Μείωση του κόστους εργατοώρας για το διάστημα 2008-2012

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Και δεν έχουν υπολογίσει το 13.

Το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα σημείωσε πτώση 11,2% το διάστημα 2008-2012, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης στην οποία σημειώθηκε μείωση του κόστους εργατοώρας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Ειδικότερα, το 2008 το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα ήταν 16,7 ευρώ, το 2010 αυξήθηκε στα 17,1 ευρώ, και το 2012 μειώθηκε στα 14,9 ευρώ. Βάσει αυτών των στοιχείων, η Ελλάδα κατατάσσεται πέμπτη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης με το χαμηλότερο κόστος εργασίας ανά ώρα το 2012.

Στη λίστα προηγούνται η Σλοβακία (8,3 ευρώ/ώρα), η Εσθονία (8,4 ευρώ/ώρα), η Πορτογαλία (12,2 ευρώ/ώρα) και η Μάλτα (12,3 ευρώ/ώρα).

Αντιθέτως, το υψηλότερο κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη καταγράφεται στο Βέλγιο (37,2 ευρώ) και ακολουθούν το Λουξεμβούργο (34,6 ευρώ), η Γαλλία (34,2 ευρώ), η Ολλανδία (32 ευρώ), η Φινλανδία (30,8 ευρώ), η Αυστρία (30,5 ευρώ), η Γερμανία (30,4 ευρώ), η Ιρλανδία (29,1 ευρώ), η Ιταλία (26,7 ευρώ), η Ισπανία (21 ευρώ) και η Κύπρος (18,2 ευρώ).

Η Ελλάδα είναι και η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης στην οποία καταγράφηκε μείωση του κόστους εργατοώρας (-11,2%), το διάστημα 2008-2012. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης σημείωσαν αύξηση, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στην Αυστρία (15,5%), στη Σλοβακία (13,8%), στη Φινλανδία (13,7%) και στο Βέλγιο (13,1%). Η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στην Πορτογαλία (0,4%) και στην Ιρλανδία (0,8%).

Το ίδιο διάστημα (2008-2012), το μέσο κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 8,7% και το 2012 διαμορφώθηκε στα 28 ευρώ/ώρα. Στην ΕΕ-27 το μέσο κόστος εργασίας ανά ώρα αυξήθηκε κατά 8,6% στα 23,4 ευρώ/ώρα το 2012.

Η Eurostat στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., όσον αφορά το κόστος εργασίας ανά ώρα. Για παράδειγμα, το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ε.Ε. ξεκινά από 3,7 ευρώ στη Βουλγαρία, 4,4 ευρώ στη Ρουμανία και 5,8 ευρώ στη Λιθουανία και φτάνει στα 39 ευρώ στη Σουηδία, 38,1 ευρώ στη Δανία και 37,2 ευρώ στο Βέλγιο.

Το κόστος εργασίας συνυπολογίζει τους μισθούς και τα ημερομίσθια, καθώς και το μη μισθολογικό κόστος (π.χ. εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης).