Μικτή εικόνα στις εξαγωγές για το πρώτο 7 μηνο του 13

ΠΣΕ: «Αύξηση 6,2% για τις εξαγωγές στο 7μηνο του 2013»

-Αρνητικό το πρόσημο (-2,6%) αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή

 Αντίρροπες δυνάμεις και μικτή εικόνα καταγράφεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων στην πορεία των εξαγωγών κατά το 7μηνο του τρέχοντος έτους. Από τη μία πλευρά προκύπτουν αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης της συνολικής αξίας των εξαγωγών, έναντι του πρώτου 6μήνου (6,2% στο 7μηνο, έναντι 5,2% στο εξάμηνο), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, ενισχύονται οριακά τα αρνητικά πρόσημα (-2,6% στο 7μηνο, έναντι -2,5% στο α’ εξάμηνο του έτους).

 

 

Η διαφοροποίηση προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία των εξαγωγών για τον περασμένο Ιούλιο, που εμφανίστηκαν καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών στα 2,37 δις ευρώ, ήτοι 7% υψηλότερα από ότι τον Ιούλιο του 2012 (2,22 δις ευρώ). Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων που προέβλεπαν αύξηση των συνολικών εξαγωγών κατά 6,7%, κυρίως λόγω των επιδόσεων στις υπόλοιπες πλην πετρελαιοειδών κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τον περασμένο Ιούλιο καταγράφεται υποχώρησε κατά 5,8%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για υποχώρηση κατά 6,3%.

 

Όπως τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «η πορεία των εξαγωγών από τις αρχές του έτους, αποτυπώνει μία διαρκή μάχη των Ελλήνων εξαγωγέων να σταθούν όρθιοι απέναντι στις αντιξοότητες, τόσο της εγχώριας αγοράς, όσο και του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μία επίπονη, καθημερινή μάχη, που ασφαλώς αντανακλά και σημάδια κόπωσης. Για παράδειγμα η συνεχιζόμενη για 5 χρόνο μείωση της παραγωγής της βιομηχανίας τροφίμων, είναι ενδεικτική των περιορισμένων μέσων που έχουν στη διάθεσή τους, οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις. Το βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας, δεν προϋποθέτει μόνο βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου από τη μείωση των εισαγωγών, αλλά ταυτόχρονη υποκατάστασή τους από ελληνικά προϊόντα, που θα είναι ανταγωνιστικά και στο διεθνές επίπεδο. Χωρίς τόνωση της ρευστότητας και της εσωτερικής ζήτησης, σε περιβάλλον διεθνούς ύφεσης, η μείωση της παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, θα επηρεάζει σαφώς και τις εξαγωγικές τους δυνατότητες. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η ενεργοποίηση κοινοπρακτικών σχημάτων για την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων στη χώρα, είναι κεφαλαιώδους σημασίας και θα κρίνει εν πολλοίς τις μελλοντικές εξελίξεις».

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούλιο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προέκυψε μείωση ελληνικών εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-2,3%), όσο κυρίως προς τις Τρίτες Χώρες (-11,6%). Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί το μερίδιο των χωρών της ΕΕ στο 64,7%, έναντι 35,3% των Τρίτων Χωρών.

Αντίθετα, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση των συνολικών εξαγωγών και στις χώρες της ΕΕ (+4,3%) και προς τις Τρίτες Χώρες (+9,5%), με αποτέλεσμα η αναλογία να διαμορφώνεται σε ποσοστό 52,6% υπέρ των Τρίτων Χωρών, έναντι 47,4% των χωρών της ΕΕ.

 

Σε επίπεδο 7μήνου (Ιανουάριος-Ιούλιος 2013), οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν στα 16,1 δις ευρώ, ήτοι 1 δις ευρώ υψηλότερα από ότι την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (15,1 δις ευρώ). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτουν απώλειες της τάξης των 256,6 εκατ. ευρώ.

 

Αύξηση εισαγωγών, ελέω πετρελαιοειδών

 

Η αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα στον κλάδο των πετρελαιοειδών οδήγησε σε αύξηση και των συνολικών εισαγωγών της χώρας κατά τον περασμένο Ιούλιο, κατά 2,6% (έναντι αρχικής εκτίμησης για αύξηση κατά 2,2%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, όμως, καταγράφεται νέα μείωση των εισαγωγών στα επίπεδα του 4,8%.

 

Συνολικά, στο 7μηνο του 2013 οι εισαγωγές της χώρας ανήλθαν στα 27,3 δις ευρώ, ήτοι μειωμένες κατά 4,9% έναντι του 7μήνου του 2012 (28,7 δις ευρώ). Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη (-6%), αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή από τον υπολογισμό.

 

Ως αποτέλεσμα των αναπροσαρμογών του Ιουλίου, το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώθηκε (-3,4%) εκ νέου και διαμορφώθηκε σε 1,54 δις ευρώ (έναντι 1,59 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2012). Αντίστοιχη ποσοστιαία (-3,4%) είναι η μείωση του εμπορικού ελλείμματος και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

 

Σε επίπεδο 7μήνου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έχει σημειώσει εκρηκτική βελτίωση (-17,4%), καθώς υποχώρησε από τα 13,54 δις ευρώ στα 11,18 δις ευρώ. Σημαντική βελτίωση προκύπτει και αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (-10,2), με την ψαλίδα μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών να περιορίζεται πλέον στα 7,6 δις ευρώ.