“Κάρτα Αγρότη” από όλες τις τράπεζες

Η “Κάρτα Αγρότη” συνιστά στην ουσία ένα “πορτοφόλι” στο οποίο μπαίνει προκαταβολικά μέρος του ποσού των επιδοτήσεων που έχει λαμβάνειν ο αγρότης, παρέχοντάς του ρευστότητα τη στιγμή που την χρειάζεται. Δηλαδή, η “Κάρτα Αγρότη” προεξοφλεί μέρος των ετήσιων αγροτικών επιδοτήσεων (άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) και δίνει στον αγρότη τα χρήματα που χρειάζεται την περίοδο που τα χρειάζεται για να καλύψει ανάγκες της παραγωγής του (π.χ. για αγορά σπόρων, λιπασμάτων, ζωοτροφών κ.ο.κ.) αλλά και τα καύσιμά του. Και καθώς οι πληρωμές του γίνονται άμεσα, ο παραγωγός μπορεί να επιτύχει τιμές τοις μετρητοίς και να μειώσει έτσι το τελικό του κόστος.

 

Μέσω της “Κάρτας Αγρότη” μπορεί να εξοφλήσει επίσης λογαριασμούς αγροτικού ρεύματος, τέλη άρδευσης, ασφαλιστικές εισφορές (ΟΓΑ, ΕΛΓΑ), να αγοράσει εργόσημα κ.ά. Η εξόφληση γίνεται αυτόματα με την καταβολή της επιδότησης.

Σημειώνεται ότι η κάρτα δεν έχει έξοδα έκδοσης και το επιτόκιό της (χαμηλότερο από το επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης αγροτών) ισχύει για τον χρόνο και το ποσό που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Ειδικότερα, επειδή η χρήση της κάρτας γίνεται σταδιακά και σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, αν π.χ. το όριο της κάρτας χρησιμοποιηθεί σταδιακά για περίοδο 6 μηνών, η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε περίπου 3%.

Σημειώνεται ότι η “Κάρτα Αγρότη” που έχει εκδώσει ήδη η Τράπεζα Πειραιώς εξοφλείται αυτόματα με την καταβολή των επιδοτήσεων και το όριό της επαναπροσδιορίζεται στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Όμως, εφόσον ο κάτοχος το επιθυμεί, μπορεί, εντός της περιόδου χρήσης, να πραγματοποιεί ελεύθερα καταβολές ποσών, μειώνοντας το υπόλοιπο της κάρτας του και αποκτώντας τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσει τα σχετικά ποσά. Η κάρτα είναι αποδεκτή από όλα τα POS που είναι εγκατεστημένα σε καταστήματα αγρο-εφοδίων και πρατηρίων καυσίμων της αγοράς.

Δικαιούχοι της “Κάρτας Αγρότη” της Τράπεζας Πειραιώς είναι όλοι οι αγρότες ηλικίας έως 70 ετών που είναι δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων και μπορούν να την αποκτήσουν χωρίς έξοδα έκδοσης, χωρίς ετήσια συνδρομή και χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις όπως υποθήκες, προσημειώσεις κτλ.

Επιπλέον, για τους κατόχους “Κάρτας Αγρότη”, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα σε προνομιακή τιμή από συνεργαζόμενες εταιρείες.

H κάρτα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με ειδικές προσφορές εκπτώσεων προς τους αγρότες για προϊόντα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του πρωτογενούς και άλλων τομέων της οικονομίας.

(Πηγή: capital.gr)