Ξεκινάει το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Με βελτιώσεις και αρχικό διαθέσιμο προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ

 Την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την ενεργοποίηση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» χαιρέτισε σε ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

 

 Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» αποτελεί τη συνέχεια μία πραγματικά καινοτόμου δράσης του ΕΣΠΑ, που προσδοκά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο εξαγωγικός κόσμος της χώρας. Η επιτυχία του πρώτου κύκλου του Προγράμματος και η συμμετοχή σε αυτόν 746 δυναμικών εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, που οδήγησε σε απορρόφηση κονδυλίων ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ (έναντι αρχικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ), είναι μία σημαντική παρακαταθήκη και για τη νέα προκήρυξη, αλλά και έμπρακτη απόδειξη της ανάγκης των εξωστρεφών επιχειρήσεων για δράσεις προώθησης-προβολής και διείσδυσης σε νέες αγορές του κόσμου.

 

Η τήρηση των εξαγγελιών και των χρονοδιαγραμμάτων της προκήρυξης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυρίου Αντώνη Σαμαρά, αλλά και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, Κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, παρά τις πρόσφατες ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ενισχύουν την έννοια της συνέχειας του Κράτους και της συνεπούς υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τις εξαγωγές.

 

Αν μάλιστα, συνυπολογιστούν και οι θετικές εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας και του αγωγού ΤΑΡ για το φυσικό αέριο, αλλά και των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών και ειδικά στο Λιμάνι του Πειραιά από την COSCO, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αλυσίδα της εξωστρέφειας στην Ελλάδα διαρκώς ενισχύεται, με τις θετικές επιδράσεις να διαχέονται σε όλη την ελληνική οικονομία.

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής από τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, τόσο στη δημόσια διαβούλευση, όσο και στο ίδιο το νέο Πρόγραμμα, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει για την ουσιαστική υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στη χώρα και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων».

 

 

Οι βελτιώσεις σε σχέση με τον 1ο Κύκλο

 

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, στο νέο Πρόγραμμα έχουν εφαρμοστεί σημαντικές βελτιώσεις και ικανοποιήθηκαν αιτήματα των συλλογικών φορέων της εξωστρέφειας από όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, ο ΠΣΕ χαιρετίζει:

 

Α. Την προτεραιότητα στην αξιοποίηση της δράσης από ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, με βεβαιωμένη διεθνή παρουσία και αποδεδειγμένα εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

Β. Την απόφαση για επέκταση ορίου επιλέξιμου προϋπολογισμού έργου στο 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών των εν δυνάμει συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

 

Γ. Τη μέριμνα για  παροχή εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ και άλλα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά για την είσπραξη των Προκαταβολών της δράσης.

 

Δ. Την πρόβλεψη εξόφλησης επιλέξιμων δαπανών με μετρητά για ποσά κάτω των 3.000 ευρώ.

 

Ε. Τη διεύρυνση των επιλέξιμων ΚΑΔ για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

 

ΣΤ. Την προσπάθεια περιορισμού των συνοδευτικών εγγράφων για την υποβολή του προς ένταξη επενδυτικού σχεδίου.

 

Ζ. Τη χρονική επέκταση του ορίου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στους 15 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ακόμη 3 μηνών.

 

Υπενθυμίζεται ότι σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου στην Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ στα mails: plemmenosi@ggb.gr και Stsagiri@ggb.gr ή στο Fax : 210 69 69 240