Να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενάντια στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία

 Την αποτελεσματική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτροπή της κατασκευής πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού της Τουρκίας ζήτησε για ακόμη μια φορά με γραπτή ερώτησή του ο ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης. Ζήτησε, επιπλέον, να πληροφορηθεί για τις έως τώρα ενέργειες της Επιτροπής ενάντια στην κατασκευή του συγκεκριμένου πυρηνικού σταθμού σε εφαρμογή σχετικής ρητής υποχρέωσης που απορρέει από την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων.


Υπενθυμίζεται ότι στην Απόφαση αυτή συμπεριλήφθηκε τροπολογία του Κρίτωνα Αρσένη με την οποία καλείται η ΕΕ να εμποδίσει τα σχέδια της Τουρκίας για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης αποβλήτων για τις ανάγκες του σταθμού πυρηνικής ενέργειας στο Ακουγιού, εξαιτίας της υψηλής σεισμικότητας της περιοχής.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
“Κάλεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει κάθε δυνατό μέτρο ενάντια στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού της Τουρκίας. Κάλεσα την επιτροπή να εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ζητά από την ΕΕ να αποτρέψει την κατασκευή των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ακουγιού της Τουρκίας.
Κάθε πυρηνικό ατυχήματα έχει τραγικές επιπτώσεις για μεγάλες περιοχές του πλανήτη που διαρκούν για πολλές γενιές. Μετά το καταστροφικό ατύχημα στην Φουκοσίμα, είναι απαραίτητο να ασκήσουμε κάθε πίεση στην Τουρκία ώστε να ακυρώσει το σχέδιο εγκατάστασης πυρηνικού σταθμού στην περιοχή υψηλής σεισμικότητας του Ακουγιού. Το πυρηνικό εργοστάσιο του Ακουγιού αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και την ·ιδία τη ζωή ενός μεγάλου τμήματος της Ευρώπης και της Μεσογείου, αλλά ακόμη περισσότερο για την χώρα μας και την Κύπρο.”
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης
Σε απάντηση προηγούμενης ερώτησής μου (P-002935/2011) σχετικά με τον κίνδυνο που επιφέρει για τους ευρωπαίους πολίτες η απόφαση των τουρκικών αρχών για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού σε περιοχή γνωστής σεισμογένειας, στο Ακουγιού, η Επιτροπή είχε υπογραμμίσει την ανησυχία της για το γεγονός.
Επιπλέον, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι θα καλέσει την Τουρκία να υιοθετήσει νομοθεσία που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας με βάση τα πρότυπα της ΕΕ, να προσχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου για την πυρηνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια. Επιπλέον, είχε επισημάνει ότι θα περίμενε η Τουρκία να προχωρήσει σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) του προγραμματισμένου πυρηνικού σταθμού και ότι “θα παρακολουθήσει το θέμα εκ του σύνεγγυς”.
Ερωτάται η Επιτροπή εάν η Τουρκία ακολούθησε τις παραπάνω παροτρύνσεις της και κατά πόσο έχει προχωρήσει σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ); Εάν ναι, είναι ενήμερη για τα συμπεράσματα της ΕΠΕ;
Τέλος, στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμισε τη ρητή ανησυχία του ειδικά για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού και κάλεσε την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή απόθεσης ραδιενεργών αποβλήτων σε τέτοιες περιοχές υψηλής σεισμικότητας (
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0295+0+DOC+PDF+V0//EN). Ερωτάται η Επιτροπή, ποια μέτρα έχει λάβει σε συνέχεια της απόφασης αυτής;