Καρκινογόνο φυτοφάρμακο παίρνει ‘προσωρινή’ έγκριση

Καρκινογόνο φυτοφάρμακο παίρνει ‘προσωρινή’ έγκριση κυκλοφορίας 120 ημερών, εδώ και 4 χρόνια (!) με τις ευλογίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του αρμόδιου Υπουργού κ. Τσαυτάρη, θέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο την υγεία αγροτών και καταναλωτών.

 

Η Greenpeace απαιτεί την απόλυτη και μόνιμη απαγόρευση της ουσίας 1,3-dichlοropropene καθώς και την παύση της αλόγιστης χρήσης των εξαιρέσεων που εμποδίζουν την εξεύρεση οποιασδήποτε ασφαλέστερης εναλλακτικής.

Πρόκειται για την εξαιρετικά επικίνδυνη, τοξική και ύποπτη για καρκινογένεσεις δραστική ουσία 1,3-dichlοropropene, που εμπεριέχεται σε φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως ντομάτες, μελιτζάνες, καρπούζι και πιπεριές, είδη με τεράστια ζήτηση στην Ελλάδα. Η τελευταία ‘προσωρινή’ έγκριση δόθηκε στις 12 Ιουνίου 2013, σε φυτοφάρμακα των εταιρειών BASF Agro Ελλάς ΑΒΕΕ. και Κ+Ν. Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ. Η ουσία 1,3-dichlοropropene έχει απαγορευτεί στην ΕΕ λόγω της επικινδυνότητάς της, ενώ η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) έχει κατατάξει την ουσία ως ύποπτη καρκινογενέσεων. Στην Ελλάδα, όμως, εδώ και 4 χρόνια λαμβάνει προσωρινές άδειες 120 ημερών, παρόλο που είναι εγκεκριμένες στην Ελλάδα 5 διαφορετικές εναλλακτικές δραστικές ουσίες.

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιτρέπει παρεκκλίσεις για χρήση απαγορευμένων ουσιών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, μόνο σε ‘Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας’ και μόνο για ‘περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα(Άρθρο 53 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού1107/2009). Εδώ και 4 χρόνια, ποια είναι η ‘επείγουσα κατάσταση’ που εξηγεί τις επαναλαμβανόμενες παρεκκλίσεις; Αφού υπάρχουν εγκεκριμένες εναλλακτικές ουσίες, για ποιο λόγο το Υπουργείο του κ. Τσαυτάρη επιμένει να εγκρίνει την απαγορευμένη ουσία 1,3-dichlοropropene; Με ποιο τρόπο έχει εξασφαλίσει το Υπουργείο πως γίνεται περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση οποιασδήποτε ουσίας;

Πολλές φορές, οι νόμιμες εναλλακτικές δραστικές ουσίες είναι και αυτές βλαβερές και συνοδεύονται από προειδοποιήσεις για σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον και την υγεία. Δυστυχώς, στις μέρες μας για να φτάσουμε στην απαγόρευση ενός φυτοφαρμάκου, πρώτα βιώνουμε τις ζημιογόνες επιπτώσεις του. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η συμπεριφορά του αρμόδιου Υπουργείου αφού η 1,3-dichlοropropene έχει ήδη απαγορευτεί λόγω αποδεδειγμένων κινδύνων.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να επισφραγίσει τα αποτελέσματα των πρόσφατων αναλύσεών μας, στις οποίες εντοπίστηκαν 27 διαφορετικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα, πολλές παράνομες και απαγορευμένες δραστικές ουσίες, αρκετές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με την περιβόητη ‘εξαίρεση’ των 120 ημερών, αλλά ακόμα και δραστική ουσία η οποία πλέον έχει άδεια μόνο ως συντηρητικό ξυλείας και επίπλων! Το αρμόδιο Υπουργείο, εν γνώσει του, θέτει σε τεράστιο κίνδυνο την υγεία των αγροτών μας αλλά και των καταναλωτών. Ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης, οφείλει να ενδιαφερθεί για την τήρηση του νόμου και όχι μόνο για την εκμετάλλευση των εξαιρέσεων.