Ομήρου Οδύσσεια, χρονικός προσδιορισμός της επιστροφής του Οδυσσέα

Παναγιώτα Πρέκα Παπαδήμα

Επίκουρος καθηγήτρια Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας, Μηχανικής, του Τμήματος  Φυσικής

του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ:  ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ-ΔΥΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ.

 

 

            Είναι γνωστό ότι στα Ομηρικά Έπη γίνεται αναφορά σε διάφορα αστρονομικά φαινόμενα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και μια ηλιακή έκλειψη, την οποία πρώτος επεσήμανε ο Ηράκλειτος εκ Πόντου τον 4ο αιώνα π.χ., που έγινε ορατή στα Ιόνια Νησιά κατά την ώρα της θανάτωσης των μνηστήρων από τον Οδυσσέα. Τρεις δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά ταύτισαν αυτή την έκλειψη, με την ολική έκλειψη Ηλίου της 16 Απριλίου 1178 π.Χ.

          Όμως κατόπιν προσεκτικής μελέτης του ομηρικού κειμένου γίνεται σαφές ότι η εποχή της επιστροφής του Οδυσσέα που περιγράφεται λεπτομερώς είναι φθινόπωρο και όχι άνοιξη. Έτσι μια τέταρτη δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό έρχεται να δώσει πληρέστερη περιγραφή και να καταλήξει ότι η ομηρική έκλειψη ταυτίζεται με την δακτυλιοειδή ηλιακή έκλειψη της 30 Οκτωβρίου 1207 π.Χ. που έγινε ορατή στα Ιόνια Νησιά ως μερική έκλειψη Ηλίου με σημαντική κάλυψη των ¾ του ηλιακού δίσκου. Στην συγκεκριμένη παρουσίαση θα παρατεθούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία. Επίσης θα γίνει αναφορά στους αστερισμούς που οδήγησαν τον Οδυσσέα στο ταξίδι της επιστροφής.

          Επίσης αποδεικνύεται, ότι οι δυο προφητείες που αναφέρονται στην Οδύσσεια αντιστοιχούν σε δύο αστρονομικά φαινόμενα, την προαναφερόμενη ηλιακή έκλειψη και μια βροχή διαττόντων αστέρων με ακτινοβόλο σημείο τις Πλειάδες του Ταύρου. Τα σχετικά στοιχεία και για αυτό το δεύτερο αστρονομικό φαινόμενο θα αναφερθούν στην συγκεκριμένη παρουσίαση καθώς είναι μέρος μιας ακόμη δεκτής προς δημοσίευση εργασίας σε διεθνές περιοδικό.