Η ανάγκη της on line σύνδεσης των ταμειακών μηχανών με το ΚΕΠΥΟ

Γιάννης Μιχελάκης Κατά γενική παραδοχή η φοροδιαφυγή συνιστά απάτη κατά του κράτους και σοβαρό αδίκημα με έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά.

Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που καταγράφεται στη χώρα μας και υπολογίζεται ετησίως στα 50 με 60 δις ευρώ, αποτελεί μία πραγματική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, γιατί στερεί από το κράτος πολύτιμους πόρους και υποχρεώνει την κυβέρνηση στη λήψη επώδυνων μέτρων.

 

Οι αιτίες της είναι λίγο πολύ γνωστές : ατιμωρησία, ανεπαρκής οργάνωση ελεγκτικών μηχανισμών, ασυδοσία, διαφθορά ελεγκτικών οργάνων, πολυνομία και χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις και ανείσπρακτες οφειλές συνθέτουν το παζλ που εξέθρεψε επί δεκαετίες το τέρας της φοροδιαφυγής.

Είναι προφανές ότι εάν είχαμε καταφέρει να ελέγξουμε και να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία έστω και ένα μέρος της φοροδιαφυγής,  θα είχαμε γλυτώσει τα περισσότερα από τα σκληρά μέτρα και τα δεινά που υφιστάμεθα σήμερα.

Ένας τρόπος αποτελεσματικού ελέγχου της φοροδιαφυγής που συζητείται εδώ και χρόνια, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει γίνει πράξη, είναι η online σύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το σύστημα TAXISnet.

 

Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι σε θέση να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο κατά της φοροδιαφυγής, αφού με τον τρόπο αυτό θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο κάθε ταμειακή ροή.

 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου θα είναι σημαντικά και πολύπλευρα :

 

 • Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρακολουθεί τις αποδείξεις που κόβονται, τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής που εκδίδονται, καθώς επίσης τους φόρους που παρακρατούνται και πληρώνονται.

 

 • Το Υπουργείο θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τα ποσά του ΦΠΑ, που θα πρέπει να αποδοθούν στο δημόσιο.

 

 • Η μέθοδος αυτή θα συμβάλλει στην καταπολέμηση του εκτεταμένου φαινομένου της έκδοσης πλαστών τιμολογίων.

 

 • Οι επαγγελματίες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων που καταθέτουν σήμερα κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν.

 

 • Συνεπώς όχι μόνο καταπολεμάται η γραφειοκρατία, αλλά και  περιορίζεται δραστικά η άσκοπη ταλαιπωρία των φορολογουμένων.

 

 • Μειώνεται επίσης η γραφειοκρατία με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

 • Οι φορολογικές αρχές έχοντας στη διάθεσή τους τα πλήρη στοιχεία των πωλήσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το τζίρο των επιχειρήσεων και να διασταυρώνουν τα εν λόγω δεδομένα με τα κέρδη που αυτές εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

 

 • Δημιουργείται ένα κοινό πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης χωρίς το μέχρι σήμερα ισχύον πολυδαίδαλο σχήμα με εξαιρέσεις, απαλλαγές, ειδικούς τρόπους τήρησης κ.λπ.

 

 • Δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται πλέον η ανάγκη ελέγχου για αρκετές περιπτώσεις, θα απελευθερωθούν οι εφοριακοί, προκειμένου να ασχοληθούν με άλλα θέματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

 

Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μέτρου, μεταξύ άλλων, είναι :

 

 • Πώς θα εξασφαλίσει το Υπουργείο ότι κάθε τι που φεύγει από το ράφι θα περνάει και από την ταμειακή μηχανή ;

 

 • Ποια «φοροκίνητρα» όπως π.χ. έκπτωση φόρου, σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών για να διασφαλίσει την μαζική έκδοση αποδείξεων και κατ’ επέκταση την επιτυχία του εν λόγω μέτρου ;

 

 • Πως θα διασφαλιστεί η ομαλή και άμεση σύνδεση της κάθε επιχείρησης με τον κεντρικό server, προκειμένου να εκδοθεί χωρίς καθυστέρηση η απόδειξη από την ταμειακή ;

 

 • Πως θα αντιμετωπιστεί το πιθανό σενάριο καθυστέρησης της έκδοσης της απόδειξης (όπως συχνά συμβαίνει σήμερα με τις πιστωτικές κάρτες, όταν υπερφορτώνεται το αντίστοιχο τραπεζικό ηλεκτρονικό σύστημα) από τη στιγμή που είναι βέβαιο ότι αυτό θα λειτουργήσει ως πρόσθετο άλλοθι και αφορμή για τη μη έκδοση απόδειξης ;

 

 • Πως θα επιτευχθεί η άμεση είσπραξη του ΦΠΑ από τη στιγμή που δεν είναι άμεση και η αποπληρωμή των τιμολογίων ;

 

 • Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα σε κλάδους όπου παρατηρείται εκτεταμένη φοροδιαφυγή;