Έκθεση για την οικονομική διπλωματία

Παρουσιάστηκαν  στο MONEY SHOW τα πρώτα   συμπεράσματα από Έκθεση- μελέτη  που εκπονεί το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  για την οικονομική διπλωματία  και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2012  στο πλαίσιο του Money Show 2012  η Κυρία Ελισάβετ Μυσίρη. παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα  της Έκθεσης που εκπονεί ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ.

Οι προτάσεις  που έχει καταλήξει η έρευνα αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις άξονες δράσεις:

  • Το συντονισμό. Ως κατάλληλος εποπτικός μηχανισμός προτείνεται η δημιουργία μιας ισχυρής, μόνιμης, ειδικής Γραμματείας παρά τω Πρωθυπουργώ, με κύρια αποστολή της τη διαμόρφωση και τον συντονισμό της οικονομικής διπλωματίας και των στόχων υλοποίησης της  εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

 

  • Τα στελέχη της διπλωματικής υπηρεσίας που ασχολούνται με τα ζητήματα της οικονομικής διπλωματίας δεν μπορεί είναι generalists ή πολλαπλών καθηκόντων  αλλά πρέπει να είναι εξειδικευμένα στελέχη  και άριστοι γνώστες των καλών και των τρωτών σημείων της αγοράς  λόγου χάρη κάθε προϊόντος για το οποίο καλούνται να βοηθήσουν τον εκάστοτε έλληνα επιχειρηματία που επιθυμεί να εξάγει.
  • Προτείνεται ο συντονισμός δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από ένα ολιγομελές όργανο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών – και όχι από πολυμελή όργανα, όπως υπήρξε κατά το παρελθόν το Συμβούλιο Εξαγωγών, ώστε αφενός  οι δράσεις  τους  είτε των Επιμελητηρίων/ ΟΠΕ είτε διαφόρων Υπουργείων να μην αλληλεπικαλύπτονται και αφετέρου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας.
  • Η  άσκηση  της οικονομικής διπλωματίας  πρέπει να παραμείνει   και η αναβάθμισή της να πραγματοποιηθεί εντός του πλαισίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Να μην υπάρξει καμία μεταφορά των Οικονομικών και Εμπορικών Ακολούθων από το Υπουργείο Εξωτερικών σε άλλο Υπουργείο καθώς μια τέτοια μεταφορά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα  στη άσκηση της οικονομικής διπλωματίας η οποία έχει υποφέρει αρκετά τα τελευταία χρόνια από την συνεχή μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού τα τελευταία χρόνια..

Την Έκθεση σχολίασαν ο κ.Λεωνίδας Κοντοβουνήσιος , Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων  του Υπουργείου Εξωτερικών και κ. Θεοδόσης Βάλλας, Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ-ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών .