Κοινή αντιμετώπιση των δανειοληπτών από τις τράπεζες

του Γιώργου Αθανασίου 

Η κρίση ρευστότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βαθαίνει και αυτό κάνει ακόμα πιο ευάλωτες αρκετές ευρωπαϊκές τράπεζες. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη υστερεί σε λήψεις αποφασιστικών μέτρων –ένα από τα οποία θα ήταν η διαγραφή κακών δανείων. Κάποιοι διεθνείς παρατηρητές πλειοδοτούν έτσι σε καταστροφολογικά σενάρια, πίσω από τα οποία, όμως, παίζονται σοβαρά κερδοσκοπικά παιχνίδια. 

Αναφορικά με την Ελλάδα, οι πληροφορίες μας λένε ότι η «καυτή πατάτα» των μη εξυπηρετούμενων δανείων γίνεται όλο και πιο θερμή, γεγονός που οδηγεί στην πρόβλεψη ότι, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, σε κάθε ελληνική συστημική τράπεζα θα υπάρξει μία μία «bad bank». Βέβαια, μια τέτοια εξέλιξη δεν οδηγεί σε λογιστικό όφελος για τις τράπεζες, εξυπηρετεί όμως μία αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών χαρτοφυλακίων ή την πώλησή τους σε distressed funds. 

Όπως μαθαίνουμε, αυτά τα τελευταία δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αγοράσουν «κακά χαρτοφυλάκια» και ήδη προσφέρουν μέχρι και 20% της συνολικής αξίας του χρέους. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν αλλαγές στις εναλλακτικές που προτείνουν οι τράπεζες στους πιστούχους οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Θα πρέπει επίσης να θεωρείται βέβαιον ότι θα γίνουν αισθητές αλλαγές στην στάση των τραπεζών και σε όσους διατηρούν δάνεια σε περισσότερες από μία τράπεζες. Σε μία πρωτοβουλία που θυμίζει τα προγράμματα «όλα σε ένα», οι πιστωτικοί όμιλοι θα αντιμετωπίζουν από κοινού τους δανειολήπτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι τράπεζες θα εκτιμούν τις δυνατότητες του υπόχρεου εξετάζοντας την συνολική τραπεζική εικόνα του, με αποτέλεσμα να προτείνουν λύσεις που θα είναι κοινές για όλες τις υποχρεώσεις του, ανά κατηγορία δανείων, και σε όλες τις τράπεζες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα δοθεί κίνητρο για «αναβίωση» ορισμένων χορηγήσεων που σήμερα θεωρούνται «νεκρές». 

Τόσον ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κ. Χρήστος Σκλαβούνης, όσο και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου, κ. Γιώργος Κουτσάς, αναφέρθηκαν, σύμφωνα με ξένα Μέσα, στις προτάσεις της BlackRock. Έκαναν λόγο για κοινή αντιμετώπιση των δανειοληπτών και κοινό πεδίο δράσης. Εξάλλου, οι προτάσεις της BlackRock θα γίνουν γνωστές στις τραπεζικές διοικήσεις αφού πρώτα περάσουν από το «φίλτρο» της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κεντρική εποπτική Αρχή καλείται να αξιολογήσει τις προτάσεις του αμερικανικού οίκου, συνεκτιμώντας την ελληνική πραγματικότητα και τις υφιστάμενες πρακτικές. 

Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να κινηθούν στο πλαίσιο της κοινής αντιμετώπισης, όχι μόνο σε επίπεδο ισολογισμών αλλά και διαχείρισης πελατών. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο κ. Σκλαβούνης δήλωσε ότι πρόθεση του ΤΧΣ είναι να παροτρύνει τις τράπεζες να υιοθετήσουν μία προσέγγιση που θα έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά στους κατόχους δανείων σε περισσότερες από μία τράπεζες. 

Επισημαίνουμε ότι, αν οι πιο πάνω πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η τραπεζική ρευστότητα στην Ελλάδα θα μπορούσε να βελτιωθεί κατά 10-12 δισεκατ. ευρώ.

 

http://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=1114