Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για τους οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και τους οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη που μπορούν να φέρουν στην ετικέτα τους την ποικιλία αμπέλου και το έτος εσοδείας (Ποικιλιακοί Οίνοι).
Η απόφαση αυτή εισάγει ένα σύγχρονο, καινοτόμο και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ, αλλά και των ποικιλιακών οίνων.

Πιο συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή:

· Εισάγεται μια νέα, διαφανής και σαφής διαδικασία αναγνώρισης και προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία σύμφωνα και με τον Καν.(ΕΚ) 1308/2013 είναι πλέον ενιαία για όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται σε επίπεδο Ε.Ε. και όχι σε εθνικό.
· Εισάγεται, για πρώτη φορά, η έννοια του «Μητρώου εγκεκριμένων επιχειρήσεων παραγωγής οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ» με σαφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα και σαφές πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου αυτών, θεσπίζοντας ένα ισότιμο και δίκαιο επίπεδο ανταγωνισμού όλων των επιχειρήσεων.
· Εισάγεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα χρήσης του ονόματος μιας μικρότερης γεωγραφικής ενότητας από αυτή της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ή Ονομασίας Προέλευσης με απλή και σαφή διαδικασία.
· Θεσμοθετείται η διαδικασία κυκλοφορίας των ποικιλιακών οίνων (οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη που μπορούν να φέρουν στην ετικέτα τους την ποικιλία αμπέλου και το έτος εσοδείας) δίνοντας νέες διεξόδους στην αμπελοοινική μας παραγωγή.
· Παρέχεται, υπό όρους, η αρμοδιότητα στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) για την πραγματοποίηση αμερόληπτων γευστικών δοκιμών των υπό πιστοποίηση οίνων ΠΟΠ.
· Εισάγεται το καθεστώς της κοινοποίησης των ετικετών των οίνων αυτών στις αρμόδιες αρχές, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο των παράτυπων και παραπλανητικών ετικετών, εξασφαλίζοντας τον ισότιμο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.
· Προβλέπεται ένα σαφές, διάφανο και αποτελεσματικό σύστημα επιθεωρήσεων, συστάσεων συμμόρφωσης και όπου απαιτείται διοικητικών κυρώσεων, το οποίο εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την αμεροληψία των αρχών, το δίκαιο και υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων.

Σημειώνεται τέλος, ότι, το θεσμικό πλαίσιο αυτό αποτέλεσε αντικείμενο μακράς διαβούλευσης με τους φορείς του κλάδου και εντατικών προσπαθειών με στόχο να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την υπογραφή της εν λόγω ΚΥΑ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Οι δεσμεύσεις μας για τη στήριξη και προώθηση των προϊόντων που έχουν ταυτότητα και ποιότητα άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής τους και για τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού πλαισίου για την ανάδειξη και προστασία των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ γίνονται πραγματικότητα. Τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης δίνουν προστιθέμενη αξία στην αγροτική μας παραγωγή, αναδεικνύουν το δεσμό του παραγωγού με τον καταναλωτή, έχουν τεράστια σημασία για το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας μας και αποτελούν βασική μας προτεραιότητα στην ελληνική Προεδρία».