Καρτέλ στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις

Εναρμονισμένες πρακτικές τιμών από πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

ΣΠΥΡΟΣ  ΛΥΚΟΥΔΗΣ, Δημοκρατική Αριστερά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποκάλυψε πρόσφατα μια σοβαρότατη υπόθεση εναρμονισμένης πρακτικής τιμών (λειτουργία καρτέλ)  από τις 10 μεγαλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, με την εμπλοκή μάλιστα του οικείου κλαδικού συνδέσμου. Οι επιχειρήσεις – είχαν τον έλεγχο του 70% της συνολικής αγοράς- καθόριζαν συντονισμένα τις τιμές χονδρικής και λιανικής νωπού και κατεψυγμένου κοτόπουλου, μοιράζοντας  μεταξύ τους τα κανάλια διανομής. Για 14 χρόνια,  1996- 2010, οι εν λόγω επιχειρήσεις κερδοσκοπούσαν εις βάρος των καταναλωτών και των μικρότερων εταιρειών του κλάδου.

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης από τις τιμοληψίες των τελευταίων τριών ετών,  προκύπτουν διαφορές της  τάξης του  15%-55%  σε βασικά καταναλωτικά είδη ανάμεσα στις τιμές πώλησής τους στην εγχώρια αγορά και την αγορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και όλα αυτά σε μια εποχή μείωσης του εργασιακού κόστους στην Ελλάδα, μείωσης του εισοδήματος των πολιτών και συρρίκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης.

 

Η εμπειρία διδάσκει ότι η επιβολή αυστηρών προστίμων δεν αποτελεί επαρκές μέτρο αποτροπής των πρακτικών σύμπραξης καρτέλ και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, καθώς στη συνέχεια τα επιβληθέντα πρόστιμα είτε μειώνονται με τη διαδικασία των προσφυγών είτε δεν εισπράττονται ποτέ