Ενδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Ζητά  με επιστολή της η  Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Μ.Κ.Ο.)

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κυρίες / Κύριοι,

 

Είναι κοινώς αποδεκτό και τεκμηριωμένο ότι, η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά συγκριτικά με τα υπόλοιπα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), κυρίως λόγω νομικών εμποδίων και έλλειψης πολιτικής βούλησης.

 

Η ΠΕΣΚΟ με την υπ’ αρ. πρωτ. 128/16-1-2013 επιστολή της, πρότεινε συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες, που πρέπει να αναληφθούν από την Κυβέρνηση, ώστε να αναπτυχθεί και να ενδυναμωθεί ο Τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο και του Ν. 4019/2011 (Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις) αλλά και της διαρκούς πολιτικής στόχευσης της Ε.Ε. για την κοινωνική και οικονομική επανένταξη αποκλεισμένων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 

Διαπιστώνουμε όμως, ότι η πολιτική βούληση στη χώρα μας για την ουσιαστική ενίσχυση του Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, παραμένει ακόμη ασθενής.

 

Και εξηγούμε:

 

  • Στο Ν. 4019/2011(άρθρο 10, παρ. 3), έστω και με μεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση με τα κράτη μέλη της Ε.Ε., προβλέπονταν ορισμένα μικρά φορολογικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.).
  • Όμως, πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις, η παραπάνω διάταξη καταργήθηκε (!) με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο 4110/2013 (άρθρο 10, παρ. 2), περιορίζοντας έτσι, για τους ανέργους των ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, τις ευκαιρίες να  δημιουργήσουν (και να εργασθούν σ’ αυτές), βιώσιμες Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις.

 

Σήμερα. που οι προοπτικές εργασίας στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα έχουν συρρικνωθεί σε τεράστιο βαθμό και που η ανεργία σκιαγραφεί με τα πιο μελανά χρώματα την κρίση που περνά η χώρα μας, ο προαναφερθείς νόμος για την κοινωνική οικονομία, με τα κίνητρα που παρείχε, έδινε κάποιες ελπίδες σε σημαντικό αριθμό ανέργων, να απασχοληθούν σε δικές τους επιχειρήσεις, με τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών.

 

Το μέτρο αυτό που εφαρμόσθηκε στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες είχε τεράστια επιτυχία και προσέφερε τη δυνατότητα σε αξιοσημείωτο ποσοστό ατόμων να απασχοληθούν, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της ανεργίας.

 

Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση κατάφερε ένα «κτύπημα» στην  Κοινωνική Οικονομία, διότι, αντί να σχεδιάσει την επέκταση των υφιστάμενων κινήτρων για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, καταργεί και τα ελάχιστα υπάρχοντα κίνητρα των προβλεπόμενων ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων, παρά το γεγονός ότι το αναμενόμενο, οικονομικό όφελος από πλευράς εσόδων του Κράτους δεν τεκμηριώνεται σε καμιά οικονομική μελέτη.

 

Πέραν όμως από τα προεκτεθέντα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και γενικότερα η Κοινωνική Οικονομία και οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συνεχίζουν να δέχονται πλήγματα και ειδικότερα:

 

  • Με ευθύνη των αρμοδίων αρχών καθυστερεί αδικαιολόγητα ακόμα, η πληρωμή εργαζομένων σε πολλές από τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαχειρίζονται προγράμματα και πόρους του ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους σε αυτές, από οικονομική και ψυχολογική άποψη, και για τις ίδιες τις οργανώσεις, οι οποίες στα μάτια των εργαζομένων τους, εμφανίζονται ως υπαίτιες αυτών των καταστάσεων, εισπράττοντας αδίκως τις όποιες αντιδράσεις τους,  και βέβαια για την έκβαση των προγραμμάτων αυτών.

 

  • Συνεχίζεται ο διασυρμός και η κατασυκοφάντηση συλλήβδην όλων αυτών των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας διότι η Πολιτεία καθυστερεί αδικαιολόγητα να αποδώσει ευθύνες, σε όσες από τις οργανώσεις λειτούργησαν στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας παράτυπα – παράνομα, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κυρίες / Κύριοι,

Η Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ) με μέλη της, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εκπονούν Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, μπροστά στα προβλήματα αυτά δεν μπορεί να παραμένει αδιάφορη και δηλώνει ότι:

  • Θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο από την Πολιτεία, τα αρμόδια Κοινοτικά Όργανα με τα οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία και βέβαια με τη βοήθεια και συμπαράσταση της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., την επαναφορά των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 

  • Συμπαραστέκεται σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, η καταβολή των δεδουλευμένων των οποίων καθυστερεί αδικαιολόγητα από τις αρμόδιες αρχές, και δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να διασφαλίσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

 

  • Θα καταβάλει, επίσης, κάθε δυνατή προσπάθεια παρέμβασης προς τις αρμόδιες αρχές για ορθολογική διαχείριση του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης, που προσφέρει πεντάμηνη ή επτάμηνη εργασία σε 57.000 περίπου νέους ή μακροχρόνια ανέργους, επιδιώκοντας ταυτόχρονα ένα εποικοδομητικό διάλογο με την πολιτεία, για τη βελτίωση, τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία.

 

  • Καταγγέλλει ως απαράδεκτες και συκοφαντικές συμπεριφορές και ενέργειες που παρατηρήθηκαν προσφάτως εις βάρος ορισμένων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Τέτοιου είδους συμπεριφορές αποσκοπούν στη διακοπή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του ΕΚΤ προς όλες τις Οργανώσεις, αποδυναμώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και αφήνοντας περιθώρια για επαναφορά αποτυχημένων πρακτικών ενός συγκεντρωτικού Κράτους διαχειριστή των πάντων.

 

  • Θα διασφαλίσει με κάθε νόμιμο μέσο την προστασία κάθε Οργάνωσης και Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, που λειτουργεί νόμιμα και στο πλαίσιο των αρχών της Κοινωνικής Οικονομίας, διεκδικώντας από τη δικαιοσύνη, την παραδειγματική απόδοση ευθυνών στους ενόχους συκοφαντικής δυσφήμισης.

 

  • Τέλος, απευθύνει προς κάθε φορέα που διατείνεται ότι ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών και η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του ΕΚΤ για την Κοινωνική Εργασία, ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος, τα εξής ερωτήματα :

–    εάν αυτό συνάδει με την Κοινοτική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή ιδέα για την Κοινωνική Οικονομία

–    εάν θα βελτίωνε και θα αύξανε το όφελος του σκοπού για τον οποίο τα κονδύλια αυτά χορηγούνται στη χώρα μας

 

–    εάν με την ανάληψη της αποκλειστικής διαχείρισης των κονδυλίων αυτών από το Κράτος και τον αποκλεισμό των Οργανώσεων από αυτή τη διαδικασία, τα κονδύλια αυτά θα εξακολουθούσαν να χορηγούνται στη χώρα μας, σύμφωνα πάντα με Κοινοτικές αποφάσεις που συνυπέγραψε και η Ελλάδα.