Τα προβλήματα στους ΟΤΑ από το τρίτο μνημόνιο

Τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Τι λένε οι δήμαρχοι

Κλειστοί οι Δήμοι της Αττικής την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτύριας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 11 το πρωι.

Η Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Αττικής που συνεδρίασε Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και συζήτησε όλες τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις στην Αυτοδιοίκηση ενόψει και του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα συγκληθεί στις 3 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. τα εξής:

*Μια νομιμοποιημένη από τη διαδικασία του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ διαδρομή κινητοποιήσεων που θα περιλαμβάνουν κλιμακούμενα κλεισίματα των Δήμων, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μαζί με τους εργαζόμενους και πρωτότυπες ενέργειες προβολής των αιτημάτων μας στο κέντρο των πόλεων και βέβαια στο κέντρο της Αθήνας.
Δεν μπορούμε πια να περιοριστούμε σε συμβολικές κινήσεις, το Συνέδριο μας πρέπει να αποφασίσει για πολύμορφες κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζόμενους που θα φέρουν αποτελέσματα.
Και προφανώς, ως ΠΕΔ Αττικής, που πρώτοι ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις στα τέλη του Αυγούστου, ανάλογα με τις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και την προοπτική που προσφέρουν, θα πάρουμε αν χρειαστεί και τις δικές μας αγωνιστικές αποφάσεις.
*Συμμετοχή των κατοίκων, των τελικά ωφελούμενων από το έργο και τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης στις κινητοποιήσεις μας μέσα από την ενημέρωση τους και τη διαμόρφωση επιτροπών στήριξης σε κάθε Δήμο ή και κεντρικά. Να πάμε στην κοινωνία αγαπητοί συνάδελφοι και από εκεί να αντλήσουμε τις απαραίτητες δυνάμεις. Με ένα τρόπο, να επανακαθορίσουμε ριζοσπαστικά τη στρατηγική των συμμαχιών μας. Ο ρόλος μας στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στις πόλεις μας δείχνει και την δυναμική προοπτική για τη στρατηγική των συμμαχιών μας.
*Την εκπόνηση από την ΚΕΔΕ ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος για την αποκατάσταση της αλήθειας σε σχέση με την πραγματική προσφορά της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
*Συνεχίζουμε να αρνούμαστε ως Αυτοδιοίκηση κάθε συμμετοχή και συνευθύνη στα σχέδια για διαθεσιμότητα και απολύσεις εργαζομένων τώρα και στο μέλλον. Αναζητούμε κάθε πρόσφορο μέσο, διοικητικό ή δικαστικό, για να εμποδίσουμε τις απολύσεις. Αναδεικνύουμε προς κάθε κατεύθυνση τον άδικο και αποσπασματικό χαρακτήρα του μέτρου και τις αρνητικές επιπτώσεις του στους πολίτες.
*Να γίνει προσφυγή στην ελληνική και ευρωπαϊκή ζητώντας την ακύρωση των αντισυνταγματικών διατάξεων για την Αυτοδιοίκηση του Μνημονίου και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επίσης αποφασίζουμε την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου κινητοποίηση διαμαρτυρίας των Δήμων της Αττικής που περιλαμβάνει: κλείσιμο όλων των υπηρεσιών των Δήμων με εξαίρεση τους παιδικούς σταθμούς από τις 10 π.μ. μέχρι το τέλος του ωραρίου και συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μαζί με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 11π.μ.

Στη συνέλευση κατατέθηκε ψήφισμα της Λαικής Συσπείρωσης το οποίο ενσωματώνεται στην απόφαση της συνέλευσης και έχει ως εξής:

«ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔΑ

Η ΠΕΔ ΑΤΤΙΚΗΣ καταγγέλει τη λυσσαλέα επίθεση του κεφαλαίου που κλιμακώνεται απέναντι στο λαό και το εισόδημά του με τις πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ήδη δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι αποφάσεις της συγκυβέρνησης για την άμεση εφαρμογή ακόμα πιο επαχθών μέτρων που θα υλοποιούνται με ρήτρες αυτόματης διόρθωσης κάθε φορά που θα υπάρχει απόκλιση από τους αντιλαικούς στόχους αποσκοπει στην ενίσχυση του νομικού της οπλοστασίου για την απρόσκοπτη εφαρμογή του πακέτου με τα αντιλαικά μέτρα του «Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής».
Με την πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου στους ΟΤΑ που θα αποκλίνουν από τους στόχους του προυπολογισμού, τους επιβάλλεται υποχρεωτικό πρόγραμμα εξυγίανσης το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
*Αναστολή προσλήψεων (κάτι που ήδη προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο 2013-2016 καθώς μέχρι το 2016 απαγορεύονται οι προσλήψεις σε όλους τους ΟΤΑ).
*Μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων .Άρα υποβάθμιση έως και κατάργηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
*Αύξηση των τελών κλπ.
*Δραστική αύξηση,σε τοπικό επίπεδο, των κεντρικών κρατικών φόρων μέσα από τους οποίους χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
*Απαγόρευση κάθε έργου από τους ΟΤΑ και περιορισμό των Δαπανών τους στις απολύτως ανελαστικές.
*Δημιουργείται Παρατηρητήριο Οικονονομικής Αυτοτέλειας στο Υπουργείο Εσωτερικών που θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή του προυπολογισμού με βάλη «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» που περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προυπολογισμό του κάθε ΟΤΑ των νομικών του προσώπων.
*Στην περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, παρέχει στο Δήμο υποχρεωτικές, ως προς την εφαρμογή τους, οδηγίες για τη διόρθωση της απόκλισης.
*Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το Δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως ,αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.
Οι σύνεδροι στη γενική συνέλευση της ΠΕΔΑ δηλώνουν ότι:
Δεν θα συνταχθούμε με την απόφαση της κυβέρνησης και δεν θα στείλουμε ονομαστικούς καταλόγους των εργαζόμενων γιατί αυτό αποτελεί προυπόθεση για την κατάργηση των οργανικών θέσεων, διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και τελικώς την απόλυσή τους. Δεν θα υπογράψουμε διαπιστωτικές πράξεις σε περίπτωση που μας σταλούν ονομαστικοί κατάλογοι από το ΥΠ.ΕΣ.
Ζητάμε να καταργήσει τη διάταξη για την απαγόρευση των προσλήψεων όπως και τη μείωση προσωπικού μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων που οδηγούν στην υποβάθμιση και κατάργηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τελικά στην παράδοσή τους σε ιδιώτες. Επίσης την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας που στοχεύει στην εξαφάνιση του συνόλου των κρατικών κονδυλίων που έχουν να κάνουμε με τις λαικές ανάγκες και που με πρόσχημα την επίτευξη ισοσκελισμένων προυπολογισμών στους ΟΤΑ θα επιβάλλουν νέα χαράτσια και φόρους στη λαική οικογένεια.
Αρνούμαστε να επιβάλλουμε νέα χαράτσια στην ΤΑΠ κλπ.
Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τη δημιουργία του ειδικού ταμείου που έχει σαν στόχο το τίμημα από την εκποίηση της κρατικής και της δημοτικής περιουσίας να πάει για την ικανοποίηση του κρατικού χρέους.
Τέλος, καλούμε τους εργαζόμενους σε οργανωμένη λαική πάλη στη ταξική γραμμή, ρήξη και ανατροπής των μνημονίων διαρκείας και της πολιτικής που τα αναπαράγει».

 

 

 Συνέντευξη Τύπου προέδρου ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι οι δήμοι δεν πρόκειται να συνηγορήσουν στο μέτρο της οριζόντιας διαθεσιμότητας έδωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Ένωσης.
Ο κ. Ασκούνης ξεκαθάρισε ότι με αυτό το μέτρο δημιουργείται εκρηκτική κατάσταση, απειλούνται με διάλυση οι υπηρεσίες των δήμων και με αποδιάρθρωση οι οργανισμοί τους.
«Κάποιοι στην κεντρική διοίκηση αναζητούν άλλοθι και ενδεχομένως συνενόχους για την αδυναμία τους να προχωρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Μόνη λύση αξιολόγηση και κινητικότητα
Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΚΕΔΕ η μόνη λύση είναι η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια και στόχο την κάλυψη σοβαρών ελλείψεων σε ΟΤΑ και δημόσιο.
«Αυτό αποτελεί τη μόνη ορθολογική και δίκαιη λύση του προβλήματος και όχι μία οριζόντια τυφλή πολιτική, που από τη μία στους δήμους με υπεράριθμο προσωπικό δε θα λύσει το πρόβλημα, ενώ από την άλλη στους δήμους με ελλειμματικό προσωπικό θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα» ο κ. Ασκούνης.
Η ΚΕΔΕ, όπως είπε χαρακτηριστικά, πολύ νωρίτερα από το Μεσοπρόθεσμο είχε θέσει το ζήτημα της αντιμετώπισης των αντιφάσεων στην κατανομή του προσωπικού που καταγράφονται στους δήμους.
Υπενθύμισε μάλιστα, σε ερώτημα αν οι δήμοι θα αποστείλουν καταλόγους, ότι το υπουργείο έχει προχωρήσει σε απογραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων και κατά συνέπεια τα έχει στη διάθεσή του.

Όχι στην αντισυνταγματική επιτροπεία, ναι στη διαφάνεια
Απορρίπτοντας την πλήρη επιτροπεία των Δήμων που εισάγει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του «κατ΄ επίφαση Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ο κ. Ασκούνης επεσήμανε ότι έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ. «Λέμε ναι στη διαφάνεια και τους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, όχι όμως στην επιχειρούμενη αντισυνταγματική επιτροπεία» τόνισε ο πρόεδρος ΚΕΔΕ.
«Με πρόσχημα τον έλεγχο της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ οδηγούμαστε στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων που διέπουν το αυτοδιοίκητο του θεσμού και τη λειτουργία των δήμων, αλλά και της ουσίας του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας», σημείωσε ο κ. Ασκούνης.
«Οι θεσμοί πρέπει να συνεργάζονται και να συνεννοούνται. Αν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας, τότε επέρχεται σύγκρουση» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Αναφερόμενος μάλιστα με αναλυτικά στοιχεία στις δραματικές περικοπές που έχουν γίνει στους πόρους και το προσωπικό της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη γενναία συμβολή των δήμων στη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά «αν αυτή η πολιτική εφαρμοζόταν στο σύνολο του Κράτους, η χώρα θα είχε ήδη πρωτογενές πλεόνασμα και δε θα χρειαζόταν νέα επώδυνα και σκληρά μέτρα».
Ειδικότερα παρέθεσε τα εξής στοιχεία:
• Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο συνολικό δημοσιονομικό χρέος της χώρας ανέρχεται σε μόλις 0,9%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρώπης των 27, γεγονός που έχουν παραδεχθεί σε δημόσιες τοποθετήσεις τους τόσο η ελληνική πολιτική ηγεσία, όσο και ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενώ είναι καταγεγραμμένο και στο Μεσοπρόθεσμο.
• Από το σύνολο του Δημοσίου χρέους 325 δις € η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει με 2,5 δις €, εκ των οποίων 1,7 δις € δάνεια και 835 εκατ. € ληξιπρόθεσμα όταν οι περικοπές πόρων την τριετία 2009 – 2012 ανήλθαν σε 60% !!

• Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η Ελληνική ΤΑ, τόσο το 2012, όσο και το 2013, αναμένεται να παρουσιάσει πρωτογενή πλεονάσματα. Για να μπορέσει μία διαχείριση με τόσες περικοπές, να είναι πλεονασματική, σημαίνει ότι μόνο κακή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

• Η μέχρι σήμερα συμμετοχή των δήμων στη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλον φορέα του δημοσίου, αφού οι περικοπές στις επιχορηγήσεις των δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την τελευταία τριετία 2009- 2012 ξεπερνούν το 60%.

• Από το 2010 μέχρι σήμερα με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι Δήμοι από 1.034 σε 325, τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις των δήμων μειώθηκαν από 5.880 σε 1.138, οι Σχολικές Επιτροπές από 9.000 σε 850, κατά 81%, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι συνεργάτες από 2.298 σε 940.

• Σε ό,τι αφορά δε το προσωπικό, οι αποχωρήσεις των εργαζομένων στους δήμους στη διετία ξεπέρασαν ήδη τις 6.000, ενώ ο αριθμός των συμβασιούχων έχει μειωθεί περισσότερο από 60%.

• Με νέες περικοπές στις κρατικές επιχορηγήσεις για το 2013 και αποψιλωμένες από το αναγκαίο προσωπικό υπηρεσίες, οι δήμοι καλούνται από την 1η Ιανουαρίου να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες, που αφορούν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους. Αυτές είναι οι εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες μέσα στις οποίες καλούμαστε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας και να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των συμπολιτών μας.

Καμία αύξηση δημοτικών τελών
Οι αιρετοί δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία αύξηση δημοτικών τελών όπως έκανε γνωστό ο Κ. Ασκούνης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι πολλοί δήμοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε μειώσεις.
Διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό αφενός γιατί ακόμη και οι υπερχρεωμένοι δήμοι μέσω της πρόσφατης ρύθμισης των χρεών, έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και αφετέρου γιατί οι δήμαρχοι συναισθάνονται ότι δεν μπορούν να προσθέσουν και άλλα φορολογικά βάρη στους πολίτες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.

Τελικές αποφάσεις στο συνέδριο

Με τη διαπίστωση ότι «το κλίμα είναι εκρηκτικό και ότι η Κυβέρνηση έχει ξεπεράσει το μέτρο» ο Κώστας Ασκούνης παρέπεμψε τις τελικές αποφάσεις των αιρετών για τον τρόπο που θα αντιδράσουν στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα αλλά και στις κατά τόπους αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των ΠΕΔ που θα προηγηθούν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ακολουθούν πίνακες

Γράφημα 1
Το Δημοσιονομικό Χρέος ανά χώρα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2011
H Τοπική Αυτοδιοίκηση εμφανίζεται με μωβ χρώμα
Ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα
Τα ομοσπονδιακά κρατίδια εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα
Dexia

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1
Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ

Χώρα / Έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ΕΕ (27) 11,1 11,1 11,1 11,3 11,2 11,4 12,1 11,9 11,7
ΕΕ (17) 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 10 10,7 10,4 10,2
Αυστρία 7,9 7,8 7,8 7,6 7,5 7,7 7,9 7,7 7,7
Βέλγιο 6,9 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,2 6,9 7
Βουλγαρία 6,2 6,7 6,7 6,6 6,5 6,9 7,7 7 6,7
Γαλλία 10,3 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,9 11,8 11,7
Γερμανία 7 7,2 7,4 7,6 7,7 7,8 7,9 7,7 7,9
Δανία 33,7 33,6 33,2 33,5 32,1 32,9 36,6 37,1 37,5
Δημοκρατία της Τσεχίας 12,2 11,9 11,3 11,2 11,2 10,8 11,5 11,3 11
Ελβετία 7,4 7,2 7,2 7 6,9 7,3 7,6 7,4 7,3
Ελλάδα 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 3,3 2,7 3,3
Εσθονία 9,3 9,1 9,1 9,1 9 10,3 11 10,3 9,8
Η.Β. 12,4 12,3 12,5 12,9 12,7 13,1 14 13,9 13,1
Ιρλανδία 14,3 14,4 6,6 6,9 7,1 7,5 7,1 6,5 5,8
Ισλανδία 12,1 12,1 12,7 13,8 14,2 13,1 12,6 12,5 13,2
Ισπανία 5,8 5,9 6 6,3 6,3 6,1 6,7 6,6 6
Ιταλία 14,4 14,4 14,6 14,4 14,8 15 16,3 15,4 15
Κύπρος 1,6 1,8 2,1 2 1,9 1,8 2,1 2,2 2,2
Λετονία 9,4 9,9 9,4 10,2 10,4 11,3 11,1 11,4 10,2
Λιθουανία 8,9 9 8 8,1 8 9,1 10,4 11,4 9,7
Λουξεμβούργο 5,8 5,5 5 5 5 5,5 5,6 5,4 5,4
Μάλτα 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7
Νορβηγία 14,2 13,5 13 12,5 12,5 12 14,3 14,1 14,2
Ολλανδία 16,5 16 15,6 15,2 15,2 15,3 16,9 16,3 16
Ουγγαρία 13,2 12,5 12,4 12,2 11,8 11,6 11,9 11,9 12,1
Πολωνία 12,6 13 13,1 13,4 13,4 14 13,7 13,9 13,4
Πορτογαλία 5,8 6 6 6,4 6,4 6,5 6,7 6,4 6,6
Ρουμανία 6,9 6,8 7 8,7 9,5 8,8 9,3 9,5 9,1
Σλοβακία 7,2 6,9 6,7 6,3 6 6 6,5 6,4 6,6
Σλοβενία 8,6 8,5 8,6 8,6 8,3 8,4 9,5 9,7 9,6
Σουηδία 24,5 24,2 24,6 24,2 24,1 24,7 26 25,3 24,8
Φιλανδία 18,5 18,5 18,9 19,3 19 20 22,1 22,5 21,9
Eurostat 2012

Πίνακας 2
Οι Δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ

Χώρα / Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ΕΕ (27) 11,2 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,6 12,4 12,2 11,9
ΕΕ (17) 9,9 10 10,1 10 10 9,9 10,2 11 10,7 10,4
Αυστρία 7,8 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,6 8,2 8,2 7,8
Βέλγιο 6,8 7 6,6 6,7 6,8 6,6 6,7 7,1 7 7
Βουλγαρία 7,4 6,4 6,4 7,1 6,4 6,6 7,3 8,6 7 6,7
Γαλλία 10 10,3 10,7 10,9 11 11,3 11,5 12,2 11,8 11,7
Γερμανία 7,4 7,4 7,3 7,4 7,4 7,3 7,4 8 7,9 7,8
Δανία 32,9 33,8 33,6 33,6 34 32,4 33,3 37,2 37,3 37,5
Δημοκρατία της Τσεχίας 10,9 12,7 12 11,3 11,5 10,8 10,9 12 11,8 11,4
Ελλάδα 2,6 2,4 2,7 2,6 2,7 2,7 2,9 3,3 2,9 3,1
Εσθονία 10,3 9,6 9,6 9,5 9,3 9,5 10,9 11,5 10 9,7
Η.Β. 12 12,3 12,6 12,8 12,9 12,8 13,4 14,4 14 13,2
Ιρλανδία 14,3 14 14,3 6,4 6,7 7,4 7,9 7,1 6,4 5,8
Ισλανδία 13,1 12,9 12,9 12,6 13,5 13,5 13,9 13,6 13,4 13,3
Ισπανία 6 6,1 5,9 6 6,2 6,6 6,6 7,3 7,3 6,9
Ιταλία 14,8 14,9 15,4 15,4 15,4 14,9 15,4 16,7 15,9 15,3
Κύπρος 1,7 1,8 2 2,2 2 1,9 1,9 2,2 2,2 2,3
Λετονία 10,3 9,4 10 9,5 10,7 11,1 12,6 12,8 11,8 10,8
Λιθουανία 9,5 8,9 8,8 8,1 8,4 8,3 9,3 10,8 11,3 10,1
Λουξεμβούργο 5,9 5,8 5,6 5,3 4,8 4,7 5,1 5,8 5,3 5,4
Μάλτα 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7
Νορβηγία 14,8 15,3 14,1 13 12,5 13,1 13,2 15,4 15,3 15
Ολλανδία 16,3 16,8 16,2 15,8 15,3 15,4 15,8 17,5 17,2 16,5
Ουγγαρία 12,9 13,3 12,8 13 13 11,9 11,6 12,3 12,7 11,5
Πολωνία 13,5 13 12,9 13,2 13,7 13,3 14,1 14,8 15,1 14,1
Πορτογαλία 6,4 6,2 6,1 6,4 6,5 6,7 7 7,5 7,2 7
Ρουμανία 6,5 6,7 7 7,1 8,7 9,8 9,9 10,1 9,6 9,7
Σλοβακία 3,6 7,3 6,4 6,7 6,5 6 6 7,2 7,3 6,6
Σλοβενία 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 8,4 9,1 10,1 10,1 9,7
Σουηδία 24,9 24,9 24,2 24,2 24,1 24 24,8 26,3 25,1 25,1
Σουηδία 7,8 8 7,7 7,7 7,4 6,9 7,2 7,7 7,5 7,4
Φιλανδία 18,6 19,3 19,4 19,7 19,6 19,2 20,4 22,8 22,7 22,4
Eurostat 2012