Μελλοντική “υπονόμευση” στις συντάξεις

Σε σαθρές βάσεις είναι θεμελιωμένο το χιλιοδιατυπωμένο κυβερνητικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο οι 2,6 εκατομμύρια ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις “δεν μειώθηκαν”, αλλά και “δεν θα μειωθούν”, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.

Το δόγμα αυτό είναι σαθρό, γιατί οι κύριες συντάξεις θα περικόπτονταν αν η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιούσε επιλεκτικά (δεδομένου ότι σε άλλες περιπτώσεις τις παρακάμπτει) τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), σύμφωνα με τις οποίες η πλήρης κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης το 2013 ήταν αντισυνταγματική.

Αν υλοποιούνταν οι σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, θα έπρεπε η κυβέρνηση να επιστρέψει 5 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους μέσω της αναδρομικής επιστροφής της 13ης-14ης σύνταξης. Αντ’ αυτού, η κυβέρνηση συμφώνησε να μην… περικόψει κατά αντίστοιχο ποσό τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.

Τριπλό “bypass”
Επειδή, όμως, κατά τη διάρκεια της οκτάμηνης διαπραγμάτευσης για το νέο ασφαλιστικό (Οκτώβριος 2015 – Μάιος 20161) οι “θεσμοί” όχι μόνο δεν ήθελαν να ακούσουν για… “αυξήσεις”, άλλα έθεταν μετ’ επιτάσεως θέμα μειώσεων των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων, η κυβέρνηση ζήτησε από τους “θεσμούς” να δεχτούν τη μελλοντική τεράστια “υπονόμευσή” τους με τρεις ταυτόχρονα τρόπους:
– Να “συμψηφιστούν” οι αυξήσεις τις οποίες έπρεπε να λάβουν οι συνταξιούχοι από την επιστροφή της 13ης και 14ης σύνταξης (εφόσον εφαρμόζονταν οι αποφάσεις του ΣτΕ) με τις μειώσεις τις οποίες έπρεπε να υποστούν λόγω των τεράστιων ελλειμμάτων των Ταμείων, σύμφωνα με όσα απαιτούσαν οι δανειστές.
– Να διαμορφωθεί μια “προσωπική διαφορά” ανάμεσα στο επίπεδο των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων και στο επίπεδο των συντάξεων μετά τον επαναϋπολογισμό τους με βάση τις μέσες αποδοχές του συνόλου του ασφαλιστικού βίου και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης.
– Να “παγώσει” τις ονομαστικές αυξήσεις τις οποίες έπρεπε να δώσει σε όλες τις εθνικές συντάξεις (και, έτσι, σε όλες τις κύριες συντάξεις) το 2018, αλλά στις εθνικές συντάξεις που αποτελούν κομμάτι των “υψηλών” κύριων συντάξεων από το 2019 μέχρι το 2023.

Διπλές μειώσεις στις πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία συνοδεύει τον νόμο Κατρούγκαλου προβλέπει:

1. Τη “μη καταβολή αυξήσεων στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)” την 1/1/2018, με στόχο την εξοικονόμηση 187 εκατ. ευρώ.
Οι αυξήσεις αυτές σε 2,6 εκατομμύρια κύριες συντάξεις το 2018 θα προέρχονταν, με βάση όσα προκύπτουν από τον νόμο Κατρούγκαλου, από την αύξηση την οποία θα έπρεπε να λάβουν οι εθνικές συντάξεις (που αποτελούν το κρατικά επιχορηγούμενο κομμάτι όλων των κύριων συντάξεων) λόγω της προβλεπομένης αύξησης του ΑΕΠ το 2017.
Ωστόσο, οι ονομαστικές αυτές αυξήσεις δεν θα δοθούν και, έτσι, θα προκύψει –πέραν της εξοικονόμησης ενός διόλου “ευκαταφρόνητου” ποσού (το οποίο θα μπορούσε να μεγαλώσει αν η αύξηση του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη)– μια αντίστοιχη μείωση στις πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων λόγω της αύξησης του Δείκτη Τιμών του Καταναλωτή.

2. Τη “μη καταβολή αυξήσεων σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές” από 1/1/2019. Στόχος η εξοικονόμηση 87 εκατ. ευρώ το 2019.
“Αρνητικές προσωπικές διαφορές” θα προκύψουν σε ορισμένες κύριες συντάξεις θα καταστούν χαμηλότερες μετά τον επαναϋπολογισμό τους, σε σχέση με το επίπεδό τους πριν από τον επαναϋπολογισμό τους.

Προκειμένου να μη μειωθούν οι συντάξεις αυτές κατά το ποσό της “προσωπικής διαφοράς” τους, δεν θα λαμβάνουν τις αυξήσεις τις οποίες θα δικαιούνταν λόγω της αύξησης των εθνικών συντάξεων (εφόσον, φυσικά, αυξηθεί το ΑΕΠ το 2018). Έτσι, και σε αυτή την περίπτωση θα μειωθούν οι πραγματικές αποδοχές των συγκεκριμένων συνταξιούχων το 2019, μιας και, ενώ οι θα αυξάνεται ο πληθωρισμός, οι ονομαστικές αποδοχές τους θα παραμείνουν οι ίδιες (μιας και θα “απορροφώνται” από την ακρίβεια).
Φυσικά, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση θα κινηθούν οι μεταβολές στις ονομαστικές αποδοχές των συνταξιούχων σε περίπτωση που, αντί για αύξηση του ΑΕΠ το 2017 ή το 2018, προκύψει μείωσή του. Αυτό σημαίνει πως, αν μειωθεί το ΑΕΠ το 2017, θα έρθουν μειώσεις σε όλες τις εθνικές συντάξεις (μαζί και τις κύριες) το 2018 και ούτω καθεξής.

(Πηγή: capital.gr)