Με Νομότυπα «Προγράμματα Μαϊμού» υφαρπάζουν τους πόρους του ΕΚΤ για την κοινωνική οικονομία

Οι ΜΚΟ διαμαρτύρονται:

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

Η ακύρωση μιας θεσμικής μεταρρύθμισης για την κοινωνική οικονομία στη χώρα μας…

 

Κανείς από τον πολιτικό κόσμο της χώρας δεν φαίνεται να αντιλήφθηκε πλήρως και σε βάθος τι σημαίνει η επαναφορά των προγραμμάτων τύπου «stage» με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής που επέβαλε ο Βενιζέλος στην τρικομματική Κυβέρνηση ως μέτρο κοινωνικής ευαισθησίας προς τους ανέργους της χώρας.

Κατ’ αρχή ελάχιστοι αντιλήφθηκαν την πολιτική απάτη ή δεν θέλησαν να την αναδείξουν, καθώς πρόκειται για μεταφορά πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που είχε σχεδιαστεί να υλοποιηθεί με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας  από κοινωνικούς φορείς, ενώ με την εν λόγω τροπολογία τους ίδιους πόρους θα τους διαχειριστούν τώρα απευθείας οι Δήμοι.

Ποία η διαφορά λοιπόν ως προς τη διάθεση πόρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας; Ποσοτικά, όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό γνωρίζοντας τα πραγματικά δεδομένα, καμία.

Δεν πρόκειται να αυξηθούν οι πόροι και τα κονδύλια του ΕΚΤ. Για αυτό και για τους άλλους δύο Κυβερνητικούς εταίρους και τον αρμόδιο υπουργό προκάλεσε δυσφορία ως επίδειξη μιας κούφιας ευαισθησίας αλλά την αποδέχθηκαν για το καλό της Κυβερνητικής σταθερότητας.

Ο μόνος πολιτικός  και πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης που αντέδρασε με δημόσια τοποθέτηση, έθιξε μόνον την μία πλευρά ανάκλησης της θεσμικής μεταρρύθμισης.

Όπως λέει «Επανέκαμψαν τα προγράμματα τύπου stage στο Δημόσιο και μάλιστα με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ. Αναφέρονται σε δήθεν έλεγχο της νομιμότητας από το ΑΣΕΠ, ενώ έχουν φροντίσει με ρητή διάταξη, στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, να εξουδετερώσουν το ΑΣΕΠ, εντάσσοντας τις προσλήψεις αυτές στον κατάλογο των εξαιρέσεων του Ν. 2190!»

Δεν λέει ότι τα κονδύλια αυτά κόβονται από την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και ότι αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο για τον προορισμό αυτών των πόρων και την ασυμβατότητα να χρησιμοποιούνται αυτοί οι πόροι για εποχικούς μισθούς εργαζομένων στο Δημόσιο.

Η τροπολογία-προσθήκη στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ρητά ότι για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών με απασχόληση εποχικών ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία, θα εκπονηθούν προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συγχρηματοδοτούμενα από πόρους του Κοινωνικού Ταμείου του ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, λοιπόν, της επιστροφής στη ρουσφετολογία και τις πελατειακές πρακτικές των Δήμων και της κατάργησης μιας μεταρρύθμισης.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι πολιτικοί οι οποίοι κατέκριναν αυτή την τροπολογία ως απαράδεκτη οπισθοδρόμηση. Αλλά είναι απορίας άξιον ότι κανένας  πολιτικός δεν έθιξε τη νομική  ασυμβατότητα της μετακίνησης των πόρων του ΕΚΤ που προορίζονται για την κοινωνική οικονομία και την απορρόφησή τους από τους Δήμους. Μια παραβίαση του Κοινοτικού πλαισίου που δύναται νομικά να αντιμετωπιστεί και να ακυρωθεί.

Είναι επίσης τραγικό ότι κανένας ακόμη πολιτικός δεν υποστηρίζει τη σημασία της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας για την καταπολέμηση της ανεργίας όταν σε όλη την Ευρώπη όλες οι Κυβερνήσεις επενδύουν με επιτυχία στον τομέα αυτό.

Να υποθέσουμε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι αδιάβαστοι ως προς την τήρηση του Κοινοτικού Πλαισίου; Μάλλον απίθανο μοιάζει… ενώ οι σκοπιμότητες του κρατισμού και του λαϊκισμού περισσεύουν.

 

 

Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών

 

Με Νομότυπα «Προγράμματα Μαϊμού» υφαρπάζουν τους πόρους του ΕΚΤ για την κοινωνική οικονομία

 

Στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, εκτός των άλλων διατάξεων, πέρασε επί της ουσίας η επαναφορά των προγραμμάτων stage για τους Δήμους, που φυσικά ανήκουν στο ευρύτερο Δημόσιο.

Των προγραμμάτων εκείνων που καταργήθηκαν ως παράνομα το 2009, αφού αποκαλύφθηκε τότε το όργιο ρουσφετιού του πολιτικού συστήματος και ότι τα προγράμματα αυτά κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημοσίου, κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με τη θεμελιακή νομική βάση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτό, δηλαδή, τη νομική καταπάτηση των δικαιωμάτων των κοινωνικών οργανώσεων του τρίτου τομέα, πρόκειται για την απροκάλυπτη υφαρπαγή πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται για μια ακόμη φορά εις βάρος της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και υπέρ της διόγκωσης του σπάταλου και αναποτελεσματικού Δημόσιου Τομέα και των αντίστοιχων ελίτ και συντεχνιών.

Ο καθένας θα μπορούσε να αναρωτηθεί, είναι δυνατόν το πολιτικό σύστημα και η Βουλή να μην γνωρίζει τις νομικές ασυμβατότητες επαναφοράς των προγραμμάτων stage του Δημοσίου με άλλο όνομα αυτή τη φορά; Ασφαλώς και το γνωρίζουν… και για αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο νομικό κείμενο ότι τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπως στην πραγματικότητα θα γίνει, κάτι που εξαγγέλλεται από τα τηλεοπτικά παράθυρα, πως η χρηματοδότηση δηλαδή θα γίνει από το ΕΣΠΑ.

Το νομικό τέχνασμα είναι, ότι ψήφισαν μια νομική διάταξη που απλά επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να χρηματοδοτήσει προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους και από πρώτη άποψη δεν είναι παράνομο, εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους. Είναι όμως νομικά ασύμβατο εάν οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ.

Είναι φυσικά πασιφανές, ότι οι πόροι αυτοί θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κάτι που διαφημίστηκε εξάλλου από εκείνους που ζήτησαν και επέτυχαν αυτή την τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Έχουμε λοιπόν, μια ξεκάθαρη απάτη του ελληνικού πολιτικού συστήματος κατά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και κατά της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα.

Μια συνεχιζόμενη πολιτική και νομική απάτη τεράστιων κοινωνικών διαστάσεων καθηλώνει τη χώρα στο αδιέξοδο της αναποτελεσματικότητας του Δημοσίου.

Αλλά αυτή τη φορά οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών δεν θα μείνουν απαθείς θεατές του συνεχιζόμενου πολιτικού εγκλήματος που τροφοδοτεί τη ρουσφετολογία και τη διαφθορά στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη κινητοποίηση και νομικός ακτιβισμός ξεκινάει από σήμερα από τις συντεταγμένες δυνάμεις των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, για να μην περάσει το συνεχιζόμενο νομότυπο πολιτικό έγκλημα στην Ελλάδα.

Καλούνται λοιπόν όλα τα Δίκτυα των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών να αντισταθούν σε αυτή την απάτη, με νομικό ακτιβισμό σε όλα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Διεθνή Διαφάνεια κατά της διαφθοράς, υποβάλλοντας σχετικά υπομνήματα και αναφορές.