Δώρο της κυβέρνησης στον Όμιλο Λάτση το Golden Hall

ΣΥΡΙΖΑ Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας προκαλεί με την απάντηση στην ερώτησή μας σχετικά με την υπόθεση της «αξιοποίησης» του Golden Hall από τον όμιλο Λάτση, μέσω παραχώρησης που ουσιαστικά αποτελεί μείωση του συμφωνημένου ενοικίου.Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης  του 2007, διάρκειας 40 ετών  μεταξύ της LamdaΔομή και του Δημοσίου, το Δημόσιο στα επόμενα 40 χρόνια θα εισέπραττε 350 εκατ. Ευρώ. Με τη σημερινή παραχώρηση του ακινήτου για 90 χρόνια στη Lamda, το Δημόσιο θα εισπράξει 81 εκατ. και στα επόμενα 50 χρόνια άλλα 32,4 εκατ. ευρώ. Στην καλύτερη, δηλαδή, των περιπτώσεων, θα εισπράξει 113, 4 εκατ. Ευρώ. Θα χάσει δηλαδή 236,6 εκατ. ευρώ, με βάση τις δύο συμβάσεις, που η μεν αφορά σε 40 χρόνια και η δε σε 90 χρόνια.

 

Και απαιτούσαμε επιπλέον απαντήσεις και στα επόμενα ερωτήματα:

  • Γιατί προχώρησε η κυβέρνηση σε μια στιγμή που λεηλατεί με την πολιτική της τα εισοδήματα του ελληνικού λαού σε μια τόσο επιζήμια για το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα σύμβαση.
  • Γιατί διέκοψε το Υπουργείο την προηγούμενη σύμβαση;
  • Γιατί δόθηκε για 90 έτη το ακίνητο αυτό;
  • Γιατί δεν διενεργήθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός (που δικαίωμα αγοράς θα έχουν και μικροεπενδυτές που ενοικιάζουν τα καταστήματα με ιδιαίτερα αρμυρό τίμημα);
  • Πως αποφασίστηκε η παραχώρηση του και με βάση  ποια διαδικασία παραχωρήθηκε το ακίνητο του IBC;

Ο Υπουργός Οικονομικών μας απάντησε, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ των άλλων τα εξής:

1. «Η αξιοποίηση του IBC υπήρξε το αποτέλεσμα μιας διαφανούς, διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με εκτεταμένη δημοσιότητα στον Ελληνικό και Διεθνή Τύπο και την άμεση προσέγγιση δεκάδων ξένων και ελλήνων επενδυτών, μέσω του χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ειδικότερα, κατά την διαδικασία του διαγωνισμού/ εκδηλώθηκε μη δεσμευτικό ενδιαφέρον στην Α’ Φάση του διαγωνισμού από την Lamda Development ΑΕ, την Talima Venture Inc, και την R.E.D.S. ΑΕ. Δεσμευτική οικονομική προσφορά υπέβαλε μόνο η Lamda».

2. «Το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα, που επιτεύχθηκε και ειδικότερα τα 81 εκατ. Ευρώ άμεσα καταβλητέα με επιπλέον έσοδα έως και 32,4 εκατ. Ευρώ, αποτελεί ένα εύλογο και δίκαιο τίμημα για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, σύμφωνα τόσο με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ, όσο και με την ανεξάρτητη αποτίμηση, που διενεργήθηκε από διεθνή και υψηλού κύρους εταιρία, που επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό, και η οποία αποτίμηση ήταν μικρότερη του ανταλλάγματος.»

3. «Η όποια σύγκριση του τιμήματος που θα εισπράξει το Δημόσιο από το IBC με βεβαιότητα σήμερα, με ποσά που ενδεχομένως θα εισέπραττε μετά από 40 χρόνια δεν είναι ορθή για πολλούς λόγους. Καταρχήν, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι μετά από μια πενταετία έντονης οικονομικής ύφεσης το λιανικό εμπόριο αντιμετωπίζει σήμερα πρόβλημα επιβίωσης και η αγορά των εμπορικών ακινήτων βρίσκεται σε έντονη πτώση, με εκατοντάδες κενά εμπορικά καταστήματα στους πλέον εμπορικούς δρόμους της ΑΘΗΝΑΣ και μειώσεις μισθωμάτων που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 50%. Επιπλέον, δεν λαμβάνει υπόψη βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης, όπως την αξία του χρήματος στο παρόν και το μέλλον, καθώς και την απόδοση των επενδυτικών κεφαλαίων στην χώρα μας. Τονίζεται, ότι με σημείο αναφοράς τις πλέον πρόσφατες αναλύσεις από διεθνείς οίκους και τράπεζες για την καμπύλη απόδοσης των Ελληνικών Ομολόγων για περίοδο 10 – 30 ετών, ένα εύλογο εύρος προεξοφλητικού επιτοκίου κυμαίνεται μεταξύ 16% και 19%».

4. Και συνεχίζει την προκλητική απάντηση: «Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με την υπόθεση ότι οι συνθήκες στην χώρα μας θα βελτιωθούν μεσοπρόθεσμα, ώστε να υποθέσουμε χαμηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο της τάξης του 15% (αντί για 16%-19%), … Στην περίπτωση, που θα συνέβαινε η πλέον πιθανή μείωση του σημερινού ετήσιου μισθώματος κατά 20%, τότε η σημερινή αξία των καταβαλλόμενων μισθωμάτων για όλη την περίοδο 40 ετών, μειώνεται ακόμη περισσότερο και θα διαμορφωνόταν στα 56,2 εκ. Ευρώ.».

5. Τέλος το κερασάκι στην τούρτα της απάντησης είναι: «Επισημαίνεται, ακόμη, η δέσμευση του επενδυτή να αναλάβει και τον πρόσθετο επιχειρηματικό κίνδυνο, πέραν του τιμήματος που θα καταβάλει, να επενδύσει επιπλέον 20 εκ. Ευρώ για την αξιοποίηση του πρόσθετου χώρου, εξασφαλίζοντας έτσι, όχι μόνο τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα και τις πολύ περισσότερες των προμηθευτών του, αλλά και δημιουργώντας τουλάχιστον 500 νέες θέσεις εργασίας. Διευκρινίζεται ότι στον πρόσθετο χώρο θα κατασκευαστούν από τον επενδυτή το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων, ύστερα από 8 χρόνια απραξίας στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς και υποστηρικτικοί χώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης του κοινού. Μόνο ένα μικρό τμήμα του πρόσθετου χώρου, ήτοι μικρότερο του 25%, θα διατεθεί για εμπορικές και γραφειακές χρήσεις».

Σχολιάζοντας την απάντηση, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

α. Προκαλεί με την απάντηση το Υπουργείο Οικονομικών και το ΤΑΙΠΕΔ, διότι το ότι χαρίζει στον Όμιλο Λάτση 236,6 εκατ. ευρώ το ονομάζει απόλυτη επιτυχία!!!

β. Οι δεκάδες επενδυτές ήταν προφανώς ΕΝΑΣ η Lamda Development.

γ. Στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου πάλι τις ίδιες δικαιολογίες χρησιμοποίησε η τότε κυβέρνηση.  Το κακό στο χειρότερο είναι ότι πληρώθηκε και εξωτερικός αποτιμητής για να δικαιολογήσει το χάρισμα της δημόσιας περιουσίας!!! Οπότε ως συμπέρασμα το καθαρό αποτέλεσμα είναι λιγότερο από τα 81 εκτ. Ευρώ.

δ. Η κυβέρνηση με την απάντηση της προεξοφλεί ότι για τα επόμενα 30-40 χρόνια η αγορά ακινήτων για εμπορικές χρήσεις και κατά συνεπεία το εισόδημα των Ελλήνων θα είναι συνεχώς μειούμενο τουλάχιστον με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Δεύτερον συγκρίνει ανόμοια πράγματα  το τι συμβαίνει στους δρόμους της ΑΘΗΝΑΣ με το τι ισχύει στο κτίριο του IBC οπού η μείωση των μισθωμάτων δεν είναι αυτή που αναφέρει και όπως θα δει ο κάθε πολίτης, που θα το επισκεφθεί, και τα άδεια καταστήματα δεν είναι όσα στους δρόμους της ΑΘΗΝΑΣ…

Με λίγα λόγια μας αναφέρουν ότι το δημόσιο για τα επόμενα 40 χρόνια θα πληρώνει 15% επιτόκιο δανεισμού!!!! Και ότι η αγορά ακίνητων και ενοικίων για τα επόμενα 40 χρόνια θα είναι στα σημερινά επίπεδα!!!! Οπότε με βάση το τίμημα για τα επόμενα 40 χρόνια κανείς Έλληνας να μην περιμένει ανάπτυξη, φυσικά με βάση την πολιτική τους.

ε. Πληροφορούμε λοιπόν τον ελληνικό λαό ότι το κτίριο IBC, το οποίο σημειωτέον πολεοδομικά έχει άπειρες παρανομίες, εκποιήθηκε το Golden Hall καταλαμβάνει τα 133.000 τ.μ. (εκ των οποίων τα 73.000 τ.μ. είναι επιφάνειες καταστημάτων και γραφείων και περίπου 60.000 τ.μ. υπόγεια, πάρκινγκ κ.λπ.), και επιπλέον 21.600 τ.μ. (14.300 τ.μ. επιφάνειες και 7.300 τ.μ. υπόγεια) – προς 90,1 εκ € (81,4 και 8,7 σε καθαρή παρούσα αξία με βάση τους υπολογισμούς της κυβέρνησης) ήτοι 582,79 € ανά μέτρο!!! Όπως είναι γνωστό η κατασκευή ενός κτιρίου και μόνο στοιχίζει περισσότερο από 1100 € χωρίς το οικόπεδο. Περεταίρω σχολιασμός περισσεύει.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τους προειδοποιούμε για μια ακόμα φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα ακυρώσει όλες τις εκποιήσεις δημόσιας περιουσίας. Επιπλέον προειδοποιεί ότι όχι μόνο θα διωχθούν ποινικά όσοι με πράξεις τους ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο αλλά θα προχωρήσει σε πράξεις καταλογισμού και θα διεκδικήσει την αποκατάσταση της ζημίας του Δημοσίου.