντιμετώπιση των αρνητικών συναισθημάτων που δημιουργούν στα παιδιά η φτώχεια και γενικότερα οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
· Μετάβαση από την ιδρυματική μέριμνα στην φροντίδα από ανάδοχους γονείς. Ενθάρρυνση του θεσμού της υιοθεσίας με θετική στάση απέναντι στην αποϊδρυματοποίηση.
· Ένταξη της Διάστασης της Παιδικής Φτώχειας οριζόντια στις Δημόσιες Πολιτικές (mainstreaming).
· Πλήρης υλοποίηση και εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.