Καθυστερήσεις στην εξόφληση τιμολογίων για 9 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις

Ρευστότητα και είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων και το 2016 στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius.

 

Ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που αγγίζει το 87% , (σε αντίθεση με μόλις 57,9% στη Δυτική Ευρώπη) δηλώνουν ότι οι εγχώριοι Β2Β πελάτες τους εξοφλούν τα τιμολόγια με καθυστέρηση λόγω προβλημάτων ρευστότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου Συναλλακτικής Συμπεριφοράς.

Επίησης, το 30 % των ερωτηθέντων στην Ελλάδα (με αντίστοιχο ποσοστό 18,8% στη Δυτική Ευρώπη), δήλωσαν απώλεια εσόδων λόγω της καθυστερημένης πληρωμής των τιμολογίων από τους B2B πελάτες τους ενώ 3 στους 5 ερωτηθέντες στην Ελλάδα (ποσοστό 61.0%) αναμένουν σημαντική επιδείνωση σε ό,τι αφορά στις πρακτικές πληρωμών των B2B πελατών που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Δυτική Ευρώπη

H καθυστέρηση πληρωμών επηρεάζει το 90% των επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη, όπως αποκαλύπτει η σχετική έρευνα της Atradius. Σχεδόν το 40% της αξίας των Β2Β τιμολογίων στη Δυτική Ευρώπη πληρώθηκαν με καθυστέρηση. Επίσης, εκπρόθεσμα τιμολόγια που καταβάλλονται, κατά μέσο όρο,  εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Ενας στους τέσσερις ερωτηθέντες εξόφλησαν τους προμηθευτές τους με καθυστέρηση εξαιτίας της καθυστερημένης πληρωμής τους από τους B2B πελάτες τους. Τέλος, 35 % των ερωτηθέντων θα ελέγξει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους με μεγαλύτερη συχνότητα φέτος.

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/383490-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CF%8C%CF%86%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-9-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-10-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82