Κίνηση δικηγόρων της Ζακύνθου ενάντια στην κρατική και τραπεζική αυθαιρεσία

Δικηγόροι της Ζακύνθου προσφέρθηκαν να παράσχουν νομικές συμβουλές σε συμπολίτες που βιώνουν επίθεση από το κράτος και τις τράπεζες και δεν έχουν τα οικονομικά και τεχνικά μέσα να την αντιμετωπίσουν.

 

 

Θα εξετάζουν ξεχωριστά την κάθε περίπτωση και θα παρέχουν δωρεάν συμβουλές και εναλλακτικές για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί νομικά, καθώς και το προβλεπόμενο κόστος κάθε ενέργειας, ώστε ο καθένας μας να γνωρίζει τα μέσα, τα κόστη και ελεύθερα να επιλέγει τις ενέργειες ανάλογα με τις δυνατότητές του.

 

 

 

Με ευθύνη των συνεργαζόμενων δικηγόρων και σε συνεργασία με την γραμματειακή υποστήριξη της Κίνησης, θα προετοιμάζεται δωρεάν ο νομικός φάκελος κάθε υπόθεσης.

 


Για την παράσταση δικηγόρου στο δικαστήριο υποχρεωτικά καταβάλλονται «παράβολα», συνεπώς σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, θα παρέχουν και δωρεάν προετοιμασία στον εμπλεκόμενο, ώστε να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο.


Για ενημέρωση και συντονισμό με την παραπάνω δράση, καλέστε τη γραμματεία της Κίνησης στο 2695028137.


Για αποτελεσματικότερη παρέμβαση και μείωση του κόστους υπεράσπισης των συνταγματικών και νομικών μας δικαιωμάτων θα επιχειρηθεί ομαδοποίηση ανάλογα με την προέλευση του προβλήματος, όπως Ασφαλιστικά Ταμεία (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ κλπ), Εφορία, τράπεζες και στη συνέχεια επιμέρους συγκέντρωση ανάλογα με το είδος και το στάδιο της διαδικασίας (κατάσχεση, διαταγή πληρωμής, στάδιο καταγγελίας σύμβασης, σε ρύθμιση κλπ).

Εννοείται πώς κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν υπάρχει η δυνατότητα νομικής κάλυψης καθενός από εμάς. Ωστόσο τα κοινά χαρακτηριστικά υποθέσεων χιλιάδων συμπολιτών μας αποτελούν ανδιαμφισβήτητο επιχείρημα στη φαρέτρα έμπειρων και έντιμων νομικών.

Όσοι συμπολίτες επιθυμούν να αναλάβουν συλλογική νομική δράση για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους, καλούνται να το δηλώσουν, καθώς και το είδος του προβλήματος/των που αντιμετωπίζουν, καλώντας τη γραμματεία της Κίνησης στο 2695028137

www.enallaktikos.gr