Καλοπροαίρετοι Θεατρίνοι

 

 

Όλοι θέλουν να γίνουν καλλιτέχνες.
Όλοι επιθυμούν δόξα ηθοποιού (πουλέει ο λόγος).

Δεν αναφερόμαστε στο ελληνικό θέατρο, την κατάσταση στις δραματικές σχολές ή την ανεργία των ανθρώπων του θεάτρου.

 

Αναφερόμαστε στο σπίτι της Md Αργκάντ


Πήρανφωτιάοιυπηρέτεςκιάφησανκουζίνες, μαγειρέματακιόλεςτιςδουλειέςκαικαταπιάστηκανμετοανέβασματουέργουτουΜερλέν.
ΤιεστίΜερλέν; Υπηρέτηςκαικρυπτοσκηνοθέτης.
Έγραψε (πουλέειολόγος) πόνημαθεατρικόκιερωτικόκαιμάζεψετουπόλοιπουπηρετικόπροσωπικό να παίξουν (που λέει ο λόγος).
Όλααυτάγίνονταιμεευκαιρίατουςγάμουςτωναφεντάδωντους, ΑντζελίκκαιΈραστ. Τιτο΄θελαν;
ΚαβγάςτρικούβερτοςξέσπασεκαιπαραλίγοαντίγιατογάμοτωνδύονέωνναπαντρευότανοΚουτρούλης. Στοπαραπέντεκαιμετηνεπέμβασητουβασιλιά (λείπει ο Μάρτης απ’ την σαρακοστή?)) αποφύγαμετηνκηδεία, τονκλαυθμόκαιοδυρμό. Αφέντες, κυρίες (πουλέειολόγος) κύριοι, αριστοκράτεςκαιπληβείοιέγινανμαλλιάκουβάρια.

Έτσιτο«Καλοπροαίρετοιθεατρίνοι»μένειμόνοστοντίτλοτουέργουναμαςκλείνειτομάτιειρωνικά.

 

ΠρόκειταιγιατοέργοτουΜαριβώ, μιατρελήκωμωδίαμετραγούδιακαιχορούςαπότιςελάχισταπαιγμένες, πουθανέβειστοθέατροΤΟΠΟΣΑΛΛΟύτονερχόμενοχειμώνα.

Σεμιαεποχή, πουσημαδεύτηκεαπόμεγάλεςαλλαγέςκαικαθιερώθηκεσαν Siècle des lumières(Διαφωτισμός), μεπροσωπικότητεςπαγκόσμιαςλάμψης, όπωςοΒολταίρος, οΜοντεσκιέ, Ντιντερόκαιοιάλλοιεγκυκλοπαιδιστές, οΜαριβώγράφειτιςαντικλασικιστικέςκωμωδίεςτου,  κάνονταςμιαχειρουργικήεπέμβασηστονέρωτα. Μεπολύλεπτόχιούμορκαιφινέτσα, καθιερώνειτοδικότουύφος (Marivaudage=περίτεχνούφοςστηγλώσσακαιτηνέκφραση), πουαγγίζειπολλέςφορέςτοτραγικό. Ταθέματακαιηπλοκήδενείναισεκαμίαπερίπτωσηφάρσες, αλλάπαίζουνανέμελακαιδεξιοτεχνικάμετονέρωτακαιτονεγωκεντρισμό, ταπρώταερωτικάνεανικάσκιρτήματακαιτηναφέλεια, τηγυναικείαφιλαρέσκειακαιτημοναξιά.

Αςμηνξεχνάμεβέβαιαότιόληαυτήηκοινωνικήκαιπνευματικήάνθισηδενεμπόδισετηνεπανάστασητου 1789 ναέρθεικαιναλλάξειταπάνταστηνΕυρώπη.

 

Έπειτα, θασυνεχίσεικάνονταςμια «ανέμελη» εκδρομήσταχωράφιατης προβληματισμένηςκωμωδίας. Έτσι, το«Καλοπροαίρετοιθεατρίνοι»θαανέβειστατέληΝοεμβρίου, στηνκεντρικήσκηνήτουΤΟΠΟΣΑΛΛΟύ.

ΕίναιτοτρίτοέργοτουΜαριβώ, πουανεβάζειτοΤΟΠΟΣΑΛΛΟύκαιοσκηνοθέτηςΝίκοςΚαμτσής, μετάτη «Γλωσσοκοπάνα» καιτο «Παιχνίδιτουέρωτακαιτηςτύχης».

« Κάνουμε μια «ανέμελη» εκδρομήσταχωράφιατης προβληματισμένηςκωμωδίας. Με μια σύγχρονη ματιά που διατηρεί όλους τους κωμικούς και πολύχρωμους χυμούς του έργου και της κωμωδίας, θα μιλήσουμε για αφεντικά και υπηρέτες, για τον έρωτα και τα προβλήματα του και για τον αγώνα να κάνεις μια παράσταση» δηλώνει ο σκηνοθέτης.

Το«Καλοπροαίρετοιθεατρίνοι»θαανέβειστις 2 Δεκεμβρίου, στηνκεντρικήσκηνήτουΤΟΠΟΣΑΛΛΟύ.
Σεένασκηνικό, πουδίνειτηδυνατότηταναπαρελάσουναπότησκηνήπολλέςθεατρικέςφόρμες, ηπαράστασηθακινηθείμεταξύρεαλισμού, κωμωδίαςηθών, γκροτέσκο, κουκλοθεάτρου, και με μία σύγχρονη ματιά θα διατηρήσει ταστοιχείατηςεποχής.  

 

*Info

ΗμετάφρασηαπόταγαλλικάείναιτηςΆνταςΚουγιά.
Ητελικήαπόδοσητουκειμένουκαιησκηνοθεσίαείναιτου ΝίκουΚαμτσή, πουθαεπιμεληθείκαιτουςφωτισμούς.
ΣκηνικάΚοστούμια: ΜίκαΠανάγου
Μουσική: ΧρήστοςΞενάκης
Έντυπα: ΤόποςΆρτε

 

Παίζουν:Βίκυ Αθανασίου, ΝίκοςΚαραστέργιος, ΆνταΚουγιά, ΜυρσίνηΜορέλλι, ΕιρήνηΚαζάκου, ΑνδρέαςΠαπαγιαννάκης, ΜαρκέλλαΣτάμου, Σάκης Τσίνιαρος, ΑλεξάνδραΧαραλαμπίδου.

Διάρκεια 75’ χωρίς διάλειμμα

Τιμή εισιτηρίου 12€

 

Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο 9.00 μμ και Κυριακή 7.30 μμ

Θέατρο «ΤΟΠΟΣΑΛΛΟύ»

Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων |Αθήνα 11360 | 210.86.56.004 | 210.8679535 | http://topos-allou.gr/

ΕΝΑΡΞΗ  2 Δεκεμβρίου 2016