Νόμπελ και Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση του εικοστού πρώτου αιώνα κατεδαφίζεται σπιθαμή προς σπιθαμή το κοινωνικό κράτος προς όφελος μιας κάστας ολιγαρχών.

Στην Ευρώπη του εικοστού πρώτου αιώνα ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνονται κάθε χρόνο από την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή

Στην Ευρώπη του εικοστού πρώτου αιώνα, κάθε μέρα αυξάνονται οι πολίτες που τρέφονται από τους κάδους των απορριμμάτων.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση του εικοστού πρώτου αιώνα, συγχαρητήρια για το Νομπέλ Ειρήνης.

 

In European Union of the twenty-first century, the pillar of our welfare state is being so ruthlessly demolished inch by inch in favor of a caste and an elected oligarchy.

In European Union of the twenty-first century, one trillion euros a

re lost every year in tax evasion and tax avoidance

 

 

In European Union of the twenty-first century, the number of people searching for food in garbage bins, grow every day.

Congratulations to European Union, recipient of 2012 Nobel Peace Prize.

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=510428378989672&set=a.503661076333069.79479738.503475829684927