Μέχρι και οι Λετονοί προστάτεψαν καλύτερα από εμάς, τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στην δική τους δανειακή σύμβαση…

 

Τον Ιαν. του 2009 η Λετονία υπέγραψε δανειακή σύμβαση δανεισμού 3,1 δις ευρώ με την Ε.Ε..
Ένα χρόνο μετά ο ΓΑΠ και η ληστοσυμμορία του..μας έβαλαν στο μνημόνιο.
Αναμενόμενο ήταν να υπογράψουμε και εμείς αντίστοιχα την τυποποιημένη δανειακή σύμβαση……
Εκτός από προδότες και πουλημένοι και αδιάβαστοι οι δικοί μας “φωστήρες” δεν είδαν, δεν διάβασαν, δεν ζήτησαν και δεν έλαβαν υπόψη τους (εκ του αποτελέσματος) προγενέστερες δανειακές όπως για παράδειγμα αυτή της Λετονίας….
Διαβάστε γιατί τα λέμε όλα αυτά…

Μέχρι και οι Λετονοί προστάτεψαν καλύτερα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στην αντίστοιχη δανειακή που υπέγραψαν με την Ε.Ε τον Ιαν.2009 !!!
Δείτε τις δύο ενότητες που αφορούν στο εφαρμοστέο δίκαιο και την δικαιοδοσία στην Δανειακή σύμβαση της Ελλάδας και της Λετονίας…..

Ελληνική Δανειακή Σύμβαση (ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)
14. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
(1) This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in . connection with it shall be governed by and shall be construed in accordance with English law.
(2) The parties imdertake to submit any dispute which may arise relating to the legality, validity, interpretation or performance of this Agreement to the exclusive jurisdiction of the Court of Justice of the European Union.
(3) Judgements of the Court of Justice of the European Union shall be fully binding on and enforceable by the parties.
(4) The Lenders may enforce any judgement obtained from the Court of Justice of the European Union, or other rights against the Borrower in the courts of the country of the Borrower.
(5) The Borrower hereby irrevocably and unconditionally waives all immunity to which it is or may become entitled, in respect of itself or its assets, from legal proceedings in relation to this Agreement, including, without limitation, immunity from suit, judgement or other order, from attachment, arrest or injunction prior to judgement, and from execution and enforcement against its assets to the extent not prohibited by mandatory law.
Μετάφραση:
“Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται
από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή
τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την
παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον
αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση,
αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον
αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο
βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος”

Διαβάστε τώρα την αντίστοιχη παράγραφο της Δανειακής Σύμβασης της Λετονίας (GOVERNING LAW AND JURISDICTION)

Article
12 – Governing law and jurisdiction

1. This Agreement is governed by and shall be construed in accordance
with English law.

2. The parties undertake to submit, pursuant to Article 238 of the
Treaty establishing the European Community (hereinafter referred to
as the “EC Treaty”), any dispute which may arise relating
to the legality, validity, interpretation or performance of this
Agreement to the exclusive jurisdiction of and arbitration by the
Court of First Instance of the European Communities (the “CFI”),
with the right of appeal to the Court of Justice of the European
Communities (the “ECJ”) provided for in Article 225 of the
EC Treaty.  Judgements of the ECJ and of the CFI, as the case may be, shall be
fully binding on and enforceable by the parties, save where, pending
an appeal from the CFI, the ECJ, by way of interim relief, suspends
the operation of a judgement, or any part of a judgement, of the CFI,
and in the case of the European Community, without prejudice to the
application of the Protocol on the Privileges and Immunities of the
European Communities.

3. The Lender may enforce any judgement obtained of the ECJ or CFI,
as provided herein or other rights against the Borrower in the courts
of the country of the Borrower.

Όπως διαπιστώσατε στην περίπτωση της Λετονίας, ελλείπει η κατάπτυστη παράγραφος που υπάρχει στην αντίστοιχη δική μας δανειακή σύμβαση και αφορά στην αμετάκλητη και άνευ όρων παραίτηση από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία….
Υ.Γ
Για να προλάβουμε τους “καλοθελητές” και οι δυο δανειακές διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο…
τουλάχιστον όμως οι Λετονοί σίγουρα προστάτεψαν καλύτερα τα περιουσιακά τους στοιχεία…

έχω μάτια και βλέπω