Μια κοινωνία χωρίς νόμιμη βιομηχανία καπνού

 Η BritishAmericanTobaccoδιερωτάται: «Με τι θα έμοιαζε πραγματικά η κοινωνία μας σε περίπτωση που δεν υπήρχε η νόμιμη βιομηχανία καπνού;»

 Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος του 2013, η British American Tobacco έχει εκδώσει μια σειρά από εικόνες που πιστεύει ότι αντικατοπτρίζουν  την κοινωνία μας σε περίπτωση που η νόμιμη βιομηχανία καπνού οδηγηθεί σε υποχρεωτική εξαφάνιση.

 

 

Ο KingsleyWheaton, Διευθυντής Εταιρικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του Ομίλου της BritishAmericanTobacco, προειδοποιεί: «Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να καπνίζουν. Όμως αντί να αγοράζουν νόμιμα φορολογιμένα τσιγάρα που θα παράγονται από νόμιμες καπνοβιομηχανίες και θα διατίθενται από αξιόπιστους εμπόρους λιανικής πώλησης, θα στραφούν στη μαύρη αγορά για να πάρουν αυτό που θέλουν.»

 

«Η βιομηχανία καπνού διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις, εμπορεύεται ένα νόμιμο προϊόν και αποτελεί μια νόμιμη επιχείρηση. Διεξάγουμε τις δραστηριότητες μας με έναν επαγγελματικό και υπεύθυνο τρόπο, τηρώντας τους υπάρχοντες νόμους σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενώ συχνά ακολουθούμε κανόνες και πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα των νομικών μας υποχρεώσεων.»

 

«Δυστυχώς, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για το εξελιγμένο δίκτυο των εγκληματιών, το οποίο είναι έτοιμο και περιμένει να αναλάβει δράση και να κυριαρχήσει σε περίπτωση που η νόμιμη καπνοβιομηχανία δεν υπήρχε στην αγορά.»

 

Το 2012 μέσω της παγκόσμιας μαύρης αγοράς καπνού πουλήθηκαν  660 δις τσιγάρα [Σύμβαση-Πλαίσιο Συμμαχίας], αριθμός σχεδόν ισοδύναμος με τον όγκο πωλήσεων της τρίτης μεγαλύτερης πολυεθνικής εταιρείας, γεγονός που δεν αποτελεί έγκλημα χωρίς θύματα. Ο παράνομος καπνός πωλείται από καλά οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες μερικές από τις οποίες είναι γνωστό ότι συνδέονται με την τρομοκρατία.

 

Ο κύριος Wheaton συνεχίζει λέγοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν συμμορφώνονται με τον νόμο ή ακόμα δεν ακολουθούν τους νόμους της κυβέρνησης, δεν πληρώνουν φόρους, δεν ενδιαφέρονται για το τι περιέχουν τα προϊόντα τους , τα οποία πωλούν ελεύθερα σε ανήλικους.»

 

«Σε περίπτωση που οι βιομηχανίες καπνού δεν υπήρχαμε για να προμηθεύουμε νόμιμα προϊόντα καπνού, οι παράνομοι έμποροι θα είχαν καλύψει το κενό και αυτό δεν μπορεί να αποτελεί την έκβαση που θέλει η κοινωνία.»

 

Η BritishAmericanTobaccoέχει κάνει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση για την αειφορία, προσπαθεί να εισάγει στην αγορά προϊόντα μειωμένης επικινδυνότητας, συνεχίζει την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, φέρει έσοδα από φόρους και παρέχει απασχόληση ενισχύοντας τη διαβίωση των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και συνεργατών της. Ωστόσο, ένας κόσμος χωρίς νόμιμη καπνοβιομηχανία θα σήμαινε το τέλος για:

 

·         Σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων καπνού μειωμένου κινδύνου: Δεν υπάρχει κίνητρο για τους εγκληματίες να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο. Το 2012, η British American Tobacco μόνο έκανε επενδύσεις £171εκατ. στην έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καθώς μέρος της ευθύνης μας είναι να εργαστούμε με σκοπό την μείωση του κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που συνδέεται με την κατανάλωση των προϊόντων μας.

 

·         Υπεύθυνη προώθηση των προϊόντων: Είμαστε ξεκάθαροι στο ότι τα παιδιά δεν είναι και δε θα αποτελέσουν ποτέ το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Η προώθηση των προϊόντων μας έχει ως στόχο την ενημέρωση των ενήλικων καπνιστών οι οποίοι γνωρίζουν τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα. Όμως το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τους εγκληματίες που ήδη πωλούν προϊόντα καπνού έξω από τα σχολεία, τα ψιλικά και τις παιδικές χαρές. Επιπλέον, τα τσιγάρα της μαύρης αγοράς είναι φθηνότερα, καθιστώντας τα πιο προσιτά για τα παιδιά.

 

·         Υποστήριξη από την βιομηχανία για την πάταξη της λαθρεμπορίας καπνού και την εγκληματικότητα: Συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και τις διωκτικές αρχές για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου καπνού. Η Europol, η Interpol και το FBI δήλωσαν ότι μεταξύ εκείνων που διακινούν παράνομα προϊόντα καπνού συμπερλαμβάνονται και άτομα που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος, τα ναρκωτικά, την εμπορία ανθρώπων και χρηματοδοτούν τρομοκρατικές οργανώσεις.

 

·         Την ποιότητα και την ασφάλεια  του προϊόντος: Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχει βρεθεί πως τα παράνομα τσιγάρα περιέχουν νεκρά έντομα και περιττώματα ζώων. Εργαζόμαστε ακούραστα για να διαχειριστούμε με ακεραιότητα ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα μας, από την καλλιέργεια του καπνού μέχρι τα πακέτα των προϊόντων μας όπως αυτά πωλούνται στην αγορά.

 

·         $200 δις. ετησίως σε φόρους:  Αυτό είναι το μέγεθος που καταβάλεται σε φόρους παγκοσμίως κάθε χρόνο, αριθμός μεγαλύτερος κατά επτά φορές του κέρδους της παγκόσμιας βιομηχανίας.

 

·         Δίκαιη μεταχείριση και τιμές για τους αγρότες: Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για έναν αγρότη από μια αναπτυσσόμενη χώρα να διαπραγματευτεί τις τιμές με τους εγκληματίες. Η British American Tobacco προσφέρει συμβάσεις εργασίας σε 140.000 αγρότες με τους οποίους έχει προσωπικές σχέσεις και τους βοηθάει να έχουν συνεχή έσοδα και δίκαιες τιμές. Επίσης, παρέχει συμβουλές σχετικά με τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και την εναλλακτική καλλιέργεια.

 

·         Εκατομμύρια εργαζομένων θα χάσουν τη δουλειά τους, επιρρεάζοντας τη διαβίωση τους:  Η British American Tobacco μόνο απασχολεί περισσότερους από 55.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο πέρα των 250.000 αγροτών με τους οποίους συνεργάζετε ή των εκατοντάδων  χιλιάδων των εργαζομένων που εμπλέκονται έμμεσα με την εταιρεία μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η απεικόνιση της κοινωνίας μας χωρίς τη νόμιμη καπνοβιομηχανία είναι διαθέσιμη μέσω μιας σειράς από εικόνες που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.bat.comστο Flickrκαι YouTube.