Πλημμελείς έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο αποφυγής ελέγχων εκ μέρους της δημοτικής αστυνομίας στα κατά τόπους καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, φαινόμενο που καταλείπει περιθώρια δημιουργίας εντυπώσεων μεροληπτικής ή επιλεκτικής συμπεριφοράς του ελέγχοντος οργάνου. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ΚΥΕ στην Αθήνα, στο οποίο, από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, το κατά τόπο αρμόδιο Α.Τ. Κυψέλης προέβη στη διαπίστωση τουλάχιστον είκοσι (20) παραβάσεων. Αντίθετα η  Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων, έχει προβεί στη διαπίστωση μόνον δύο (2) παραβάσεων.